Danh sách tập phim Phineas và Ferb

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách các tập phim của Phineas and Ferb:

Tổng quátSửa đổi

Mùa Tập Ngày công chiếu
Tập đầu mùa Tập kết mùa
1 47 17 tháng 8 năm 2007 20 tháng 3 năm 2009
2 65 19 tháng 2 năm 2009 11 tháng 2 năm 2011
3 62 4 tháng 3 năm 2011 30 tháng 11 năm 2012
4 48 7 tháng 12 năm 2012 12 tháng 6 năm 2015
Phim 5 tháng 8 năm 2011
Đặc biệt 9 tháng 11 năm 2015

Danh sách tập phimSửa đổi

Mùa 1 (2007–09)Sửa đổi

Số tập theo phim Số tập theo mùa Tựa đề Đạo diễn Biên kịch Người xem Mỹ
(triệu người)
Ngày công chiếu
sản xuất
11"Rollercoaster"Dan PovenmireDan Povenmire & Jeff "Swampy" Marsh (written)
Dan Povenmire (storyboards) (uncredited)
10.80[1]17 tháng 8, 2007 (2007-08-17)101a
22"Lawn Gnome Beach Party of Terror"Dan PovenmireDan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh, Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Chris Headrick & Jon Colton Barry (storyboards)
N/A28 tháng 9, 2007 (2007-09-28)102b
33"Flop Starz"Dan PovenmireDan Povenmire & Jeff "Swampy" Marsh (story)
Sherm Cohen & Antoine Guilbaud (storyboards)
4.00[2]1 tháng 2, 2008 (2008-02-01)104b
44"The Fast and the Phineas"Dan PovenmireDan Povenmire & Jeff "Swampy" Marsh (story)
Sherm Cohen & Antoine Guilbaud (storyboards)
N/A4 tháng 2, 2008 (2008-02-04)102a
55"Lights, Candace, Action!"Dan PovenmireDan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh, Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Sherm Cohen & Antoine Guilbaud (storyboards)
N/A5 tháng 2, 2008 (2008-02-05)105b
66"Raging Bully"Dan PovenmireDan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh & Martin Olson (story)
Wendy Grieb & Kent Osborne (storyboards)
N/A6 tháng 2, 2008 (2008-02-06)105a
77"Candace Loses Her Head"Dan PovenmireDan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh & Martin Olson (story)
Kyle Baker & Patrick Ventura (storyboards)
N/A17 tháng 8, 2007 (2007-08-17)101b
88"I, Brobot"Dan PovenmireMartin Olson (story)
Kent Osborne & Aliki Theofilopoulos Grafft (storyboards)
N/A6 tháng 2, 2008 (2008-02-06)110b
99"Run Away Runway"Dan PovenmireBobby Gaylor & Martin Olson (story)
Sherm Cohen & Antoine Guilbaud (storyboards)
N/A7 tháng 2, 2008 (2008-02-07)112a
1010"The Magnificent Few"Dan PovenmireDan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh & Martin Olson (story)
Michael Diederich & Chong Lee (storyboards)
N/A8 tháng 2, 2008 (2008-02-08)103a
1111"S'Winter"Dan PovenmireDan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh, Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Antoine Guilbaud & Sherm Cohen (storyboards)
N/A11 tháng 2, 2008 (2008-02-11)103b
1212"Jerk de Soleil"Dan PovenmireBobby Gaylor & Martin Olson (story)
J.G. Quintel & Kim Roberson (storyboards)
N/A12 tháng 2, 2008 (2008-02-12)108a
1313"Are You My Mummy?"Dan PovenmireDan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh, Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Kyle Baker & Mike Roth (storyboards)
N/A15 tháng 2, 2008 (2008-02-15)104a
1414"Ready for the Bettys"Zac MoncriefBobby Gaylor & Martin Olson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Kent Osborne (storyboards)
N/A18 tháng 2, 2008 (2008-02-18)115a
1515"I Scream, You Scream"Zac MoncriefBobby Gaylor (story)
Sherm Cohen & Antoine Guilbaud (storyboards)
N/A19 tháng 2, 2008 (2008-02-19)112b
1616"Toy to the World"Jeff "Swampy" MarshBobby Gaylor & Martin Olson (story)
Michael Diederich & Chong Lee (storyboards)
N/A22 tháng 2, 2008 (2008-02-22)108b
1717"Get That Bigfoot Outa My Face!"Dan PovenmireBobby Gaylor & Dan Povenmire (story)
Kent Osborne & Kim Roberson (storyboards)
N/A22 tháng 2, 2008 (2008-02-22)106a
1818"It's a Mud, Mud, Mud, Mud World"Zac MoncriefBobby Gaylor & Martin Olson (story)
Michael Diederich & Mike Roth (storyboards)
N/A27 tháng 2, 2008 (2008-02-27)113a
1919"Mom's Birthday"Dan PovenmireDan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh & Martin Olson (story)
Kent Osborne & Aliki Theofilopoulos Grafft (storyboards)
N/A28 tháng 2, 2008 (2008-02-28)111a
2020"Journey to the Center of Candace"Dan PovenmireBobby Gaylor & Martin Olson (story)
Kent Osborne & Kim Roberson (storyboards)
N/A28 tháng 2, 2008 (2008-02-28)111b
2121"It's About Time!"Dan PovenmireDan Povenmire (story)
Jon Colton Barry, Mike Roth, Kent Osborne & Aliki Theofilopoulos Grafft (storyboards)
N/A29 tháng 2, 2008 (2008-02-29)107
2222"Dude, We're Getting the Band Back Together"Dan PovenmireBobby Gaylor & Martin Olson (story)
Chris Headrick & Chong Lee (storyboards)
N/A7 tháng 3, 2008 (2008-03-07)114
2323"Tree to Get Ready"Dan PovenmireDan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh & Martin Olson (story)
Michael Diederich & Chong Lee (storyboards)
N/A21 tháng 3, 2008 (2008-03-21)106b
2424"The Ballad of Badbeard"Dan PovenmireBobby Gaylor & Martin Olson (story)
Michael Diederich & Jon Colton Barry (storyboards)
N/A11 tháng 4, 2008 (2008-04-11)113b
2525"Greece Lightning"Dan PovenmireBobby Gaylor & Martin Olson (story)
Alex Almaguer & Chris Headrick (storyboards)
N/A18 tháng 4, 2008 (2008-04-18)117a
2626"Leave the Busting to Us!"Zac MoncriefBobby Gaylor & Martin Olson (story)
Sherm Cohen & Antoine Guilbaud (storyboards)
N/A18 tháng 4, 2008 (2008-04-18)117b
2727"Crack That Whip"Dan PovenmireBobby Gaylor & Martin Olson (story)
Timothy Björklund & Kim Roberson (storyboards)
N/A23 tháng 5, 2008 (2008-05-23)118a
2828"The Best Lazy Day Ever"Zac MoncriefBobby Gaylor & Martin Olson (story)
Jon Colton Barry & Mike Roth (storyboards)
N/A23 tháng 5, 2008 (2008-05-23)118b
2929"Boyfriend from 27,000 B.C."Zac MoncriefMartin Olson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Marc Crisafulli (storyboards)
N/A6 tháng 6, 2008 (2008-06-06)119a
3030"Voyage to the Bottom of Buford"Zac MoncriefBobby Gaylor & Martin Olson (story)
Antoine Guilbaud & Chong Lee (storyboards)
N/A6 tháng 6, 2008 (2008-06-06)119b
3131"A Hard Day's Knight"Dan PovenmireBobby Gaylor & Martin Olson (story)
Jon Colton Barry & Mike Roth (storyboards)
N/A13 tháng 6, 2008 (2008-06-13)110a
3232"Traffic Cam Caper"Dan Povenmire & Zac MoncriefMartin Olson (story)
Kim Roberson & Marc Ceccarelli (storyboards)
N/A11 tháng 7, 2008 (2008-07-11)121a
3333"Bowl-R-Ama Drama"Dan PovenmireBobby Gaylor & Martin Olson (story)
Chris Headrick & Alex Almaguer (storyboards)
N/A11 tháng 7, 2008 (2008-07-11)121b
3434"Got Game?"Zac MoncriefJon Colton Barry, Bobby Gaylor, Lance LeCompte & Martin Olson (story)
Antoine Guilbaud & Chong Lee (storyboards)
N/A1 tháng 8, 2008 (2008-08-01)125a
3535"Comet Kermillian"Dan PovenmireBobby Gaylor & Martin Olson (story)
Chris Headrick & Alex Almaguer (storyboards)
N/A1 tháng 8, 2008 (2008-08-01)125b
3636"Put That Putter Away"Zac MoncriefBobby Gaylor & Martin Olson (story)
Jon Colton Barry & Michael Diederich (storyboards)
N/A8 tháng 8, 2008 (2008-08-08)120a
3737"Does This Duckbill Make Me Look Fat?"Dan PovenmireBobby Gaylor & Martin Olson (story)
Douglas McCarthy & Piero Piluso (storyboards)
N/A8 tháng 8, 2008 (2008-08-08)120b
3838"The Flying Fishmonger"Zac MoncriefBobby Gaylor & Martin Olson (story)
Kim Roberson & Elizabeth Ito (storyboards)
N/A12 tháng 9, 2008 (2008-09-12)115b
3939"One Good Scare Ought to Do It!"Dan Povenmire & Zac MoncriefBobby Gaylor & Martin Olson (story)
Jon Colton Barry & Chris Headrick (storyboards)
N/A3 tháng 10, 2008 (2008-10-03)109
4040"The Monster of Phineas-n-Ferbenstein"Zac MoncriefJon Colton Barry & Martin Olson (story)
Jon Colton Barry & Michael Diederich (storyboards)
N/A17 tháng 10, 2008 (2008-10-17)122a
4141"Oil on Candace"Zac MoncriefBobby Gaylor & Martin Olson (story)
Antoine Guilbaud & Aliki Theofilopoulos Grafft (storyboards)
N/A17 tháng 10, 2008 (2008-10-17)122b
4242"Out of Toon"Zac MoncriefBobby Gaylor & Martin Olson (story)
Jon Colton Barry & Michael Diederich (storyboards)
N/A7 tháng 11, 2008 (2008-11-07)126a
4343"Hail Doofania!"Zac MoncriefBobby Gaylor & Martin Olson (story)
Antoine Guilbaud & Aliki Theofilopoulos Grafft (storyboards)
N/A7 tháng 11, 2008 (2008-11-07)126b
4444"Out to Launch"Dan Povenmire & Zac MoncriefBobby Gaylor & Martin Olson (story)
Kim Roberson, Piero Piluso & Kent Osborne (storyboards)
N/A5 tháng 12, 2008 (2008-12-05)124
4545"Phineas and Ferb Get Busted!"Dan PovenmireBobby Gaylor & Martin Olson (story)
Jon Colton Barry & Piero Piluso (storyboards)
3.70[3]16 tháng 2, 2009 (2009-02-16) (Disney XD)116
4646"Unfair Science Fair"Dan Povenmire & Zac MoncriefBobby Gaylor & Martin Olson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Elizabeth Ito (storyboards)
3.06[4]17 tháng 2, 2009 (2009-02-17) (Disney XD)123a
4747"Unfair Science Fair Redux"(Another Story)Dan Povenmire & Zac MoncriefBobby Gaylor & Martin Olson (story)
Jon Colton Barry & Piero Piluso (storyboards)
3.06[4]18 tháng 2, 2009 (2009-02-18) (Disney XD)123b


Mùa 2 (2009–11)Sửa đổi

Số tập theo phim Số tập theo mùa Tựa đề Đạo diễn Biên kịch Người xem Mỹ
(triệu người)
Ngày công chiếu
sản xuất
481"The Lake Nose Monster"Robert F. HughesRichard Goodman (story)
Jon Colton Barry & Piero Piluso (storyboards)
2.67[5]19 tháng 2, 2009 (2009-02-19)201
492"Interview With a Platypus"Zac MoncriefJon Colton Barry (story)
Antoine Guilbaud & Kim Roberson (storyboards)
N/Angày 20 tháng 2 năm 2009202a
503"Tip of the Day"Robert F. HughesDavid Shane (story)
Jon Colton Barry & Piero Piluso (storyboards)
N/Angày 20 tháng 2 năm 2009202b
514"Attack of the 50 Foot Sister"Zac MoncriefBill Motz & Bob Roth (story)
Jon Colton Barry & Piero Piluso (storyboards)
N/Angày 21 tháng 2 năm 2009203a
525"Backyard Aquarium"Robert F. HughesJen Kirkman (story)
Joe Orrantia & Mike Roth (storyboards)
N/Angày 21 tháng 2 năm 2009203b
536"Day of the Living Gelatin"Zac MoncriefMichael Ryan (story)
Mike Roth & Joe Orrantia (storyboards)
N/Angày 28 tháng 2 năm 2009204a
547"Elementary My Dear Stacy"Zac MoncriefJon Colton Barry (story)
Antoine Guilbaud & Kim Roberson (storyboards)
N/Angày 28 tháng 2 năm 2009204b
558"Don't Even Blink"Robert F. HughesBobby Gaylor & Dan Povenmire (story)
Antoine Guilbaud & Kim Roberson (storyboards)
N/Angày 4 tháng 4 năm 2009205a
569"Chez Platypus"Zac MoncriefJen Kirkman & Jon Colton Barry (story)
Antoine Guilbaud & Kim Roberson (storyboards)
N/Angày 4 tháng 4 năm 2009205b
5710"Perry Lays an Egg"Zac MoncriefMichael Ryan (story)
Joe Orrantia & Mike Roth (storyboards)
N/Angày 11 tháng 4 năm 2009206a
5811"Gaming the System"Zac MoncriefBill Motz & Bob Roth (story)
Joe Orrantia & Zac Moncrief (storyboards)
N/Angày 11 tháng 4 năm 2009206b
5912"The Chronicles of Meap"Jeff "Swampy" Marsh & Robert F. HughesJon Colton Barry & David Shane (story)
Jon Colton Barry & Piero Piluso (storyboards)
N/Angày 18 tháng 4 năm 2009207
6013"Thaddeus and Thor"Zac MoncriefDevin Bunje & Nick Stanton (story)
Antoine Guilbaud & Kim Roberson (storyboards)
N/Angày 15 tháng 6 năm 2009208a
6114"De Plane! De Plane!"Zac MoncriefDavid Teitelbaum (story)
Joe Orrantia & Mike Roth (storyboards)
N/Angày 15 tháng 6 năm 2009208b
6215"Let's Take a Quiz"Zac MoncriefDevin Bunje & Nick Stanton (story)
Joe Orrantia & Mike Roth (storyboards)
N/Angày 22 tháng 6 năm 2009209a
6316"At the Car Wash"Robert F. HughesMay Chan (story)
Michael Diederich & Perry Zombolas (storyboards)
N/Angày 22 tháng 6 năm 2009209b
6417"Oh, There You Are, Perry"Robert F. HughesJon Colton Barry (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud (storyboards)
N/Angày 11 tháng 7 năm 2009210a
6518"Swiss Family Phineas"Zac MoncriefScott Peterson (story)
Sherm Cohen & Chong Lee (storyboards)
N/Angày 11 tháng 7 năm 2009210b
6619"Hide and Seek"Zac MoncriefJon Colton Barry (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
N/Angày 18 tháng 7 năm 2009213a
6720"That Sinking Feeling"Robert F. HughesMay Chan (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud (storyboards)
N/Angày 18 tháng 7 năm 2009213b
6821"The Baljeatles"Robert F. HughesJon Colton Barry (story)
Jon Colton Barry & Piero Piluso (storyboards)
N/Angày 25 tháng 7 năm 2009214a
6922"Vanessassary Roughness"Robert F. HughesScott Peterson (story)
Michael Diederich & Perry Zombolas (storyboards)
N/Angày 25 tháng 7 năm 2009214b
7023"No More Bunny Business"Zac MoncriefJon Colton Barry (story)
Sherm Cohen & Chong Lee (storyboards)
2.80[6]ngày 1 tháng 8 năm 2009215a
7124"Spa Day"Robert F. HughesJennifer Keene (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud (storyboards)
2.80[6]ngày 1 tháng 8 năm 2009215b
7225"Phineas and Ferb's Quantum Boogaloo"Zac MoncriefScott Peterson (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
3.88[7]ngày 21 tháng 9 năm 2009212
7326"Phineas and Ferb's Musical Cliptastic Countdown"Dan PovenmireScott Peterson (written)
Jon Colton Barry (story)
4.50[8]ngày 12 tháng 10 năm 2009211
7427"Bubble Boys"Zac MoncriefMay Chan (story)
Mike Roth & J.G. Orrantia (storyboards)
4.01[9]ngày 17 tháng 10 năm 2009216a
7528"Isabella and the Temple of Sap"Zac MoncriefMay Chan (story)
Mike Roth & J.G. Orrantia (storyboards)
4.01[9]ngày 17 tháng 10 năm 2009216b
7629"Cheer Up Candace"Robert F. HughesMay Chan (story)
Michael Diederich & Perry Zombolas (storyboards)
4.13[10]ngày 24 tháng 10 năm 2009217a
7730"Fireside Girl Jamboree"Zac MoncriefJennifer Keene (story)
Sherm Cohen & Chong Lee (storyboards)
4.13[10]ngày 24 tháng 10 năm 2009217b
7831"The Bully Code"Zac MoncriefMartin Olson (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
4.27[11]ngày 31 tháng 10 năm 2009218a
7932"Finding Mary McGuffin"Robert F. Hughes & Jay LenderJennifer Keene (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud (storyboards)
4.27[11]ngày 31 tháng 10 năm 2009218b
8033"Picture This"Robert F. Hughes & Jay LenderMartin Olson (story)
Michael Diederich & Kaz (storyboards)
N/Angày 7 tháng 11 năm 2009220a
8134"Nerdy Dancin'"Zac MoncriefMay Chan (story)
J.G. Orrantia & Perry Zombolas (storyboards)
N/Angày 7 tháng 11 năm 2009220b
8235"What Do It Do?"Robert F. Hughes & Jay LenderMartin Olson (story)
Jon Colton Barry & Piero Piluso (storyboards)
N/Angày 14 tháng 11 năm 2009219a
8336"Atlantis"Zac MoncriefJennifer Keene (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
N/Angày 14 tháng 11 năm 2009219b
8437"Phineas and Ferb Christmas Vacation"Zac MoncriefJon Colton Barry & Scott Peterson (story)
Jon Colton Barry & Piero Piluso (storyboards)
5.21[12]7 tháng 12, 2009 (2009-12-07)222
8538"Just Passing Through"Zac MoncriefMartin Olson (story)
Edgar Karapetyan & Kim Roberson (storyboards)
N/Angày 6 tháng 2 năm 2010224a
8639"Candace's Big Day"Robert F. Hughes & Jay LenderJennifer Keene (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud (storyboards)
N/Angày 6 tháng 2 năm 2010224b
8740"I Was a Middle Aged Robot"Zac MoncriefMartin Olson (story)
Sherm Cohen & Chong Lee (storyboards)
N/Angày 13 tháng 2 năm 2010221a
8841"Suddenly Suzy"Robert F. Hughes & Jay LenderMartin Olson & May Chan (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud (storyboards)
N/Angày 13 tháng 2 năm 2010221b
8942"Undercover Carl"Zac MoncriefMartin Olson & May Chan (story)
Chong Lee & Sherm Cohen (storyboards)
N/Angày 13 tháng 2 năm 2010223a
9043"Hip Hip Parade"Robert F. Hughes & Zac MoncriefMay Chan (story)
J.G. Orrantia & Perry Zombolas (storyboards)
N/Angày 13 tháng 2 năm 2010223b
9144"Invasion of the Ferb Snatchers"Zac MoncriefJennifer Keene & Martin Olson (story)
J.G. Orrantia & Perry Zombolas (storyboards)
N/Angày 20 tháng 2 năm 2010225a
9245"Ain't No Kiddie Ride"Zac MoncriefJennifer Keene & Martin Olson (story)
Sherm Cohen & Chong Lee (storyboards)
N/Angày 20 tháng 2 năm 2010225b
9346"Not Phineas and Ferb"Zac MoncriefMartin Olson (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
1.84[13]ngày 27 tháng 2 năm 2010228a
9447"Phineas and Ferb-Busters"Jay LenderScott Peterson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud (storyboards)
1.84[13]ngày 27 tháng 2 năm 2010228b
9548"The Lizard Whisperer"Zac MoncriefMay Chan, Jennifer Keene & Martin Olson (story)
Sherm Cohen & Chong Lee (storyboards)
N/Angày 6 tháng 3 năm 2010229a
9649"Robot Rodeo"Jay LenderMay Chan (story)
Kaz & J.G. Orrantia (storyboards)
N/Angày 6 tháng 3 năm 2010229b
9750"The Beak"Jeff "Swampy" MarshScott Peterson (story)
Jon Colton Barry & Piero Piluso (storyboards)
N/Angày 8 tháng 3 năm 2010227
9851"She's the Mayor"Zac MoncriefJennifer Keene & Martin Olson (story)
Michael Diederich & Perry Zombolas (storyboards)
N/Angày 14 tháng 6 năm 2010231a
9952"The Lemonade Stand"Jay LenderMay Chan (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud (storyboards)
N/Angày 14 tháng 6 năm 2010231b
10053"Phineas and Ferb Hawaiian Vacation"Zac MoncriefJennifer Keene (part 1 & 2) & May Chan (part 2) (story)
Kaz & Kim Roberson (part 1), Michael Diederich & Perry Zombolas (part 2) (storyboards)
N/Angày 9 tháng 7 năm 2010 (Disney Channel)234
10154"Phineas and Ferb: Summer Belongs To You!"Robert F. Hughes & Dan PovenmireDan Povenmire & Jeff "Swampy" Marsh (story)
Dan Povenmire, Robert F. Hughes, Kyle Menke, Kim Roberson, Michael Diederich, Aliki Theofilopoulos Grafft, Antoine Guilbaud, Kaz, J.G. Orrantia, Mike Roth & Perry Zombolas (storyboards)
3.86[14]ngày 2 tháng 8 năm 2010237–238
10255"Nerds of a Feather"Jay LenderJon Colton Barry (story)
Jon Colton Barry & Piero Piluso (storyboards)
3.40[15]ngày 16 tháng 8 năm 2010233
10356"Wizard of Odd"Robert F. Hughes & Jay LenderScott Peterson (story)
Michael Diederich & Kaz (storyboards)
3.07[16]ngày 24 tháng 9 năm 2010226
10457"We Call it Maze"Zac MoncriefJennifer Keene (story)
Bernie Petterson & Chong Lee (storyboards)
4.35[17]ngày 1 tháng 10 năm 2010232a
10558"Ladies and Gentlemen: Meet Max Modem!"Jay LenderScott Peterson (story)
J.G. Orrantia & Kaz (storyboards)
4.35[17]ngày 1 tháng 10 năm 2010232b
10659"The Secret of Success"Zac MoncriefMay Chan & Jennifer Keene (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
N/Angày 8 tháng 10 năm 2010230a
10760"The Doof Side of the Moon"Jay LenderJon Colton Barry & Martin Olson (story)
Edgar Karapetyan & Bernie Petterson (storyboards)
N/Angày 8 tháng 10 năm 2010230b
10861"Split Personality"Jay LenderScott Peterson, Jennifer Keene & Lance LeCompte (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud (storyboards)
3.23[18]ngày 29 tháng 10 năm 2010235a
10962"Brain Drain"Jay LenderMartin Olson (story)
J.G. Orrantia & Kaz (storyboards)
3.23[18]ngày 29 tháng 10 năm 2010235b
11063"Rollercoaster: The Musical!"Dan Povenmire & Robert F. HughesDan Povenmire & Jeff "Swampy" Marsh (story)
May Chan, Jennifer Keene, Martin Olson & Scott Peterson (written)
Flammarion Ferreira, Wendy Grieb, Robert F. Hughes, Chris Headrick & Chong Lee (storyboards)
N/A28 tháng 1, 2011 (2011-01-28)239
11164"Make Play"[19]Zac MoncriefMay Chan (story)
Bernie Petterson & Edgar Karapetyan (storyboards)
N/Angày 11 tháng 2 năm 2011236a
11265"Candace Gets Busted"[19]Zac MoncriefScott Peterson (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
N/Angày 11 tháng 2 năm 2011236b


Mùa 3 (2011–12)Sửa đổi

Số tập theo phim Số tập theo mùa Tựa đề Đạo diễn Biên kịch Người xem Mỹ
(triệu người)
Ngày công chiếu
sản xuất
1131"The Great Indoors"Jay LenderJim Bernstein (story)
Chong Lee & Bernie Petterson (storyboards)
3.31[20]4 tháng 3, 2011 (2011-03-04)302a
1142"Canderemy"Jay LenderScott Peterson (story)
J.G. Orrantia & Kim Roberson (storyboards)
3.31[20]4 tháng 3, 2011 (2011-03-04)302b
1153"Run, Candace, Run"Jay LenderSergio Armendariz, Jon Colton Barry, Jennifer Keene & Martin Olson (story)
Michael Diederich, Antoine Guilbaud, Kyle Menke & Perry Zombolas (storyboards)
3.21[21]11 tháng 3, 2011 (2011-03-11)301a Guest stars: Tina Fey as Annabelle Johnson
1164"Last Train to Bustville"Robert F. HughesMartin Olson (story)
Antoine Guilbaud, Jeff Myers & Mike Roth (storyboards)
3.21[21]11 tháng 3, 2011 (2011-03-11)301b
1175"Phineas' Birthday Clip-O-Rama!"Jay LenderScott Peterson (story)
Chong Lee & Bernie Petterson (storyboards)
2.49[22]1 tháng 4, 2011 (2011-04-01)304
1186"The Belly of the Beast"[23]Jay LenderJim Bernstein (story)
Michael Diederich & Kyle Menke (storyboards)
2.30[24]29 tháng 4, 2011 (2011-04-29)303a
1197"Moon Farm"[23]Robert F. HughesJim Bernstein (story)
Antoine Guilbaud & Kaz (storyboards)
2.30[24]29 tháng 4, 2011 (2011-04-29)303b
1208"Ask a Foolish Question"[25]Jay LenderMartin Olson (story)
Chong Lee & Bernie Petterson (storyboards)
2.56[26]13 tháng 5, 2011 (2011-05-13)305a
1219"Misperceived Monotreme"[25]Jay LenderMartin Olson (story)
Kaz & Tom Minton (storyboards)
2.56[26]13 tháng 5, 2011 (2011-05-13)305b
12210"Candace Disconnected"[27]Robert F. HughesMartin Olson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud (storyboards)
N/A18 tháng 6, 2011 (2011-06-18)306a
12311"Magic Carpet Ride"[27]Jay LenderJennifer Keene (story)
Michael Diederich & Tom Minton (storyboards)
N/A18 tháng 6, 2011 (2011-06-18)306b
12412"Bad Hair Day"[28]Robert F. HughesJim Bernstein & Lance LeCompte (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
4.37[29]24 tháng 6, 2011 (2011-06-24)307a
12513"Meatloaf Surprise"[28]Robert F. HughesMartin Olson (story)
Chong Lee & Bernie Petterson (storyboards)
4.37[29]24 tháng 6, 2011 (2011-06-24)307b
12614"Phineas and Ferb Interrupted"[30]Jay LenderJennifer Keene (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
4.29[31]15 tháng 7, 2011 (2011-07-15)309a
12715"A Real Boy"[30]Robert F. HughesMartin Olson, Jim Bernstein & Scott Peterson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud (storyboards)
4.29[31]15 tháng 7, 2011 (2011-07-15)309b
12816"Mommy Can You Hear Me?"[32]Jay LenderMartin Olson, Jim Bernstein & Scott Peterson (story)
J.G. Orrantia & Kaz (storyboards)
3.11[33]29 tháng 7, 2011 (2011-07-29)310a
12917"Road Trip"[32]Robert F. HughesScott Peterson (written)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
3.1129 tháng 7, 2011 (2011-07-29)310b
13018"Tour de Ferb"[34]Jay LenderJim Bernstein & Martin Olson (story)
Chong Lee & Bernie Petterson (storyboards)
3.93[35]12 tháng 8, 2011 (2011-08-12)311b
13119"Skiddley Whiffers"[36]Jay LenderJim Bernstein (story)
Chong Lee & Tom Minton (storyboards)
3.81[37]26 tháng 8, 2011 (2011-08-26)311a
13220"My Fair Goalie"[38]Jeff "Swampy" Marsh & Robert F. HughesJim Bernstein & Jon Colton Barry (story)
Jon Colton Barry & Mike Milo (storyboards)
4.65[39]9 tháng 9, 2011 (2011-09-09)312
13321"Bullseye!"[40]Jay LenderMartin Olson (story)
J.G. Orrantia & Kaz (storyboards)
4.18[41]30 tháng 9, 2011 (2011-09-30)313b
13422"That's the Spirit!"Jay LenderScott Peterson (story)
Bernie Petterson & Michael Diederich (storyboards)
3.37[42]7 tháng 10, 2011 (2011-10-07)314a
13523"The Curse of Candace"Robert F. Hughes & Jay LenderMartin Olson (story)
J.G. Orrantia & Kaz (storyboards)
3.37[42]7 tháng 10, 2011 (2011-10-07)314b
13624"Escape from Phineas Tower"Jay LenderKaz (story)
Bernie Petterson, Michael Diederich & Tom Minton (storyboards)
3.34[43]21 tháng 10, 2011 (2011-10-21)315a
13725"Lotsa Latkes"Jay LenderJim Bernstein & Jon Colton Barry (story)
Chong Lee & Mike Milo (storyboards)
3.61[44]18 tháng 11, 2011 (2011-11-18)316b
13826"Ferb Latin"[45]Robert F. Hughes & Jay LenderJim Bernstein & Jon Colton Barry (story)
Antoine Guilbaud & Kaz (storyboards)
2.93[46]25 tháng 11, 2011 (2011-11-25)316a
13927"A Phineas and Ferb Family Christmas"[47]Dan Povenmire & Robert F. HughesScott Peterson (story and written)
Derek Thompson, Seth Kearsley & Wendy Grieb (storyboards)
4.22[48]2 tháng 12, 2011 (2011-12-02)317a Guest star: Kelly Clarkson as herself
14028"Tri-Stone Area"[49]Robert F. HughesScott Peterson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud (storyboards)
N/A13 tháng 1, 2012 (2012-01-13)308a
14129"Doof Dynasty"[50]Jay LenderScott Peterson (story)
Michael Diederich & Tom Minton (storyboards)
N/A14 tháng 1, 2012 (2012-01-14)308b
14230"Excaliferb"[51]Robert F. HughesScott Peterson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & J.G. Orrantia (storyboards)
2.17[52]15 tháng 1, 2012 (2012-01-15)320
14331"Phineas and Ferb and the Temple of Juatchadoon"[53]Jay LenderJim Bernstein (story)
Bernie Petterson & Michael Diederich (storyboards)
2.76[54]16 tháng 1, 2012 (2012-01-16) (Disney XD)322b
14432"Monster from the Id"[55]Jay LenderJim Bernstein (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
2.51[56]10 tháng 2, 2012 (2012-02-10)321a
14533"Gi-Ants"[57]Robert F. HughesJim Bernstein (story)
Mike Milo & Seth Kearsley (storyboards)
2.51[56]10 tháng 2, 2012 (2012-02-10)321b
14634"The Remains of the Platypus"[58]Zac MoncriefClint Daniels & Jill Daniels (story)
Zac Moncrief & John Mathot (storyboards)
3.34[59]24 tháng 2, 2012 (2012-02-24)315b
14735"Mom's in the House"Jay LenderMartin Olson (story)
Antoine Guilbaud & Kaz (storyboards)
2.45[60]2 tháng 3, 2012 (2012-03-02)319a
14836"Perry the Actorpus"Robert F. HughesScott Peterson (story)
Eddy Houchins & Kaz (storyboards)
N/A3 tháng 3, 2012 (2012-03-03) (Disney XD)313a
14937"Let's Bounce"[61]Robert F. HughesJim Bernstein (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
N/A16 tháng 3, 2012 (2012-03-16)323b
15038"Bully Bromance Breakup"[62]Jay LenderScott Peterson (story)
John Mathot & Mike Milo (storyboards)
N/A16 tháng 3, 2012 (2012-03-16)324b
15139"Quietest Day Ever"[63]Jay LenderJim Bernstein (story)
Antoine Guilbaud & Kaz (storyboards)
2.64[64]30 tháng 3, 2012 (2012-03-30)324a
15240"The Doonkleberry Imperative"[65]Jay LenderMartin Olson (story)
Michael Diederich & Bernie Petterson (storyboards)
2.64[64]30 tháng 3, 2012 (2012-03-30)325a
15341"Meapless in Seattle"[66]Robert F. HughesJon Colton Barry (story)
Derek Thompson, Jon Colton Barry & Kyle Menke (storyboards)
3.06[67]6 tháng 4, 2012 (2012-04-06)327
15442"Delivery of Destiny"[68]Robert F. HughesScott Peterson (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
2.94[69]27 tháng 4, 2012 (2012-04-27)323a
15543"Buford Confidential"[70]Jay LenderJim Bernstein & Martin Olson (story)
Antoine Guilbaud & Kaz (storyboards)
2.94[69]27 tháng 4, 2012 (2012-04-27)325b
15644"The Mom Attractor"[71]Robert F. HughesMartin Olson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & J.G. Orrantia (storyboards)
2.24[72]4 tháng 5, 2012 (2012-05-04)328a
15745"Cranius Maximus"[73]Jay LenderScott Peterson (story)
Bernie Petterson & Michael Diederich (storyboards)
2.24[72]4 tháng 5, 2012 (2012-05-04)328b
15846"Agent Doof"[74]Robert F. HughesScott Peterson (story)
Michael Diederich & Bernie Petterson (storyboards)
2.78[75]11 tháng 5, 2012 (2012-05-11)322a
15947"Minor Monogram"[76]Dan PovenmireJim Bernstein (story)
Jon Colton Barry & Kyle Menke (storyboards)
2.78[75]11 tháng 5, 2012 (2012-05-11)319b
16048"What A Croc!"[77]Robert F. HughesMartin Olson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud (storyboards)
2.73[78]1 tháng 6, 2012 (2012-06-01)318a
16149"Sleepwalk Surprise"[79]Robert F. HughesScott Peterson (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
3.29[80]8 tháng 6, 2012 (2012-06-08)326a
16250"Sci-Fi Pie Fly"[81]Jay LenderJim Bernstein & Martin Olson (story)
John Mathot & Mike Milo (storyboards)
3.29[80]8 tháng 6, 2012 (2012-06-08)326b
16351"Sipping with the Enemy"[82]Robert F. HughesScott Peterson (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
3.84[83]22 tháng 6, 2012 (2012-06-22)329a
16452"Tri-State Treasure: Boot of Secrets"[84]Jay LenderJim Bernstein (story)
J.G. Orrantia & Mike Milo (storyboards)
3.84[83]22 tháng 6, 2012 (2012-06-22)329b
16553"Doofapus"Robert F. HughesScott Peterson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft, J.G. Orrantia & John Mathot (storyboards)
2.67[85]6 tháng 7, 2012 (2012-07-06)330a
16654"Norm Unleashed"Jay LenderJim Bernstein & Martin Olson (story)
Bernie Petterson & Michael Diederich (storyboards)
3.26[86]20 tháng 7, 2012 (2012-07-20)330b
16755"Where's Perry?"
(Part One)[87]
Robert F. HughesMartin Olson, Jim Bernstein & Scott Peterson (story)
Bernie Petterson, J.G. Orrantia, Kim Roberson & Kaz (storyboards)
3.73[88]26 tháng 7, 2012 (2012-07-26)332
16856"Where's Perry?"
(Part Two)[89]
Robert F. Hughes & Jay LenderMartin Olson, Jim Bernstein & Scott Peterson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft, Derek Thompson, Edgar Karapetyan, John Mathot, Jon Colton Barry & Kyle Menke (storyboards)
4.29[90]24 tháng 8, 2012 (2012-08-24)333
16957"Ferb TV"[91]Robert F. HughesScott Peterson (story)
Chong Lee & Mike Milo (storyboards)
3.61[92]7 tháng 9, 2012 (2012-09-07)318b
17058"When Worlds Collide"[93]Robert F. HughesScott Peterson (story)
Derek Thompson & Kyle Menke (storyboards)
2.64[94]14 tháng 9, 2012 (2012-09-14)331a
17159"What'd I Miss?"[95]Robert F. HughesScott Peterson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & John Mathot (storyboards)
2.43[96]17 tháng 9, 2012 (2012-09-17) (Disney XD)334b
17260"Road to Danville"[97]Jay LenderJim Bernstein & Jon Colton Barry (story)
Antoine Guilbaud & Kaz (storyboards)
2.73[98]26 tháng 10, 2012 (2012-10-26)331b
17361"This Is Your Backstory"[99]Jay LenderScott Peterson (story)
Michael Diederich & Seth Kearsley (storyboards)
2.78[100]2 tháng 11, 2012 (2012-11-02)335
17462"Blackout!"[101]Jay LenderJim Bernstein (story)
Antoine Guilbaud & Kaz (storyboards)
2.44[102]9 tháng 11, 2012 (2012-11-09)334a


Mùa 4 (2012–15)Sửa đổi

Số tập theo phim Số tập theo mùa Tựa đề Đạo diễn Biên kịch Người xem Mỹ
(triệu người)
Ngày công chiếu
sản xuất
1751"For Your Ice Only"Robert F. HughesScott Peterson (story)
Eddie Pittman & Joshua Pruett (storyboards)
3.70[103]7 tháng 12, 2012 (2012-12-07)402a
1762"Happy New Year!"Sue PerrottoDani Vetere (story)
Antoine Guilbaud & Kaz (storyboards)
3.70[103]7 tháng 12, 2012 (2012-12-07)402b
1773"Fly on the Wall"Sue PerrottoJim Bernstein (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & John Mathot (storyboards)
3.39[104]11 tháng 1, 2013 (2013-01-11)401a
1784"Bully Bust"Sue PerrottoJim Bernstein (story)
Bernie Petterson & J.G. Orrantia (storyboards)
2.99[105]18 tháng 1, 2013 (2013-01-18)403a
1795"My Sweet Ride"Robert F. HughesDani Vetere (story)
Chris Headrick & Michael Diederich (storyboards)
3.77[106]1 tháng 2, 2013 (2013-02-01)401b
1806"Der Kinderlumper"Robert F. HughesJim Bernstein (story)
Michael B. Singleton & Michael Diederich (storyboards)
3.14[107]15 tháng 2, 2013 (2013-02-15)404a
1817"Sidetracked"Robert F. Hughes & Sue PerrottoDani Vetere & Scott Peterson (story)
Kim Roberson, Kaz, Aliki Theofilopoulos Grafft & John Mathot (storyboards)
2.98[108]1 tháng 3, 2013 (2013-03-01)406
1828"Primal Perry"Robert F. HughesMartin Olson, Jim Bernstein & Scott Peterson (story)
Joshua Pruett & Kyle Menke (storyboards)
2.46[109]2 tháng 3, 2013 (2013-03-02) (Disney XD)408
1839"Mind Share"Robert F. HughesMartin Olson (story)
Michael B. Singleton & Michael Diederich (storyboards)
3.24[110]5 tháng 4, 2013 (2013-04-05)407b
18410"Backyard Hodge Podge"Sue PerrottoDani Vetere (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & John Mathot (storyboards)
2.59[111]19 tháng 4, 2013 (2013-04-19)403b
18511"Bee Day"Sue PerrottoDani Vetere (story)
Antoine Guilbaud & Kaz (storyboards)
2.44[112]26 tháng 4, 2013 (2013-04-26)405a
18612"Bee Story"Sue PerrottoDani Vetere (story)
Bernie Petterson & J.G. Orrantia (storyboards)
2.44[112]26 tháng 4, 2013 (2013-04-26)405b
18713"Great Balls Of Water"Sue PerrottoJim Bernstein (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & John Mathot (storyboards)
3.29[113]7 tháng 6, 2013 (2013-06-07)410a
18814"Where's Pinky?"Robert F. HughesDani Vetere, Jim Bernstein & Martin Olson (story)
Eddie Pittman & Joshua Pruett (storyboards)
3.297 tháng 6, 2013 (2013-06-07)410b
18915"Phineas and Ferb's Musical Cliptastic Countdown Hosted by Kelly Osbourne"Kim Roberson (uncredited)[114]Bobby Gaylor (written) (uncredited)[114]3.12[115]28 tháng 6, 2013 (2013-06-28)440
19016"Knot My Problem"Sue PerrottoDani Vetere (story)
Antoine Guilbaud & Kaz (storyboards)
2.64[116]5 tháng 7, 2013 (2013-07-05)407a
19117"Just Desserts"Robert F. HughesDani Vetere (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
2.64[116]5 tháng 7, 2013 (2013-07-05)404b
19218"La Candace-Cabra"Sue PerrottoJonathan Howard (story)
Bernie Petterson & J.G. Orrantia (storyboards)
2.69[117]12 tháng 7, 2013 (2013-07-12)409a
19319"Happy Birthday, Isabella"Robert F. HughesScott Peterson (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
2.69[117]12 tháng 7, 2013 (2013-07-12)409b
19420"Love at First Byte"Sue PerrottoMartin Olson (story)
Eddie Pittman & J.G. Orrantia (storyboards)
2.83[118]2 tháng 8, 2013 (2013-08-02)414a
19521"One Good Turn"Robert F. HughesJim Bernstein (story)
Edward Rivera & Michael Diederich (storyboards)
3.31[119]9 tháng 8, 2013 (2013-08-09)414b
19622"Phineas and Ferb: Mission Marvel"Robert F. Hughes & Sue PerrottoDani Vetere, Jim Bernstein, Martin Olson & Scott Peterson (story)
Antoine Guilbaud, Bernie Petterson, Eddie Pittman, J.G. Orrantia, Joshua Pruett, Kaz, Kim Roberson & Kyle Menke (storyboards)
3.76[120]16 tháng 8, 2013 (2013-08-16)411/412
19723"Thanks But No Thanks"Sue PerrottoMartin Olson (story)
Antoine Guilbaud & Kaz (storyboards)
2.51[121]13 tháng 9, 2013 (2013-09-13)413a
19824"Troy Story"Robert F. HughesJim Bernstein & Scott Peterson (story)
Michael B. Singleton & Michael Diederich (storyboards)
2.55[122]20 tháng 9, 2013 (2013-09-20)413b
19925"Druselsteinoween"Robert F. HughesDani Vetere (story)
Kyle Menke & Michael Diederich (storyboards)
2.65[123]4 tháng 10, 2013 (2013-10-04)419a
20026"Terrifying Tri-State Trilogy of Terror"Robert F. HughesDani Vetere, Martin Olson & Scott Peterson (story)
Mike Bell, Kim Roberson, Aliki Theofilopoulos Grafft & John Mathot (storyboards)
3.02[124]5 tháng 10, 2013 (2013-10-05)418
20127"Face Your Fear"Robert F. HughesMartin Olson (story)
Bernie Petterson & Joshua Pruett (storyboards)
2.14[125]11 tháng 10, 2013 (2013-10-11)419b
20228"Cheers for Fears"Sue PerrottoDani Vetere (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft, John Mathot & Kim Roberson (storyboards)
2.41[126]1 tháng 11, 2013 (2013-11-01)415a
20329"Steampunx"Robert F. HughesDani Vetere (story)
Bernie Petterson & Joshua Pruett (storyboards)
1.70[127]15 tháng 11, 2013 (2013-11-15)417a
20430"Just Our Luck"Sue PerrottoDani Vetere (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & John Mathot (storyboards)
1.75[128]10 tháng 1, 2014 (2014-01-10)415b
20531"Return Policy"Sue PerrottoDani Vetere (story)
Mike Bell & Patrick O'Connor (storyboards)
2.23[129]24 tháng 1, 2014 (2014-01-24)416a
20632"Live and Let Drive"Sue PerrottoJeff "Swampy" Marsh, Jim Bernstein, Martin Olson & Scott Peterson (story)
Eddie Pittman & J.G. Orrantia (storyboards)
0.41[130]1 tháng 3, 2014 (2014-03-01)424b
20733"Phineas and Ferb Save Summer"Robert F. Hughes & Sue PerrottoDani Vetere, Jim Bernstein, Martin Olson & Scott Peterson (story)
J.G. Orrantia, Eddie Pittman, Aliki Theofilopoulos Grafft, Joshua Pruett, John Mathot, Mike Bell, Kyle Menke & Michael Diederich (storyboards)
0.56[131] (Disney XD) / 2.33[132] (Disney Channel) 9 tháng 6, 2014 (2014-06-09)427/428
20834"Father's Day"Sue PerrottoScott Peterson (story)
Edward Rivera & Patrick O'Connor (storyboards)
0.41[131]10 tháng 6, 2014 (2014-06-10)421b
20935"Imperfect Storm"Robert F. HughesMartin Olson (story)
Bernie Petterson & Joshua Pruett (storyboards)
0.44[131]11 tháng 6, 2014 (2014-06-11)416b
21036"The Return of the Rogue Rabbit"Robert F. HughesScott Peterson (story)
Michael B. Singleton & Michael Diederich (storyboards)
0.29[131]16 tháng 6, 2014 (2014-06-16)424a
21137"It's No Picnic"Sue PerrottoDani Vetere (story)
Eddie Pittman & J.G. Orrantia (storyboards)
0.48[131]23 tháng 6, 2014 (2014-06-23)417b
21238"The Klimpaloon Ultimatum"Sue PerrottoDan Povenmire, Dani Vetere, Jim Bernstein, Martin Olson & Scott Peterson (story)
Patrick O'Connor, Zac Moncrief, Edward Rivera & Michael Diederich (storyboards)
N/A7 tháng 7, 2014 (2014-07-07)420
21339"Operation Crumb Cake"Robert F. HughesDani Vetere (story)
Kim Roberson & Mike Bell (storyboards)
0.48[131]14 tháng 7, 2014 (2014-07-14)422a
21440"Mandace"Sue PerrottoJim Bernstein (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & John Mathot (storyboards)
0.48[131]14 tháng 7, 2014 (2014-07-14)422b
21541"Phineas and Ferb: Star Wars"Robert F. Hughes & Sue PerrottoDani Vetere, Jim Bernstein, Martin Olson & Scott Peterson (story)
Kyle Menke, John Mathot, Mike Bell, Michael Diederich, Michael B. Singleton, Edward Rivera, Patrick O'Connor, J.G. Orrantia & Eddie Pittman (storyboards)
2.48[133]26 tháng 7, 2014 (2014-07-26) (Disney Channel)431/432
21642"Lost in Danville"Sue PerrottoDamon Lindelof (story)
Eddie Pittman & J.G. Orrantia (storyboards)
0.54[134]29 tháng 9, 2014 (2014-09-29)425a
21743"The Inator Method"Sue PerrottoDani Vetere (story)
Edward Rivera & Patrick O'Connor (storyboards)
0.54[134]29 tháng 9, 2014 (2014-09-29)425b
21844"Night of the Living Pharmacists"Sue Perrotto & Robert F. HughesJoshua Pruett, Scott Peterson, Jim Bernstein & Dani Vetere (story)
Eddie Pittman, Kim Roberson, Bernie Petterson, Patrick O'Connor, J.G. Orrantia, Joshua Pruett, Edward Rivera, Aliki Theofilopoulos Grafft & Kyle Menke (storyboards)
2.34[135]4 tháng 10, 2014 (2014-10-04) (Disney Channel)429/430 Simon PeggNick Frost reprise their roles of Shaun and Ed from Shaun of the Dead.
21945"Tales from the Resistance: Back to the 2nd Dimension"Robert F. HughesJim Bernstein (story)
Joshua Pruett, Mike Bell, Kyle Menke & Michael Diederich (storyboards)
0.54[134]25 tháng 11, 2014 (2014-11-25)423[136]
22046"Doof 101"Robert F. HughesDan Povenmire & Jeff "Swampy" Marsh (story)
Kim Roberson, Zac Moncrief & Dan Povenmire (storyboards)
0.24[134]27 tháng 11, 2014 (2014-11-27)421a[136]
22147"Act Your Age"Robert F. HughesDani Vetere (story)
Bernie Petterson & Kim Roberson (storyboards)
0.71[137]9 tháng 2, 2015 (2015-02-09)426[136]
22248"Last Day of Summer"[138]Sue Perrotto & Robert F. HughesDani Vetere, Scott Peterson, Jim Bernstein & Martin Olson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft, Bernie Petterson, Calvin Suggs, John Mathot, Joshua Pruett, Kaz, Kim Roberson & Michael Diederich (storyboards)
2.95[139]12 tháng 6, 2015 (2015-06-12)433/434[136]


O.W.C.A. FilesSửa đổi

Tựa đề Đạo diễn Biên kịch Người xem Mỹ (triệu người) Ngày công chiếu Prod. Code
"O.W.C.A. Files"[140][141][142]Robert F. HughesJoshua Pruett, Martin Olson & Scott Peterson (cốt truyện) Aliki Theofilopoulos Grafft, Bernie Petterson, Calvin Suggs, Eddie Pittman, John Mathot, Kim Roberson, Kaz, Kyle Menke & Mike Bell (bản thảo)0.66[143]9 tháng 11 năm 2015[144]441[145]

PhimSửa đổi

Tựa đề Đạo diễn Biên kịch Người xem Mỹ (triệu người) Ngày công chiếu
"Phineas and Ferb the Movie: Across the 2nd Dimension"[146]Dan Povenmire & Robert F. HughesDan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh & Jon Colton Barry7.6[147]5 tháng 8, 2011 (2011-08-05)

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ https://twitter.com/nickandmore/status/633436589549592576
 2. ^ Levin, Gary (ngày 5 tháng 1 năm 2009). “Nielsen ratings: 'House' gets a boost after a super Super Bowl”. USA Today.
 3. ^ Seidman, Robert (ngày 17 tháng 3 năm 2009). “WWE RAW, Cars, Hannah Montana and SpongeBob Lead Weekly Cable Viewing”. TV By the Numbers. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 1 năm 2016. Truy cập ngày 31 tháng 7 năm 2009.
 4. ^ a ă Seidman, Robert. WWE RAW, Hannah Montana and Northern Lights lead cable show rankings”. TV by the Numbers. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 3 năm 2009. Truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2009.
 5. ^ “Kids' Choice Awards, Penguins of Madagascar and WWE RAW lead cable”. http://tvbythenumbers.zap2it.com/. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 10 năm 2015. Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2013. Liên kết ngoài trong |work= (trợ giúp)
 6. ^ a ă “Disney Channel is TV's No. 1 Network in Total Day and Prime in Target Kid Demos”. http://tvbythenumbers.zap2it.com/. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 10 năm 2015. Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2013. Liên kết ngoài trong |work= (trợ giúp)
 7. ^ Seidman, Robert (ngày 29 tháng 9 năm 2009). “Cable ratings: Monday Night Football, WWE RAW, Monk top weekly cable chart”. TV by the Numbers. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 6 năm 2013. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2009.
 8. ^ "Hannah Montana" is the Week's #1 TV/Cable Telecast in Target Kids and Viewers”. http://tvbythenumbers.zap2it.com/. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 10 năm 2015. Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2013. Liên kết ngoài trong |work= (trợ giúp)
 9. ^ a ă “Cable ratings: Monday Night Football, RAW, White Collar and Monk top weekly cable chart”. http://tvbythenumbers.zap2it.com/. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 10 năm 2015. Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2013. Liên kết ngoài trong |work= (trợ giúp) Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “tvbythenumbers.zap2it.com” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 10. ^ a ă “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 10 năm 2015. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015. Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “ReferenceD” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 11. ^ a ă “Cable ratings: NFL, Sons of Anarchy, Monk, WWE RAW and White Collar top weekly cable charts”. http://tvbythenumbers.zap2it.com/. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 10 năm 2015. Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2013. Liên kết ngoài trong |work= (trợ giúp) Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “ReferenceE” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 12. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 10 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 13. ^ a ă “Disney Channel Posts its Most-Watched May Ever in Total Day in Total Viewers, Kids 6-11 and Tweens 9-14”. http://tvbythenumbers.zap2it.com/. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 10 năm 2015. Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2013. Liên kết ngoài trong |work= (trợ giúp) Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “ReferenceF” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 14. ^ Retrieved ngày 11 tháng 8 năm 2010 Friday Cable: Phineas and Ferb + Eureka, Haven, The Pillars of the Earth & More Lưu trữ 2010-10-15 tại Wayback Machine Posted on ngày 9 tháng 8 năm 2010 by Robert Seidman.
 15. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 9 năm 2015. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 16. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 10 năm 2015. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 17. ^ a ă “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 11 năm 2013. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2021. Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “ReferenceG” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 18. ^ a ă “Disney Channel's "Shake It Up" Stands as TV's No. 1 Telecast Among Tweens 9-14”. http://tvbythenumbers.zap2it.com/. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 11 năm 2013. Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2013. Liên kết ngoài trong |work= (trợ giúp) Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “ReferenceH” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 19. ^ a ă “Make Play; Candace Gets Busted”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 6 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2011.
 20. ^ a ă Seidman, Robert (ngày 7 tháng 3 năm 2011). “Friday Cable Ratings: NBA on ESPN Tops Night + 'Suite Life on Deck,' 'Smackdown' 'Merlin' & More”. TV by the Numbers. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 3 năm 2011. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2011.
 21. ^ a ă Gorman, Bill (ngày 14 tháng 3 năm 2011). “Friday Cable Ratings: 'WWE Smackdown' Up, Leads Night + 'Flying Wild Alaska,' 'Merlin' & More”. TV by the Numbers. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 3 năm 2011. Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2011.
 22. ^ “Friday's Cable Ratings: Solid Start for Starz's "Camelot". The Futon Critic. ngày 4 tháng 4 năm 2011. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 23. ^ a ă “Phineas and Ferb: The Belly of the Beast; Moon Farm”. MSN TV. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 4 năm 2014. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2011.
 24. ^ a ă “Ratings – Friday's Cable Ratings: NFL Draft, NBA Playoffs Lift ESPN”. TheFutonCritic.com. ngày 29 tháng 4 năm 2011. Truy cập ngày 3 tháng 2 năm 2012.
 25. ^ a ă “Ask a Foolish Question; Misperceived Monotreme”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2011.[liên kết hỏng]
 26. ^ a ă Seidman, Robert. “Friday Cable Ratings: Thunder/Grizzlies Leads Night + 'American Restoration,' 'Friday Night Smackdown!' and More”. tvbythenumbers.zap2it.com. Truy cập ngày 5 tháng 6 năm 2011.[liên kết hỏng]
 27. ^ a ă “Candace Disconnected; Magic Carpet Ride”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 6 năm 2013. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2011.
 28. ^ a ă “Bad Hair Day; Meatloaf Surprise”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2011.
 29. ^ a ă Seidman, Robert (ngày 27 tháng 6 năm 2011). “Friday Cable Ratings: TNT Movie, 'American Restoration' Lead Cable; 'Smackdown' Steady + "A.N.T. Farm," "Phineas and Ferb" & More”. TV by the Numbers. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 10 năm 2012. Truy cập ngày 27 tháng 6 năm 2011.
 30. ^ a ă “Phineas and Ferb Interrupted; A Real Boy”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 6 năm 2011. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2011.
 31. ^ a ă Robert Seidman (ngày 18 tháng 7 năm 2011). “Friday Cable Ratings: SpongeBob Leads Night + 'American Restoration,' 'Phineas & Ferb,' 'Haven,' 'Friday Night Smackdown,' Torchwood: Miracle Day' & More”. TV by the Numbers. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 9 năm 2015. Truy cập ngày 18 tháng 7 năm 2011.
 32. ^ a ă “Road Trip; Mommy Can You Hear Me?”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2011.[liên kết hỏng]
 33. ^ Seidman, Robert (ngày 1 tháng 8 năm 2011). “Friday Cable Ratings: 'Haven' Rises, 'American Restoration' Tops Night + 'Thundercats,' 'Friday Night Smackdown' & More”. TV by the Numbers. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 11 năm 2015. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015. Không cho phép mã đánh dấu trong: |publisher= (trợ giúp)
 34. ^ “Tour de Ferb”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 11 năm 2013. Truy cập ngày 25 tháng 7 năm 2011.
 35. ^ Seidman, Robert (ngày 15 tháng 8 năm 2001). “Updated Friday Cable Ratings: 'Storage Wars' Tops Primetime; 'Smackdown' Falls; 'Heaven,' 'Thundercats' Steady & More”. TV by the Numbers. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 11 năm 2015. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015. Không cho phép mã đánh dấu trong: |publisher= (trợ giúp)
 36. ^ “Skiddley Whiffers”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 11 năm 2013. Truy cập ngày 25 tháng 7 năm 2011.
 37. ^ Gorman, Bill (ngày 29 tháng 8 năm 2011). “Friday Cable: 'Smackdown' Tops Night; Hurricane Irene Boosts Weather Channel + 'Haven,' 'Thundercats' & More”. TV by the Numbers. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 12 năm 2014. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 38. ^ “My Fair Goalie”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 4 năm 2014. Truy cập ngày 17 tháng 8 năm 2011.
 39. ^ Gorman, Bill (ngày 12 tháng 9 năm 2011). “Updated Friday Cable Ratings: 'Storage Wars' Tops Primetime; 'Smackdown' Falls; 'Haven,' 'Thundercats Steady & More”. TV by the Numbers. Zap2it. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 12 năm 2014. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 40. ^ “Bullseye!”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 4 năm 2014. Truy cập ngày 17 tháng 8 năm 2011.
 41. ^ Seidman, Robert (ngày 3 tháng 10 năm 2011). “Friday Cable: Rain-Shortened Yankees/Tigers Tops Night + 'Haven, ' 'Clone Wars, ' 'Smackdown!' & Much More”. TV by the Numbers. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 11 năm 2013. Truy cập ngày 17 tháng 10 năm 2011.
 42. ^ a ă Gorman, Bill (ngày 10 tháng 10 năm 2011). “Friday Cable: Cardinals/Phillies Tops Night, Plus 'Smackdown!,' 'Sanctuary,' 'Jessie' & Much More”. TV by the Numbers. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 10 năm 2012. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 43. ^ Gorman, Bill (ngày 24 tháng 10 năm 2011). “Friday Cable Ratings: 'Smackdown!' Ties 'SpongeBob;' Plus 'Sanctuary,' 'Boss,' 'House Of Payne' & More”. tvbythenumbers.zap2it.com. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 6 năm 2012. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2011.
 44. ^ Gorman, Bill (ngày 21 tháng 11 năm 2011). “Friday Cable Ratings: 'Gold Rush' Tops Cable + Okla. St./Iowa St., 'Friday Night Smackdown,' 'Sanctuary,' 'Flying Wild Alaska' & More”. TV by the Numbers. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 11 năm 2011. Truy cập ngày 22 tháng 11 năm 2011.
 45. ^ “Disney Channel Medianet”.
 46. ^ Seidman, Robert (ngày 29 tháng 11 năm 2011). “Friday Cable Ratings: 'Gold Rush,' 'For Better or Worse' Lead Night + 'Smackdown,' 'Clone Wars' & More”. TV by the Numbers. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 12 năm 2011. Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2011.
 47. ^ “A Phineas and Ferb Family Christmas”. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 1 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 48. ^ Gorman, Bill (ngày 5 tháng 12 năm 2011). “Friday Cable Ratings: 'Gold Rush' Keeps Rising, Leads Night; 'For Better Or Worse' Falls Hard + 'Smackdown,' 'Flying Wild' & More”. TV by the Numbers. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 1 năm 2012. Truy cập ngày 6 tháng 12 năm 2011.
 49. ^ “Tri-Stone Area”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 11 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 50. ^ “Doof Dynasty”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 11 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 51. ^ “Excaliferb!”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 11 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 52. ^ http://www.thefutoncritic.com/ratings/2012/01/18/sundays-cable-ratings-cajun-pawn-stars-kourtney-and-kim-snag-top-spots-159414/cable_20120115/
 53. ^ “Phineas and Ferb and the Temple of Juatchadoon”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 11 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 54. ^ Seidman, Robert (ngày 23 tháng 1 năm 2012). “Friday Cable Ratings: 'Gold Rush' Less Gold, Still Golden + 'Smackdown!,' 'Merlin,' 'Real Time With Bill Maher' & More”. TV by the Numbers. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 1 năm 2012. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2012.
 55. ^ “Monster from the Id”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 11 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 56. ^ a ă "Friday's Cable Ratings: 'Gold Rush' Holds Off ESPN NBA Doubleheader"
 57. ^ “Gi-Ants”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 11 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 58. ^ “The Remains of the Platypus”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 11 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 59. ^ “Friday Cable Ratings: 'Gold Rush' & 'Bering Sea Gold' Stay On Top + 'Spartacus: Vengeance,' 'Merlin,' 'Smackdown!' & More”. TV by the Numbers. ngày 24 tháng 2 năm 2012. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 10 năm 2015. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2012.
 60. ^ “Friday's Cable Ratings: Discovery Stays on Top With "Gold Rush" Special”. Thefutoncritic.com. ngày 5 tháng 3 năm 2012. Truy cập ngày 10 tháng 3 năm 2012.
 61. ^ “Let's Bounce”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 3 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 62. ^ “Bully Bromance Break Up”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 3 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 63. ^ “Quietest Day Ever”. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2013. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 64. ^ a ă “Friday's Cable Ratings: "Fairly Legal" Tops Viewers, "Smackdown" Leads Demos”. Thefutoncritic.com.
 65. ^ “Doonkleberry Imperative”. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2013. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 66. ^ “Meapless in Seattle”. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 4 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 67. ^ “Friday's Cable Ratings: "WWE Smackdown" Tops Demos for Second Week”. Thefutoncritic.com.
 68. ^ “Delivery of Destiny”. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 5 năm 2013. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 69. ^ a ă “Friday's Cable Ratings: NFL Draft Repeats as Demo Leader”. Thefutoncritic.com.
 70. ^ “Buford Confidential”. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 5 năm 2013. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 71. ^ “The Mom Attractor”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 11 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 72. ^ a ă “Friday's Cable Ratings: NBA Playoffs Top Demos, Viewers”. Thefutoncritic.com.
 73. ^ “Cranius Maximus”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 11 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 74. ^ “Agent Doof”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 11 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 75. ^ a ă “Friday's Cable Ratings: Clippers/Grizzlies Powers ESPN Win”. Thefutoncritic.com.
 76. ^ “Minor Monogram”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 11 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 77. ^ “What a Croc!”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 11 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 78. ^ “Friday's Cable Ratings: ESPN Is Tops With NBA Playoffs”. Thefutoncritic.com.
 79. ^ “Sleepwalk Surprise”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 11 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 80. ^ a ă “Friday's Cable Ratings: "WWE Smackdown," "Fairly Legal" Top Demos”. Thefutoncritic.com.
 81. ^ “Sci-Fi Pie Fly”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 11 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 82. ^ “Sipping with the Enemy”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 11 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 83. ^ a ă “Friday Cable Ratings: 'WWE Smackdown' Wing Night, 'Common Law', 'UFC Fight Night', 'House of Payne', 'Mystery Diners', 'American Pickers', 'Jessie' & More”. tvbythenumbers.zap2it.com. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 12 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015. Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “ReferenceL” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 84. ^ “Tri-State Treasure: Boot of Secrets”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 11 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 85. ^ “Friday Cable Ratings: Disney Channel Quintet Tops Viewers”. Thefutoncritic.com.
 86. ^ “Friday Cable Ratings:'WWE Smackdown' Wins Night, 'For Better or Worse', 'House of Payne', 'Gravity Falls', 'Say Yes to the Dress', 'Hardcore History' & More”. tvbythenumbers.zap2it.com. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 6 năm 2015. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 87. ^ “Where's Perry”.
 88. ^ “Thursday's Cable Ratings: "Burn Notice," "Suits" Top Charts for USA”. Thefutoncritic.com.
 89. ^ Better Grab Some Sunglasses, The Future Around Here Is Bright, Disney Channel Medianet
 90. ^ “Friday Cable Ratings: 'Bering Sea Gold: Under The Ice' & 'Yukon Men' Win Night, + 'WWE Friday Night SmackDown', 'For Better or Worse' & More”. tvbythenumbers.zap2it.com. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 11 năm 2015. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 91. ^ “Ferb TV” (PDF).
 92. ^ “Friday Cable Ratings: WWE on Top + 'Bering Sea Gold: Under The Ice', 'Daily Show', 'American Pickers', 'Hardcore History', 'Yukon Men' & More”. tvbythenumbers.zap2it.com. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 9 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 93. ^ “When Worlds Collide” (PDF).
 94. ^ “Friday Cable Ratings: 'WWE Smackdown' Wins Night, 'Yukon Men', 'Bering Sea Gold', 'Ultimate Fighter', 'Lost Girl', 'Gravity Falls' & More”. tvbythenumbers.zap2it.com. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 9 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 95. ^ “What'd I Miss?” (PDF).
 96. ^ “Friday Cable Ratings: 'WWE Smackdown' Wins Night, 'For Better or Worse,', 'Diners Drive Ins & Dives', College Football, 'Yukon Men', 'House Hunters' & More”. tvbythenumbers.zap2it.com. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 11 năm 2015. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 97. ^ “Road to Danville”.
 98. ^ “Friday's Cable Ratings: "Gold Rush" Returns on Top for Discovery”. Thefutoncritic.com.
 99. ^ http://www.tv-links.eu/tv-shows/Phineas-And-Ferb_8918/season_3/episode_53/[liên kết hỏng]
 100. ^ “Friday's Cable Ratings: "Gold Rush" Holds Off NBA Surge on ESPN”. Thefutoncritic.com.
 101. ^ http://www.tv-links.eu/tv-shows/Phineas-And-Ferb_8918/season_3/episode_52/[liên kết hỏng]
 102. ^ “Friday's Cable Ratings: "Gold Rush" Tops Demos for Sixth Straight Week”. Thefutoncritic.com.
 103. ^ a ă “Friday's Cable Ratings: Discovery, Disney Channel Top Charts”. The Futon Critic. ngày 10 tháng 12 năm 2012. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 104. ^ “Friday's Cable Ratings: Discovery Once Again Tops Charts with "Gold Rush". The Futon Critic. ngày 14 tháng 1 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 105. ^ “Friday's Cable Ratings: Another Week, Another "Gold Rush" Victory”. The Futon Critic. ngày 23 tháng 1 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 106. ^ “Friday's Cable Ratings: Discovery Is "Gold" in Demos, Viewers”. The Futon Critic. ngày 4 tháng 2 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 107. ^ “Friday's Cable Ratings: "Gold Rush" Holds Onto Top Spots for Discovery”. The Futon Critic. ngày 19 tháng 2 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 108. ^ “Friday's Cable Ratings: NBA Doubleheader, Disney Originals Top Charts”. The Futon Critic. ngày 4 tháng 3 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 109. ^ “Friday's Cable Ratings: "Sons of Guns," "WWE Smackdown" Lead Demo Race”. The Futon Critic. ngày 20 tháng 5 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 110. ^ “Friday's Cable Ratings: Disney Originals Lead Viewers, "Smackdown" Tops Demos”. The Futon Critic. ngày 8 tháng 4 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 111. ^ “Friday's Cable Ratings: "Sons of Guns," "WWE Smackdown" Top Demos”. The Futon Critic. ngày 22 tháng 4 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 112. ^ a ă “Friday's Cable Ratings: ESPN Tops Charts with NBA Playoffs, NFL Draft”. The Futon Critic. ngày 29 tháng 4 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 113. ^ “Friday's Cable Ratings: Disney Originals, NHL Playoffs Top Charts”. The Futon Critic. ngày 10 tháng 6 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 114. ^ a ă Povenmire, Dan (ngày 3 tháng 7 năm 2013). “If you watched Clipastic, there was a SNAFU with missing credits. It was directed by Kim Roberson @snoober and written by Bobby Gaylor”. Twitter. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2013.
 115. ^ “Friday's Cable Ratings: Disney Originals, "WWE Smackdown" Top Charts”. The Futon Critic. ngày 2 tháng 7 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 116. ^ a ă “Friday's Cable Ratings: "WWE Smackdown" Tops Demos, Disney Originals Lead Viewers”. The Futon Critic. ngày 9 tháng 7 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 117. ^ a ă “Friday's Cable Ratings: "WWE Smackdown," "Treehouse Masters" Lead Demo Race”. The Futon Critic. ngày 15 tháng 7 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 118. ^ “Friday's Cable Ratings: Disney Originals Top Viewers, "Gold Rush: South America" Leads Demos”. The Futon Critic. ngày 5 tháng 8 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 119. ^ “Friday's Cable Ratings: Disney Originals, "Gold Rush: South America" Lead the Pack”. The Futon Critic. ngày 12 tháng 8 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 120. ^ “Friday's Cable Ratings: "Gold Rush," "Phineas & Ferb" Top Charts”. The Futon Critic. ngày 19 tháng 8 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 121. ^ “Friday's Cable Ratings: Disney Originals, "WWE Smackdown" Lead the Pack”. The Futon Critic. ngày 16 tháng 9 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 122. ^ “Friday's Cable Ratings & Broadcast Finals: "Shark Tank," "Last Man Standing" Top Charts”. The Futon Critic. ngày 23 tháng 9 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 123. ^ “Friday's Cable Ratings & Broadcast Finals: CBS Tops Viewers, ABC Leads Demos”. The Futon Critic. ngày 7 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 124. ^ “Saturday's Cable Ratings & Broadcast Finals: College Football Snares Top Spots”. The Futon Critic. ngày 8 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 125. ^ “Friday's Cable Ratings & Broadcast Finals: "Shark Tank," NLCS Lead Demo Race”. The Futon Critic. ngày 14 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 126. ^ “Friday's Cable Ratings & Broadcast Finals: "Shark Tank," "Blue Bloods" Fill Top Spots”. The Futon Critic. ngày 4 tháng 11 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 127. ^ Pucci, Douglas (ngày 22 tháng 11 năm 2013). “Disney Channel, Disney Junior and Disney XD ratings (November 11–17, 2013)”. Son of the Bronx. Truy cập ngày 23 tháng 11 năm 2014.
 128. ^ “Friday's Cable Ratings & Broadcast Finals: "Shark Tank," "Blue Bloods" Lead Demos, Viewers”. The Futon Critic. 13 tháng 1 năm 2014. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 129. ^ “Friday's Cable Ratings & Broadcast Finals: "Shark Tank" Still Demo Champ for ABC”. The Futon Critic. 27 tháng 1 năm 2014. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014.
 130. ^ Pucci, Douglas (7 tháng 3 năm 2014). “Disney Channel, Disney Junior and Disney XD ratings (February 24 – March 2, 2014)”. Son of the Bronx. Truy cập ngày 2 tháng 12 năm 2014.
 131. ^ a ă â b c d đ Pucci, Douglas (21 tháng 1 năm 2015). “Summer 2014 Episode Ratings Confirmation”. Twitter. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2015.
 132. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 10 năm 2014. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2015.
 133. ^ Kondolojy, Amanda (29 tháng 7 năm 2014). “Saturday Cable Ratings: 'Phineas and Ferb: Star Wars' Leads Night + 'Attack on Titan', NASCAR Coverage & More”. TV by the Numbers. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 5 năm 2015. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2014.
 134. ^ a ă â b Pucci, Douglas (21 tháng 1 năm 2015). “Fall 2014 Episode Ratings Confirmation”. Twitter. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2015.
 135. ^ Kondolojy, Amanda (7 tháng 10 năm 2014). “Saturday Cable Ratings: College Football Tops Day + MLB Baseball, 'Attack on Titan', 'Hell on Wheels', 'Halloween Wars' & More”. TV by the Numbers. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 10 năm 2014. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2014.
 136. ^ a ă â b “Phineas and Ferb Episode Guide on Disney XD Media Net”. Disney XD Media Net. Disney | ABC Television Group. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 2 năm 2016. Truy cập ngày 3 tháng 6 năm 2015.
 137. ^ Pucci, Douglas (10 tháng 2 năm 2015). “Monday Final Nationals: 'Better Call Saul' on AMC Tops All Cable Among Adults 18-49”. TV Media Insights. Cross Mediaworks. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2015.
 138. ^ “The End Is Near! Phineas and Ferb 'Last Day of Summer' to Air on Disney XD June 12 - Jim Hill”. The Huffington Post. Truy cập ngày 7 tháng 5 năm 2015.
 139. ^ Pucci, Douglas (15 tháng 6 năm 2015). “Friday Final Nationals: Women's World Cup Soccer Scores for Fox”. TV Media Insights. Truy cập ngày 3 tháng 9 năm 2015.
 140. ^ Patrick Hipes. 'Phineas And Ferb' Series Finale Set For June 12; Creators Unveil New Series – Deadline”. Deadline. Truy cập ngày 19 tháng 6 năm 2015.
 141. ^ Hipes, Patrick (ngày 7 tháng 5 năm 2015). 'Phineas And Ferb' Series Finale Set For June 12 After Marathon; Creators Seal Next Disney XD Series”. Deadline.com. Truy cập ngày 7 tháng 5 năm 2015.
 142. ^ “The End Is Near! Phineas and Ferb 'Last Day of Summer' to Air on Disney XD June 12 – Jim Hill”. The Huffington Post. Truy cập ngày 19 tháng 6 năm 2015.
 143. ^ http://www.showbuzzdaily.com/articles/showbuzzdailys-top-100-monday-cable-originals-network-update-11-9-2015.html
 144. ^ http://affiliate.zap2it.com/tv/phineas-and-ferb/EP00948847?newEps&aid=dxd[liên kết hỏng]
 145. ^ “Phineas and Ferb Disney XD Press”. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 2 năm 2016. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2015.
 146. ^ Seidman, Robert (ngày 3 tháng 3 năm 2010). “Disney Channel & Disney XD Present Programming Plans for 2010-11”. TVBytheNumbers.com. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 4 năm 2012. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2010.
 147. ^ “Disney Channel's 'Phineas and Ferb' Movie Is Most-Watched Animated Basic Cable Telecast Ever with Kids 2-11 – Ratings”. TVbytheNumbers.Zap2it.com. ngày 22 tháng 8 năm 2011. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 10 năm 2015. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2014.
Tham khảo chung

Liên kết ngoàiSửa đổi