Danh sách sông ở Tajikistan

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách sông ở Tajikistan:

Tham khảoSửa đổi