Danh sách tên ký hiệu của NATO cho máy bay đa chức năng

bài viết danh sách Wikimedia

Tên ký hiệu của NATO/Air Standardization Coordinating Committee (ASCC - Ủy ban tiêu chuẩn không trung) cho máy bay đa chức năng của Liên Xô, sắp xếp thêo tên gọi bản báo cáo của NATO:

Tên ký hiệu của NATO/ASCC cho máy bay đa chức năng của Liên Xô, sắp xếp thêo tên gọi của Liên Xô:

Xem thêm: Tên ký hiệu của NATO

Tham khảoSửa đổi