Danh sách tập truyện Spy × Family

bài viết danh sách Wikimedia

Spy × Family là một bộ manga Nhật Bản được viết và minh họa bởi Tatsuya Endo. Bộ truyện được bắt đầu xuất bản nhiều kỳ trên trang web manga Shōnen Jump+ vào ngày 25 tháng 3 năm 2019. Các chương riêng lẻ của bộ truyện đã được tập hợp thành 12 tập tankōbon, với tập đầu tiên được phát hành vào Ngày 4 tháng 7 năm 2019. Bộ truyện được cấp phép bản quyền phát hành bằng tiếng Việt ở Việt Nam bởi Nhà xuất bản Kim Đồng và đã xuất bản tập đầu tiên vào ngày 30 tháng 10 năm 2020.

Bìa của tankōbon có hình nhân vật chính ngồi trên ghế của nhà thiết kế, được bao quanh bởi (các) vật phẩm hoặc đặc điểm đại diện cho nhân vật, cuộc sống và tính cách của họ.[1] Những chiếc ghế ngoài đời thực được tác giả lựa chọn vì cho rằng nó phù hợp với tính cách của từng nhân vật.[2] Đối với tập 10, Endo quyết định từ bỏ họa tiết chiếc ghế được thiết kế riêng để làm cho trang bìa phù hợp với câu chuyện của tập.[3]

Danh sách tập truyện sửa

#Phát hành tiếng NhậtPhát hành tiếng Việt
Ngày phát hànhISBNNgày phát hànhISBN
01 4 tháng 7 năm 2019[4]978-4-08-882011-830 tháng 10 năm 2020978-604-2-21556-5
 1. "Mission 1" (MISSION: 1 Misshon: 1?)
 2. "Mission 2" (MISSION: 2 Misshon: 2?)
 3. "Mission 3" (MISSION: 3 Misshon: 3?)
 4. "Mission 4" (MISSION: 4 Misshon: 4?)
 5. "Mission 5" (MISSION: 5 Misshon: 5?)
02 4 tháng 10 năm 2019[5]978-4-08-882120-725 tháng 12 năm 2020978-604-2-21557-2
 1. "Mission 6" (MISSION: 6 Misshon: 6?)
 2. "Mission 7" (MISSION: 7 Misshon: 7?)
 3. "Mission 8" (MISSION: 8 Misshon: 8?)
 4. "Mission 9" (MISSION: 9 Misshon: 9?)
 5. "Mission 10" (MISSION: 10 Misshon: 10?)
 6. "Mission 11" (MISSION: 11 Misshon: 11?)
 • "Nhiệm vụ phụ: 1" (EXTRA MISSION: 1 Ekusutora Misshon: 1?)
03 4 tháng 1 năm 2020[6]978-4-08-882183-219 tháng 2 năm 2021978-604-2-22067-5
 1. "Mission 12" (MISSION: 12 Misshon: 12?)
 2. "Mission 13" (MISSION: 13 Misshon: 13?)
 3. "Mission 14" (MISSION: 14 Misshon: 14?)
 4. "Mission 15" (MISSION: 15 Misshon: 15?)
 5. "Mission 16" (MISSION: 16 Misshon: 16?)
 6. "Mission 17" (MISSION: 17 Misshon: 17?)
 • "Nhiệm vụ phụ: 2" (EXTRA MISSION: 2 Ekusutora Misshon: 2?)
4 13 tháng 5 năm 2020[7]978-4-08-882229-79 tháng 4 năm 2021978-604-2-22068-2
 1. "Mission 18" (MISSION: 18 Misshon: 18?)
 2. "Mission 19" (MISSION: 19 Misshon: 19?)
 3. "Mission 20" (MISSION: 20 Misshon: 20?)
 4. "Mission 21" (MISSION: 21 Misshon: 21?)
 5. "Mission 22" (MISSION: 22 Misshon: 22?)
 6. "Mission 23" (MISSION: 23 Misshon: 23?)
 • "Nhiệm vụ ngắn: 1" (SHORT MISSION: 1 Shōto Misshon: 1?)
 • "Nhiệm vụ ngắn: 2" (SHORT MISSION: 1 Shōto Misshon: 2?)
5 4 tháng 9 năm 2020[8]978-4-08-882463-525 tháng 6 năm 2021978-604-2-22069-9 (bản thường)
978-604-2-22778-0 (bản giới hạn)
 1. "Mission 24" (MISSION: 18 Misshon: 24?)
 2. "Mission 25" (MISSION: 19 Misshon: 25?)
 3. "Mission 26" (MISSION: 20 Misshon: 26?)
 4. "Mission 27" (MISSION: 21 Misshon: 27?)
 5. "Mission 28" (MISSION: 22 Misshon: 28?)
 6. "Mission 29" (MISSION: 23 Misshon: 29?)
 1. "Mission 30" (MISSION: 30 Misshon: 30?)
  • "Nhiệm vụ ngắn: 3" (SHORT MISSION: 3 Shōto Misshon: 3?)
6 28 tháng 12 năm 2020[9]978-4-08-882545-829 tháng 10 năm 2021978-604-2-23202-9 (bản thường)
978-604-2-23098-8 (bản giới hạn)
 1. "Mission 31" (MISSION: 31 Misshon: 31?)
 2. "Mission 32" (MISSION: 32 Misshon: 32?)
 3. "Mission 33" (MISSION: 33 Misshon: 33?)
 4. "Mission 34" (MISSION: 34 Misshon: 34?)
 5. "Mission 35" (MISSION: 35 Misshon: 35?)
 6. "Mission 36" (MISSION: 36 Misshon: 36?)
 1. "Mission 37" (MISSION: 37 Misshon: 37?)
  • "Nhiệm vụ ngắn: 4" (SHORT MISSION: 4 Shōto Misshon: 4?)
7 4 tháng 7 năm 2021[10]978-4-08-882669-110 tháng 6 năm 2022978-604-2-23515-0 (bản thường)
978-604-2-23516-7 (bản giới hạn)
 1. "Mission 38" (MISSION: 31 Misshon: 38?)
 2. "Mission 39" (MISSION: 32 Misshon: 39?)
 3. "Mission 40" (MISSION: 33 Misshon: 40?)
 4. "Mission 41" (MISSION: 34 Misshon: 41?)
 5. "Mission 42" (MISSION: 35 Misshon: 42?)
 6. "Mission 43" (MISSION: 43 Misshon: 43?)
 1. "Mission 44" (MISSION: 44 Misshon: 44?)
  • "Nhiệm vụ ngắn: 5" (SHORT MISSION: 5 Shōto Misshon: 5?)
8 4 tháng 11 năm 2021[11][12]978-4-08-882843-5 (bản thường)
978-4-08-908415-1 (bản giới hạn)
21 tháng 4 năm 2023978-604-2-23517-4
 1. "Mission 45" (MISSION: 45 Misshon: 45?)
 2. "Mission 46" (MISSION: 46 Misshon: 46?)
 3. "Mission 47" (MISSION: 47 Misshon: 47?)
 4. "Mission 48" (MISSION: 48 Misshon: 48?)
 5. "Mission 49" (MISSION: 49 Misshon: 49?)
 6. "Mission 50" (MISSION: 50 Misshon: 50?)
 1. "Mission 51" (MISSION: 51 Misshon: 51?)
 2. "Mission 52" (MISSION: 52 Misshon: 52?)
 3. "Mission 53" (MISSION: 53 Misshon: 53?)
  • "Nhiệm vụ ngắn: 6" (SHORT MISSION: 6 Shōto Misshon: 6?)
9 4 tháng 4 năm 2022[13]978-4-08-883076-611 tháng 8 năm 2023978-604-2-33030-5 (bản thường)
978-604-2-33031-2 (bản giới hạn)
 1. "Mission 54" (MISSION: 45 Misshon: 45?)
 2. "Mission 55" (MISSION: 46 Misshon: 46?)
 3. "Mission 56" (MISSION: 47 Misshon: 47?)
 4. "Mission 57" (MISSION: 48 Misshon: 48?)
 5. "Mission 58" (MISSION: 49 Misshon: 49?)
 6. "Mission 59" (MISSION: 50 Misshon: 50?)
 1. "Mission 60" (MISSION: 51 Misshon: 51?)
 2. "Mission 61" (MISSION: 52 Misshon: 52?)
10 4 tháng 10 năm 2022[14]978-4-08-883127-5[chưa xác định]978-604-2-33032-9
 1. "Mission 62" (MISSION: 62 Misshon: 62?)
 2. "Mission 63" (MISSION: 63 Misshon: 63?)
 3. "Mission 64" (MISSION: 64 Misshon: 64?)
 4. "Mission 65" (MISSION: 65 Misshon: 65?)
 5. "Mission 66" (MISSION: 66 Misshon: 66?)
 • "Nhiệm vụ ngắn: 7" (SHORT MISSION: 7 Shōto Misshon: 7?)
 • "Nhiệm vụ ngắn: 8" (SHORT MISSION: 8 Shōto Misshon: 8?)
11 4 tháng 4 năm 2023[15]978-4-08-883313-2[chưa xác định]
 1. "Mission 67" (MISSION: 67 Misshon: 67?)
 2. "Mission 68" (MISSION: 68 Misshon: 68?)
 3. "Mission 69" (MISSION: 69 Misshon: 69?)
 4. "Mission 70" (MISSION: 70 Misshon: 70?)
 5. "Mission 71" (MISSION: 71 Misshon: 71?)
 6. "Mission 72" (MISSION: 72 Misshon: 72?)
 1. "Mission 73" (MISSION: 73 Misshon: 73?)
 2. "Mission 74" (MISSION: 74 Misshon: 74?)
 3. "Mission 75" (MISSION: 75 Misshon: 75?)
12 4 tháng 10 năm 2023[16]978-4-08-883675-1[chưa xác định]
 1. "Mission 76" (MISSION: 76 Misshon: 76?)
 2. "Mission 77" (MISSION: 77 Misshon: 77?)
 3. "Mission 78" (MISSION: 78 Misshon: 78?)
 4. "Mission 79" (MISSION: 79 Misshon: 79?)
 5. "Mission 80" (MISSION: 80 Misshon: 80?)
 6. "Mission 81" (MISSION: 81 Misshon: 81?)
 1. "Mission 82" (MISSION: 82 Misshon: 82?)
 2. "Mission 83" (MISSION: 83 Misshon: 83?)
 3. "Mission 84" (MISSION: 84 Misshon: 84?)
  • "Nhiệm vụ ngắn: 9" (SHORT MISSION: 9 Shōto Misshon: 9?)
  • "Nhiệm vụ ngắn: 10" (SHORT MISSION: 10 Shōto Misshon: 10?)
13 4 tháng 3 năm 2024[17]978-4-08-883839-7[chưa xác định]
 1. "Mission 85" (MISSION: 85 Misshon: 85?)
 2. "Mission 86" (MISSION: 86 Misshon: 86?)
 3. "Mission 87" (MISSION: 87 Misshon: 87?)
 4. "Mission 88" (MISSION: 88 Misshon: 88?)
 5. "Mission 89" (MISSION: 89 Misshon: 89?)
 6. "Mission 90" (MISSION: 90 Misshon: 90?)
 1. "Mission 91" (MISSION: 91 Misshon: 91?)
 2. "Mission 92" (MISSION: 92 Misshon: 92?)
  • "Nhiệm vụ ngắn: 11" (SHORT MISSION: 11 Shōto Misshon: 11?)
Mã ISBN tiếng Việt được lấy từ Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ thông tin và truyền thông.[18]

Các chương chưa được đưa vào tập tankōbon sửa

Dưới đây là các chương chưa được đưa vào tập tankōbon mà đã được đăng trên Shōnen Jump +.

 • Nhiệm vụ: 93-98
 • Nhiệm vụ ngắn: 12-13

Tham khảo sửa

 1. ^ “Here Are All The Designer Chairs Featured In Spy×Family So Far”. Anime News Network (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2022.
 2. ^ Tatsuya Endo [@_tatsuyaendo_] (22 tháng 5 năm 2021). 今更ですが7巻書影が出てたので。 [It'd been a while, but finally volume 7 was released.] (Tweet) (bằng tiếng Japanese). Truy cập ngày 29 tháng 8 năm 2022 – qua Twitter.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 3. ^ Tatsuya Endo [@_tatsuyaendo_] (19 tháng 9 năm 2022). あと10巻書影が出てたみたいです。 [Có vẻ như chúng tôi đã xuất bản được 10 tập.] (Tweet) (bằng tiếng Japanese). Truy cập ngày 30 tháng 9 năm 2022 – qua Twitter.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 4. ^ SPY×FAMILY 1 (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Lưu trữ bản gốc ngày 20 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 13 tháng 10 năm 2019.
 5. ^ SPY×FAMILY 2 (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Lưu trữ bản gốc ngày 20 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 12 tháng 10 năm 2019.
 6. ^ SPY×FAMILY 3 (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Lưu trữ bản gốc ngày 23 tháng 7 năm 2020. Truy cập ngày 1 tháng 10 năm 2019.
 7. ^ SPY×FAMILY 4 (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Lưu trữ bản gốc ngày 23 tháng 7 năm 2020. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2020.
 8. ^ SPY×FAMILY 5 (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Lưu trữ bản gốc ngày 20 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 30 tháng 8 năm 2020.
 9. ^ SPY×FAMILY 6 (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Lưu trữ bản gốc ngày 20 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2020.
 10. ^ SPY×FAMILY 7 (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 4 năm 2021. Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2021.
 11. ^ SPY×FAMILY 8 (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 7 năm 2022. Truy cập ngày 26 tháng 8 năm 2022.
 12. ^ SPY×FAMILY 8巻 遠藤達哉描き下ろし特製ラバーストラップ(4種)付き同梱版 (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 7 năm 2022. Truy cập ngày 26 tháng 8 năm 2022.
 13. ^ SPY×FAMILY 9 (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 7 năm 2022. Truy cập ngày 26 tháng 8 năm 2022.
 14. ^ SPY×FAMILY 10 (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Lưu trữ bản gốc ngày 13 tháng 8 năm 2022. Truy cập ngày 26 tháng 8 năm 2022.
 15. ^ SPY×FAMILY 11 (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2023.
 16. ^ SPY×FAMILY 12 (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Truy cập ngày 3 tháng 9 năm 2023.
 17. ^ SPY×FAMILY 13 (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Truy cập ngày 22 tháng 1 năm 2024.
 18. ^ Cục xuất bản, in và phát hành - Bộ thông tin và truyền thông. “Spy x Family | Cục Xuất Bản”. ppdvn.gov.vn. Lưu trữ bản gốc ngày 29 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 29 tháng 10 năm 2021.