Danh sách những nghệ sĩ dream pop

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách những nghệ sĩ dream pop. Danh sách này bao gồm những nghệ sĩ có vị trí quan trọng đối với thể loại nhạc này, hoặc có sự tiếp xúc đáng kể với nó. Danh sách này không bao gồm những ban nhạc địa phương ít tên tuổi. Các ban nhạc được liệt kê theo chữ cái đầu trong tên của nhóm (không bao gồm các chữ "a", "an", "the"), và các cá nhân được liệt kê theo họ.


ASửa đổi

BSửa đổi

CSửa đổi

DSửa đổi

ESửa đổi

FSửa đổi

GSửa đổi

HSửa đổi

ISửa đổi

JSửa đổi

KSửa đổi

LSửa đổi

MSửa đổi

NSửa đổi

OSửa đổi

PSửa đổi

RSửa đổi

SSửa đổi

TSửa đổi

VSửa đổi

WSửa đổi

XSửa đổi

YSửa đổi

ZSửa đổi

Tham khảoSửa đổi