Danh sách phiên vương nhà Minh

Dưới đây là danh sách xét về phả hệ các thân vương nhà Minh (明朝), được chia ra nhiều hệ.

Phân loại hệ án của hoàng đếSửa đổi

Phân loại hệ án của thân vươngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi