Danh sách tên ký hiệu của NATO cho tàu ngầm đi săn và thí nghiệm

bài viết danh sách Wikimedia

Tên ký hiệu của NATO cho tàu ngầm lớp đi săn và thí nghiệm với các thiết kế của Liên Xô:

(Tàu ngầm đi săn là loại tàu ngầm dùng để dò tìm tiêu diệt tàu ngầm đối phương).

Xem thêm: Tên ký hiệu của NATO

Tham khảoSửa đổi