Danh sách quân chủ Tonga

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách vua và nữ hoàng cai trị Vương quốc Tonga từ năm 1872 cho đến nay.

Quân chủ TongaSửa đổi

Nhà Tupou (1872–nay)Sửa đổi

Chân dung Quân chủ Sinh – Mất Danh hiệu Tại vị Ghi chú
  Tupou I 1797 – 18 Tháng 2, 1893 Quốc Vương Tonga 1 Tháng 1, 1872 – 18 Tháng 2, 1893
  Tupou II 18 Tháng 6, 1874 – 5 Tháng 4, 1918 Quốc Vương Tonga 18 Tháng 2, 1893 – 5 Tháng 4, 1918 Chắt của Tupou I (bà nội của ông là con gái của Tupou I)
  Tupou III 13 Tháng 3, 1900 – 16 Tháng 12, 1965 Nữ hoàng Tonga 5 Tháng 4, 1918 – 16 Tháng 12, 1965 Con của Tupou II
  Tupou IV 4 Tháng 7, 1918 – 6 Tháng 9, 2006 Quốc Vương Tonga 16 Tháng 12, 1965 – 6 Tháng 9, 2006 Con của Tupou III
  Tupou V 4 Tháng 5, 1948 – 18 Tháng 3, 2012 Quốc Vương Tonga 11 Tháng 9, 2006 – 18 Tháng 3, 2012 Con của Tupou IV
  Tupou VI còn sống Quốc Vương Tonga đương nhiệm Con của Tupou V

Tham khảoSửa đổi