Danh sách quận của Seoul

bài viết danh sách Wikimedia

Quận (Gu) của Seoul gồm 25 gu ("quận"; 구; ) bao gồm Seoul, Hàn Quốc. Gu thay đổi rất nhiều về diện tích (từ 10 đến 47 km²) và dân số (từ ít hơn 140.000 đến 630.000). Tính đến cuối tháng 5 năm 2022, Seoul có 25 quận (gu) tự trị và 426 phường (dong) hành chính. Songpa đông dân nhất, trong khi Seocho có diện tích rộng nhất. Gu tương tự như quận của London hoặc New York hoặc 23 quận đặc biệt của Tokyo, và chính phủ của một gu xử lý nhiều vấn đề khác nhau bởi chính quyền thành phố. Mỗi gu có hội đồng pháp luật, thị trưởngthành phố kết nghĩa. ↵Mỗi gu được chia thành dong hoặc khu phố. Một vài gu chỉ có một vài dong trong khi những vùng khác (như Jongno-gu) có một số lượng lớn các khu phố riêng biệt.

Đơn vị hành chính của Seoul

Đơn vị hành chính sửa

Chú thích đơn vị

  • Diện tích: km2
  • Dân số: Người
  • Mật độ: Nghìn người/km2
Tên Hangul Diện tích Dân
số
Mật
độ
Jongno-gu 종로구 73,554 153,531 23.91
Jung-gu 중구 61,075 125,941 9.96
Yongsan-gu 용산구 108,552 229,545 21.87
Seongdong-gu 성동구 136,000 308,519 16.85
Gwangjin-gu 광진구 161,293 355,352 17.06
Dongdaemun-gu 동대문구 161,336 349,917 14.2
Jungnang-gu 중랑구 179,758 405,118 18.5
Seongbuk-gu 성북구 186,542 439,292 24.56
Gangbuk-gu 강북구 143,134 321,757 23.61
Dobong-gu 도봉구 137,657 341,638 20.7
Nowon-gu 노원구 217,528 548,371 35.44
Eunpyeong-gu 은평구 203,528 484,021 29.69
Seodaemun-gu 서대문구 137,666 310,821 17.6
Mapo-gu 마포구 170,955 374,579 23.88
Yangcheon-gu 양천구 176,284 466,723 17.4
Gangseo-gu 강서구 256,746 599,501 41.43
Guro-gu 구로구 171,827 406,888 20.12
Geumcheon-gu 금천구 106,464 233,145 13
Yeongdeungpo-gu 영등포구 169,466 368,733 24.57
Dongjak-gu 동작구 174,872 395,095 16.35
Gwanak-gu 관악구 260,090 503,900 29.57
Seocho-gu 서초구 174,126 439,030 47
Gangnam-gu 강남구 228,853 545,809 39.51
Songpa-gu 송파구 268,802 667,144 33.88
Gangdong-gu 강동구 177,579 432,168 24.58
Tổng 합계 4,243,687 9,806,538 605.25

Phân chia hành chính sửa

Jongno-gu sửa

Hành chính dong (phường)
Cheongunhyoja-dong · Sajik-dong · Samcheong-dong · Buam-dong · Pyeongchang-dong · Muak-dong · Gyonam-dong · Gahoe-dong · Jongno 1.2.3.4 ga-dong · Nusang-dong · Nuha-dong · Changseong-dong

Jung-gu sửa

Hành chính dong (phường)
Sogong-dong · Hoehyeon-dong · Myeong-dong · Pil-dong · Jangchung-dong · Gwanghui-dong · Euljiro-dong · Sindang-dong · Dasan-dong · Yaksu-dong · Cheonggu-dong · Sindang 5-dong · Donghwa-dong · Hwanghak-dong · Jungnim-dong

Yongsan-gu sửa

Hành chính dong (phường)
Huam-dong · Yongsan 2 ga-dong · Namyeong-dong · Cheongpa-dong · Wonhyoro 1-dong · Wonhyoro 2-dong · Hyochang-dong · Yongmun-dong · Hangangno-dong · Ichon 1-dong · Ichon 2-dong · Itaewon 1-dong · Itaewon 2-dong · Hannam-dong · Seobinggo-dong · Bogwang-dong

Seongdong-gu sửa

Hành chính dong (phường)
Wangsimni doseon-dong · Wangsimni 2-dong · Majang-dong · Sageun-dong · Haengdang 1-dong · Haengdang 2-dong · Eungbong-dong · Geumho 1ga-dong · Geumho 2.3ga-dong · Geumho 4ga-dong · Oksu-dong · Seongsu 1ga 1-dong · Seongsu 1ga 2-dong · Seongsu 2ga 1-dong · Seongsu 2ga 3-dong · Songjeong-dong · Yongdap-dong

Gwangjin-gu sửa

Hành chính dong (phường)
Junggok 1-dong · Junggok 2-dong · Junggok 3-dong · Junggok 4-dong · Neung-dong · Guui 1-dong · Guui 2-dong · Guui 3-dong · Gwangjang-dong · Jayang 1-dong · Jayang 2-dong · Jayang 3-dong · Jayang 4-dong · Hwayang-dong · Gunja-dong

Dongdaemun-gu sửa

Hành chính dong (phường)
Yongsin-dong · Jegi-dong · Jeonnong 1-dong · Jeonnong 2-dong · Dapsimni 1-dong · Dapsimni 2-dong · Jangan 1-dong · Jangan 2-dong · Cheongnyangni-dong · Hoegi-dong · Hwigyeong 1-dong · Hwigyeong 2-dong · Imun 1-dong · Imun 2-dong

Jungnang-gu sửa

Hành chính dong (phường)
Myeonmok bon-dong · Myeonmok 2-dong · Myeonmok 3·8-dong · Myeonmok 4-dong · Myeonmok 5-dong · Myeonmok 7-dong · Sangbong 1-dong · Sangbong 2-dong · Junghwa 1-dong · Junghwa 2-dong · Muk 1-dong · Muk 2-dong · Mangu bon-dong · Mangu 3-dong · Sinnae 1-dong · Sinnae 2-dong

Seongbuk-gu sửa

Hành chính dong (phường)
Seongbuk-dong · Samseon-dong · Dongseon-dong · Donam 1-dong · Donam 2-dong · Anam-dong · Bomun-dong · Jeongneung 1-dong · Jeongneung 2-dong · Jeongneung 3-dong · Jeongneung 4-dong · Gireum 1-dong · Gireum 2-dong · Jongam-dong · Wolgok 1-dong · Wolgok 2-dong · Jangwi 1-dong · Jangwi 2-dong · Jangwi 3-dong · Seokgwan-dong

Gangbuk-gu sửa

Hành chính dong (phường)
Samyang-dong · Mia-dong · Songjung-dong · Songcheon-dong · Samgaksan-dong · Beon 1-dong · Beon 2-dong · Beon 3-dong · Suyu 1-dong · Suyu 2-dong · Suyu 3-dong · Ui-dong · Insu-dong

Dobong-gu sửa

Hành chính dong (phường)
Ssangmun 1-dong · Ssangmun 2-dong · Ssangmun 3-dong · Ssangmun 4-dong · Banghak 1-dong · Banghak 2-dong · Banghak 3-dong · Chang 1-dong · Chang 2-dong · Chang 3-dong · Chang 4-dong · Chang 5-dong · Dobong 1-dong · Dobong 2-dong

Nowon-gu sửa

Hành chính dong (phường)
Wolgye 1-dong · Wolgye 2-dong · Wolgye 3-dong · Gongneung 1-dong · Gongneung 2-dong · Hagye 1-dong · Hagye 2-dong · Junggye bon-dong · Junggye 1-dong · Junggye 2·3-dong · Junggye 4-dong · Sanggye 1-dong · Sanggye 2-dong · Sanggye 3·4-dong · Sanggye 5-dong · Sanggye 6·7-dong · Sanggye 8-dong · Sanggye 9-dong · Sanggye 10-dong

Eunpyeong-gu sửa

Hành chính dong (phường)
Nokbeon-dong · Bulgwang 1-dong · Bulgwang 2-dong · Galhyeon 1-dong · Galhyeon 2-dong · Gusan-dong · Daejo-dong · Eungam 1-dong · Eungam 2-dong · Eungam 3-dong · Yeokchon-dong · Sinsa 1-dong · Sinsa 2-dong · Jeungsan-dong · Susaek-dong · Jingwan-dong

Seodaemun-gu sửa

Hành chính dong (phường)
Chunghyeon-dong · Yeonhui-dong · Bugahyeon-dong · Sinchon-dong · Yeonhui-dong · Hongje 1-dong · Hongje 2-dong · Hongje 3-dong · Hongeun 1-dong · Hongeun 2-dong · Namgajwa 1-dong · Namgajwa 2-dong · Bukgajwa 1-dong · Bukgajwa 2-dong

Mapo-gu sửa

Hành chính dong (phường)
Gongdeok-dong · Ahyeon-dong · Dohwa-dong · Yonggang-dong · Daeheung-dong · Yeomni-dong · Sinsu-dong · Seogang-dong · Seogyo-dong · Hapjeong-dong · Mangwon 1-dong · Mangwon 2-dong · Yeonnam-dong · Seongsan 1-dong · Seongsan 2-dong · Sangam-dong

Yangcheon-gu sửa

Hành chính dong (phường)
Mok 1-dong · Mok 2-dong · Mok 3-dong · Mok 4-dong · Mok 5-dong · Sinwol 1-dong · Sinwol 2-dong · Sinwol 3-dong · Sinwol 4-dong · Sinwol 5-dong · Sinwol 6-dong · Sinwol 7-dong · Sinjeong 1-dong · Sinjeong 2-dong · Sinjeong 3-dong · Sinjeong 4-dong · Sinjeong 6-dong · Sinjeong 7-dong

Gangseo-gu sửa

Hành chính dong (phường)
Yeomchang-dong · Deungchon 1-dong · Deungchon 2-dong · Deungchon 3-dong · Hwagok bon-dong · Hwagok 1-dong · Hwagok 2-dong · Hwagok 3-dong · Hwagok 4-dong · Hwagok 6-dong · Hwagok 8-dong · Ujangsan-dong · Gayang 1-dong · Gayang 2-dong · Gayang 3-dong · Balsan 1-dong · Gonghang-dong · Banghwa 1-dong · Banghwa 2-dong · Banghwa 3-dong

Guro-gu sửa

Hành chính dong (phường)
Sindorim-dong · Guro 1-dong · Guro 2-dong · Guro 3-dong · Guro 4-dong · Guro 5-dong · Garibong-dong · Sugung-dong · Gocheok 1-dong · Gocheok 2-dong · Gaebong 1-dong · Gaebong 2-dong · Gaebong 3-dong · Oryu 1-dong · Oryu 2-dong · Hang-dong

Geumcheon-gu sửa

Hành chính dong (phường)
Gasan-dong · Doksan 1-dong · Doksan 2-dong · Doksan 3-dong · Doksan 4-dong · Siheung 1-dong · Siheung 2-dong · Siheung 3-dong · Siheung 4-dong · Siheung 5-dong

Yeongdeungpo-gu sửa

Hành chính dong (phường)
Yeongdeungpo bon-dong · Yeongdeungpo-dong · Yeoui-dong · Dangsan 1-dong · Dangsan 2-dong · Dorim-dong · Mullae-dong · Yangpyeong 1-dong · Yangpyeong 2-dong · Singil 1-dong · Singil 3-dong · Singil 4-dong · Singil 5-dong · Singil 6-dong · Singil 7-dong · Daerim 1-dong · Daerim 2-dong · Daerim 3-dong

Dongjak-gu sửa

Hành chính dong (phường)
Noryangjin 1-dong · Noryangjin 2-dong · Sangdo 1-dong · Sangdo 2-dong · Sangdo 3-dong · Sangdo 4-dong · Heukseok-dong · Sadang 1-dong · Sadang 2-dong · Sadang 3-dong · Sadang 4-dong · Sadang 5-dong · Daebang-dong · Sindaebang 1-dong · Sindaebang 2-dong

Gwanak-gu sửa

Hành chính dong (phường)
Boramae-dong · Euncheon-dong · Seonghyeon-dong · Jungang-dong · Cheongrim-dong · Haunn-dong · Cheongnyong-dong · Nakseongdae-dong · Inheon-dong · Namhyeon-dong · Sillim-dong · Sinsa-dong · Jowon-dong · Miseong-dong · Nangok-dong · Nanhyang-dong · Seowon-dong · Sinwon-dong · Seorim-dong · Samseong-dong

Seocho-gu sửa

Hành chính dong (phường)
Seocho 1-dong · Seocho 2-dong · Seocho 3-dong · Seocho 4-dong · Jamwon-dong · Banpo bon-dong · Banpo 1-dong · Banpo 2-dong · Banpo 3-dong · Banpo 4-dong · Bangbae bon-dong · Bangbae 1-dong · Bangbae 2-dong · Bangbae 3-dong · Bangbae 4-dong · Yangjae 1-dong · Yangjae 2-dong · Naegok-dong

Gangnam-gu sửa

Hành chính dong (phường)
Sinsa-dong · Apgujeong-dong · Cheongdam-dong · Nonhyeon 1-dong · Nonhyeon 2-dong · Samseong 1-dong · Samseong 2-dong · Daechi 1-dong · Daechi 2-dong · Daechi 4-dong · Yeoksam 1-dong · Yeoksam 2-dong · Dogok 1-dong · Dogok 2-dong · Gaepo 1-dong · Gaepo 2-dong · Gaepo 4-dong · Irwon bon-dong · Irwon 1-dong · Irwon 2-dong · Suseo-dong · Segok-dong

Songpa-gu sửa

Hành chính dong (phường)
Pungnap 1-dong · Pungnap 2-dong · Geoyeo 1-dong · Geoyeo 2-dong · Macheon 1-dong · Macheon 2-dong · Bangi 1-dong · Bangi 2-dong · Oryun-dong · Ogeum-dong · Songpa 1-dong · Songpa 2-dong · Seokchon-dong · Samjeon-dong · Garak bon-dong · Garak 1-dong · Garak 2-dong · Munjeong 1-dong · Munjeong 2-dong · Jangji-dong · Wirye-dong · Jamsil bon-dong · Jamsil 2-dong · Jamsil 3-dong · Jamsil 4-dong · Jamsil 6-dong · Jamsil 7-dong

Gangdong-gu sửa

Hành chính dong (phường)
Gangil-dong · Sangil 1-dong · Sangil 2-dong · Myeongil 1-dong · Myeongil 2-dong · Godeok 1-dong · Godeok 2-dong · Amsa 1-dong · Amsa 2-dong · Amsa 3-dong · Cheonho 1-dong · Cheonho 2-dong · Cheonho 3-dong · Seongnae 1-dong · Seongnae 2-dong · Seongnae 3-dong · Gil-dong · Dunchon 1-dong · Dunchon 2-dong

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa