Danh sách sân bay tại Niger

Dưới đây là danh sách sân bay tại Niger, được sắp xếp theo vị trí.

Sân bay sửa

Tên in đậm cho biết sân bay có các chuyến bay thương mại theo lịch.

City served ICAO IATA Airport name
Agadez DRZA AJY Sân bay quốc tế Mano Dayak
Arlit DRZL RLT Sân bay Arlit
Diffa DRZF Sân bay Diffa
Dirkou DRZD Sân bay Dirkou
Dogondoutchi DRRC Sân bay Dogondoutchi
Dosso DRRD Sân bay Dosso
Gaya DRRG Sân bay Gaya
Goure DRZG Sân bay Goure
Iferouane DRZI Sân bay Iferouane
La Tapoa DRRP Sân bay La Tapoa
Maine-Soroa DRZM Sân bay Maine-Soroa
Maradi DRRM MFQ Sân bay Maradi
Niamey DRRN NIM Sân bay quốc tế Diori Hamani
Ouallam DRRU Sân bay Ouallam
Tahoua DRRT THZ Sân bay Tahoua
Téra DRRE Téra Airport
Tessaoua DRRA Tessaoua Airport
Tillabéri DRRL Sân bay Tillabéri
Tillia DRRZ Sân bay Tillia
Zinder DRZR ZND Sân bay quốc tế Zinder

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  • “ICAO Location Indicators by State” (PDF). ICAO. ngày 12 tháng 1 năm 2006. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 26 tháng 9 năm 2007. Truy cập ngày 13 tháng 9 năm 2021.
  • “UN Location Codes: Niger”. UN/LOCODE 2007. UNECE. ngày 25 tháng 3 năm 2008.
  • Great Circle Mapper: Airports in Niger
  • World Aero Data: Airports in Niger Lưu trữ 2012-05-13 tại Wayback Machine