Danh sách tập truyện Thám tử lừng danh Conan

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là Danh sách tập truyện Thám tử lừng danh Conan. Loạt truyện do Aoyama Gosho viết và đăng định kỳ trên tạp chí Weekly Shōnen Sunday của Shogakukan.[1] Truyện này được bắt đầu phát hành từ 19 tháng 1 năm 1994.[2] Tính đến nay loạt truyện đã được phát hành hơn 1100 chương, được đóng thành 103 tập tankobon và đứng thứ 24 trong top manga dài tập nhất thế kỷ 21. Những phiên bản chuyển thể dựa trên truyện này cũng đã được tiến hành bao gồm anime và phim điện ảnh. Một cơ sở dữ liệu bao gồm tất cả vụ án trong manga đã được thành lập vào năm 2007.[3][4].

Danh sách tập truyệnSửa đổi

Tập 1–40Sửa đổi

#Phát hành Tiếng NhậtPhát hành Tiếng Việt
Ngày phát hànhISBNNgày phát hànhISBN
1 18 tháng 6 năm 1994 (1994-06-18)[5]978-4-09-123371-6 ISBN không hợp lệ21 tháng 4 năm 2000 (2000-04-21)978-604-2-04374-8
2 18 tháng 7 năm 1994 (1994-07-18)[6]978-4-09-123372-4 ISBN không hợp lệ28 tháng 4 năm 2000 (2000-04-28)978-604-2-04375-5
3 18 tháng 10 năm 1994 (1994-10-18)[7]978-4-09-123373-2 ISBN không hợp lệ5 tháng 5 năm 2000 (2000-05-05)978-604-2-04376-2
4 18 tháng 2 năm 1995 (1995-02-18)[8]978-4-09-123374-0 ISBN không hợp lệ12 tháng 5 năm 2000 (2000-05-12)978-604-2-04377-9
5 18 tháng 4 năm 1995 (1995-04-18)[9]978-4-09-123375-9 ISBN không hợp lệ19 tháng 5 năm 2000 (2000-05-19)978-604-2-04378-6
6 18 tháng 7 năm 1995 (1995-07-18)[10]978-4-09-123376-7 ISBN không hợp lệ26 tháng 5 năm 2000 (2000-05-26)978-604-2-04379-3
7 18 tháng 11 năm 1995 (1995-11-18)[11]978-4-09-123377-5 ISBN không hợp lệ2 tháng 6 năm 2000 (2000-06-02)978-604-2-04380-9
8 9 tháng 12 năm 1995 (1995-12-09)[12]978-4-09-123378-39 tháng 6 năm 2000 (2000-06-09)978-604-2-04381-6
9 18 tháng 1 năm 1996 (1996-01-18)[13]978-4-09-123379-1 ISBN không hợp lệ16 tháng 6 năm 2000 (2000-06-16)978-604-2-04382-3
10 18 tháng 4 năm 1996 (1996-04-18)[14]978-4-09-123380-5 ISBN không hợp lệ23 tháng 6 năm 2000 (2000-06-23)978-604-2-04383-0
11 18 tháng 7 năm 1996 (1996-07-18)[15]978-4-09-125041-6 ISBN không hợp lệ30 tháng 6 năm 2000 (2000-06-30)978-604-2-04384-7
12 18 tháng 9 năm 1996 (1996-09-18)[16]978-4-09-125042-4 ISBN không hợp lệ7 tháng 7 năm 2000 (2000-07-07)978-604-2-04385-4
13 10 tháng 12 năm 1996 (1996-12-10)[17]978-4-09-125043-2 ISBN không hợp lệ21 tháng 7 năm 2000 (2000-07-21)978-604-2-04386-1
14 18 tháng 3 năm 1997 (1997-03-18)[18]978-4-09-125044-0 ISBN không hợp lệ28 tháng 7 năm 2000 (2000-07-28)978-604-2-04387-8
15 18 tháng 6 năm 1997 (1997-06-18)[19]978-4-09-125045-9 ISBN không hợp lệ11 tháng 8 năm 2000 (2000-08-11)978-604-2-04388-5
16 9 tháng 8 năm 1997 (1997-08-09)[20]978-4-09-125046-7 ISBN không hợp lệ18 tháng 8 năm 2000 (2000-08-18)978-604-2-04389-2
17 18 tháng 11, 1997[21]978-4-09-125047-5 ISBN không hợp lệ1 tháng 9, 2000978-604-2-04390-8
18 17 tháng 1, 1998[22]978-4-09-125048-38 tháng 9, 2000978-604-2-04391-5
19 18 tháng 4, 1998[23]978-4-09-125049-1 ISBN không hợp lệ29 tháng 9, 2000978-604-2-04392-2
20 18 tháng 7, 1998[24]978-4-09-125050-5 ISBN không hợp lệ13 tháng 10, 2000978-604-2-04393-9
21 17 tháng 10, 1998[25]978-4-09-125491-8 ISBN không hợp lệ27 tháng 10, 2000978-604-2-04394-6
22 18 tháng 2, 1999[26]978-4-09-125492-6 ISBN không hợp lệ10 tháng 11, 2000978-604-2-04395-3
23 17 tháng 4, 1999[27]978-4-09-125493-4 ISBN không hợp lệ24 tháng 11, 2000978-604-2-04396-0
24 17 tháng 7, 1999[28]978-4-09-125494-2 ISBN không hợp lệ8 tháng 12, 2000978-604-2-04397-7
25 18 tháng 10, 1999[29]978-4-09-125495-0 ISBN không hợp lệ22 tháng 12, 2000978-604-2-04398-4
26 18 tháng 2, 2000[30]978-4-09-125496-9 ISBN không hợp lệ5 tháng 1, 2001978-604-2-04399-1
27 18 tháng 4, 2000[31]978-4-09-125497-7 ISBN không hợp lệ27 tháng 4, 2001978-604-2-04400-4
28 18 tháng 7, 2000[32]978-4-09-125498-5 ISBN không hợp lệ11 tháng 5, 2001978-604-2-04401-1
29 18 tháng 9, 2000[33]978-4-09-125499-325 tháng 5, 2001978-604-2-04402-8
30 18 tháng 12, 2000[34]978-4-09-125500-0 ISBN không hợp lệTháng 8 năm 2001978-604-2-04403-5
31 17 tháng 3, 2001[35]978-4-09-126161-2 ISBN không hợp lệTháng 10 năm 2001978-604-2-04404-2
32 18 tháng 4, 2001[36]978-4-09-126162-0 ISBN không hợp lệ9 tháng 11, 2001978-604-2-04405-9
33 18 tháng 7, 2001[37]978-4-09-126163-9 ISBN không hợp lệ30 tháng 11, 2001978-604-2-04406-6
34 18 tháng 9, 2001[38]978-4-09-126164-7 ISBN không hợp lệ21 tháng 12, 2001978-604-2-04407-3
35 18 tháng 12, 2001[39]978-4-09-126165-5 ISBN không hợp lệTháng 2 năm 2002978-604-2-04408-0
36 18 tháng 2, 2002[40]978-4-09-126166-3Tháng 5 năm 2002978-604-2-04409-7
37 18 tháng 4, 2002[41]978-4-09-126167-1 ISBN không hợp lệTháng 10 năm 2002978-604-2-04410-3
38 18 tháng 7, 2002[42]978-4-09-126168-X ISBN không hợp lệ29 tháng 11, 2002978-604-2-04411-0
39 18 tháng 11, 2002[43]978-4-09-126169-8 ISBN không hợp lệ27 tháng 12, 2002978-604-2-04412-7
40 18 tháng 2, 2003[44]978-4-09-126170-1 ISBN không hợp lệTháng 4 năm 2003978-604-2-04413-4


Tập 41–80Sửa đổi

#Phát hành Tiếng NhậtPhát hành Tiếng Việt
Ngày phát hànhISBNNgày phát hànhISBN
41 9 tháng 4, 2003[45]978-4-09-126411-5 ISBN không hợp lệTháng 6 năm 2003978-604-2-04414-1
42 18 tháng 7, 2003[46]978-4-09-126412-3 ISBN không hợp lệTháng 9 năm 2003978-604-2-04415-8
43 18 tháng 10, 2003[47]978-4-09-126413-1 ISBN không hợp lệ28 tháng 12, 2003978-604-2-04416-5
44 17 tháng 1, 2004[48]978-4-09-126414-X ISBN không hợp lệTháng 3 năm 2004978-604-2-04417-2
45 5 tháng 4, 2004[49]978-4-09-126415-8 ISBN không hợp lệ25 tháng 6, 2004978-604-2-04418-9
46 16 tháng 7, 2004[50]978-4-09-126416-6 ISBN không hợp lệQuý 4 năm 2004978-604-2-04419-6
47 18 tháng 10, 2004[51]978-4-09-126417-4 ISBN không hợp lệTháng 1 năm 2005978-604-2-04420-2
48 14 tháng 1, 2005[52]978-4-09-126418-2 ISBN không hợp lệQuý 2 năm 2005978-604-2-04421-9
49 6 tháng 4, 2005[53]978-4-09-126419-0Tháng 7 năm 2005978-604-2-04422-6
50 15 tháng 7, 2005[54]978-4-09-126420-4 ISBN không hợp lệQuý 4 năm 2005978-604-2-04423-3
51 18 tháng 10, 2005[55]978-4-09-127361-0 ISBN không hợp lệ24 tháng 3, 2006978-604-2-04424-0
52 14 tháng 1, 2006[56]978-4-09-120026-5 ISBN không hợp lệ5 tháng 5, 2006978-604-2-04425-7
53 17 tháng 2, 2006[57]978-4-09-120110-5 ISBN không hợp lệ7 tháng 7, 2006978-604-2-04426-4
54 16 tháng 6, 2006[58]978-4-09-120377-925 tháng 8, 2006978-604-2-04427-1
55 15 tháng 9, 2006[59]978-4-09-120628-X ISBN không hợp lệ22 tháng 12, 2006978-604-2-04428-8
56 13 tháng 1, 2007[60]978-4-09-120706-730 tháng 3, 2007978-604-2-04429-5
57 5 tháng 4, 2007[61]978-40-91-21110-14 tháng 5, 2007978-604-2-04430-1
58 18 tháng 7, 2007[62]978-4-09-121155-217 tháng 9, 2007978-604-2-04431-8
59 18 tháng 10, 2007[63]978-4-09-121199-610 tháng 12, 2007978-604-2-04432-5
60 12 tháng 1, 2008[64]978-4-09-121266-531 tháng 3, 2008978-604-2-04433-2
61 3 tháng 4, 2008[65]978-4-09-121340-230 tháng 6, 2008978-604-2-04434-9
62 11 tháng 8, 2008[66]978-4-09-121464-516 tháng 1, 2009978-604-2-04435-6
63 7 tháng 11, 2008[67]978-4-09-121513-017 tháng 4, 2009978-604-2-04436-3
64 2 tháng 4, 2009[68]978-4-09-121892-626 tháng 6, 2009978-604-2-04437-0
65 18 tháng 8, 2009[69]978-4-09-121717-26 tháng 11, 2009978-604-2-04438-7
66 18 tháng 11, 2009[70]978-4-09-122048-629 tháng 1, 2010978-604-2-04439-4
67 18 tháng 2, 2010 [71]978-4-09-122146-921 tháng 5, 2010978-604-2-04440-0
68 18 tháng 5, 2010 [72]978-4-09-122290-924 tháng 9, 2010978-604-2-04441-7
69 18 tháng 8, 2010 [73]978-4-09-122500-926 tháng 11, 2010978-604-2-04442-4
70 18 tháng 11, 2010 [74]978-4-09-122658-711 tháng 3, 2011978-604-2-04443-1
71 18 tháng 2, 2011[75]978-4-09-122780-526 tháng 8, 2011978-604-2-04444-8
72 17 tháng 6, 2011[76]978-4-09-122898-725 tháng 11, 2011978-604-2-04445-5
73 16 tháng 9, 2011[77]978-4-09-123235-92 tháng 3, 2012978-604-2-04446-2
74 14 tháng 12, 2011[78]978-4-09-123428-525 tháng 5, 2012978-604-2-04447-9
75 14 tháng 4, 2012[79]978-4-09-159101-221 tháng 9 năm 2012 (2012-09-21)978-604-2-04448-6
76 18 tháng 6, 2012[80]978-4-09-123738-528 tháng 12 năm 2012 (2012-12-28)978-604-2-04449-3
77 18 tháng 9, 2012[81]978-4-09-123806-18 tháng 3 năm 2013 (2013-03-08)978-604-2-04450-9
78 18 tháng 12, 2012[82]978-4-09-124031-610 tháng 5 năm 2013 (2013-05-10)978-604-2-04451-6
79 18 tháng 4, 2013[83]978-4-09-124291-427 tháng 9 năm 2013 (2013-09-27)978-604-2-04452-3
80 18 tháng 7, 2013[84]978-4-09-124324-928 tháng 3 năm 2014 (2014-03-28)978-604-2-04453-0


Tập 81-naySửa đổi

#Phát hành Tiếng NhậtPhát hành tiếng Việt
Ngày phát hànhISBNNgày phát hànhISBN
81 18 tháng 11, 2013[85]978-4-09-124499-427 tháng 6 năm 2014 (2014-06-27)978-604-2-04454-7
82 17 tháng 1, 2014[86]978-4-09-124551-926 tháng 9 năm 2014 (2014-09-26)978-604-2-04455-4
83 18 tháng 4, 2014[87]978-4-09-124620-219 tháng 12 năm 2014 (2014-12-19)978-604-2-04456-1
84 18 tháng 7, 2014[88]978-4-09-125028-524 tháng 4 năm 2015 (2015-04-24)978-604-2-04829-3
85 18 tháng 12, 2014[89]978-4-09-125376-730 tháng 10, 2015978-604-2-04830-9
86 17 tháng 4, 2015[90]978-4-09-125817-519 tháng 2, 2016978-604-2-07513-8
87 18 tháng 8, 2015[91]978-4-09-126209-720 tháng 5 năm 2016 (2016-05-20)978-604-2-07514-5
88 18 tháng 12, 2015[92]978-4-09-126540-129 tháng 7 năm 2016 (2016-07-29)978-604-2-07515-2
89 15 tháng 4 năm 2016 (2016-04-15)[93]978-4-09-127089-416 tháng 9 năm 2016 (2016-09-16)978-604-2-07516-9
90 18 tháng 8 năm 2016 (2016-08-18)[94]978-4-09-127330-724 tháng 2 năm 2017 (2017-02-24)978-604-2-07517-6
91 16 tháng 12 năm 2016 (2016-12-16)[95]978-4-09-127430-426 tháng 5 năm 2017 (2017-05-26)978-604-2-08820-6
92 12 tháng 4 năm 2017 (2017-04-12)[96]978-4-09-127553-027 tháng 10 năm 2017 (2017-10-27)978-604-2-08821-3
93 18 tháng 7 năm 2017 (2017-07-18)[97]978-4-09-127671-123 tháng 2 năm 2018 (2018-02-23)978-604-2-08822-0
94 18 tháng 12 năm 2017 (2017-12-18)[98]978-4-09-127883-85 tháng 10 năm 2018 (2018-10-05)978-604-2-10342-8
95 18 tháng 10 năm 2018 (2018-10-18)[99]978-4-09-128560-729 tháng 3 năm 2019 (2019-03-29)978-604-2-13537-5
96 10 tháng 4 năm 2019 (2019-04-10)[100]978-4-09-129179-04 tháng 10 năm 2019 (2019-10-04)978-604-2-14986-0
97 18 tháng 12 năm 2019 (2019-12-18)[101]978-4-09-129449-424 tháng 7 năm 2020 (2020-07-24)978-604-2-16821-2
98 15 tháng 4 năm 2020 (2020-04-15)[102]978-4-09-850059-815 tháng 1 năm 2021 (2021-01-15)978-604-2-19000-8
99 14 tháng 4 năm 2021 (2021-04-14)[103]978-4-09-850513-514 tháng 1 năm 2022 (2022-01-14)978-604-2-23425-2
100 18 tháng 10 năm 2021 (2021-10-18)[104]978-4-09-850717-714 tháng 11 năm 2022 (2022-11-14)978-604-2-27297-1
101 13 tháng 4 năm 2022 (2022-04-13)[105]978-4-09-851054-2978-604-2-32713-8
102 15 tháng 9 năm 2022 (2022-09-15)[106]978-4-09-851255-3978-604-2-32714-5
103 12 tháng 4 năm 2023 (2023-04-12)[107]978-4-09-852026-8


Manga Special Editions (Thám Tử Lừng Danh Conan – Bộ đặc biệt)Sửa đổi

#Phát hành Tiếng NhậtPhát hành tiếng Việt
Ngày phát hànhISBNNgày phát hànhISBN
1 28 tháng 1, 1997[108]978-4-09-142531-3 ISBN không hợp lệ2 tháng 2, 2001
14 tháng 5, 2018 (tái bản)
978-604-2-10602-3
2 28 tháng 10, 1997[109]978-4-09-142532-1 ISBN không hợp lệ16 tháng 2, 2001
28 tháng 5, 2018 (tái bản)
978-604-2-10603-0
3 28 tháng 11, 1997[110]978-4-09-142533-X ISBN không hợp lệ2 tháng 3, 2001
11 tháng 6, 2018 (tái bản)
978-604-2-10604-7
4 18 tháng 3, 1998[111]978-4-09-142534-816 tháng 3, 2001
25 tháng 6, 2018 (tái bản)
978-604-2-10605-4
5 18 tháng 4, 1998[112]978-4-09-142535-6 ISBN không hợp lệ30 tháng 3, 2001
9 tháng 7, 2018 (tái bản)
978-604-2-10908-6
6 28 tháng 1, 1999[113]978-4-09-142536-4 ISBN không hợp lệTháng 4 năm 2001
23 tháng 7, 2018 (tái bản)
978-604-2-10909-3
7 26 tháng 4, 1999[114]978-4-09-142537-2 ISBN không hợp lệTháng 5 năm 2001
6 tháng 8, 2018 (tái bản)
978-604-2-10910-9
8 7 tháng 8, 1999[115]978-4-09-142538-0 ISBN không hợp lệTháng 6 năm 2001
20 tháng 8, 2018 (tái bản)
978-604-2-10911-6
9 18 tháng 12, 1999[116]978-4-09-142539-9 ISBN không hợp lệTháng 7 năm 2001
10 tháng 9, 2018 (tái bản)
978-604-2-10912-3
10 28 tháng 3, 2000[117]978-4-09-142540-2 ISBN không hợp lệ17 tháng 8, 2001
24 tháng 9, 2018 (tái bản)
978-604-2-10913-0
11 27 tháng 5, 2000[118]978-4-09-142781-2 ISBN không hợp lệ-
8 tháng 10, 2018 (tái bản)
978-604-2-10914-7
12 25 tháng 12, 2000[119]978-4-09-142782-0 ISBN không hợp lệ29 tháng 3, 2002
22 tháng 10, 2018 (tái bản)
978-604-2-10915-4
13 28 tháng 5, 2001[120]978-4-09-142783-9 ISBN không hợp lệ2002
5 tháng 11, 2018 (tái bản)
978-604-2-10916-1
14 28 tháng 8, 2001[121]978-4-09-142784-7-
19 tháng 11, 2018 (tái bản)
978-604-2-10917-8
15 28 tháng 3, 2002[122]978-4-09-142785-5 ISBN không hợp lệ-
3 tháng 12, 2018 (tái bản)
978-604-2-10918-5
16 28 tháng 8, 2002[123]978-4-09-142786-3 ISBN không hợp lệ-
17 tháng 12, 2018 (tái bản)
978-604-2-10919-2
17 28 tháng 1, 2003[124]978-4-09-142787-1 ISBN không hợp lệ-
31 tháng 12, 2018 (tái bản)
978-604-2-10920-8
18 28 tháng 3, 2003[125]978-4-09-142788-X ISBN không hợp lệ21 tháng 1 năm 2019 (tái bản)978-604-2-10921-5
19 28 tháng 5, 2003[126]978-4-09-142789-8 ISBN không hợp lệ28 tháng 1, 2019 (tái bản)978-604-2-12362-4
20 24 tháng 12, 2003[127]978-4-09-142790-1 ISBN không hợp lệ4 tháng 3, 2019 (tái bản)978-604-2-12363-1
21 1 tháng 4, 2004[128]978-4-09-143191-7 ISBN không hợp lệ18 tháng 3, 2019 (tái bản)978-604-2-12364-8
22 27 tháng 8, 2004[129]978-4-09-143192-5 ISBN không hợp lệ1 tháng 4, 2019 (tái bản)978-604-2-12365-5
23 24 tháng 12, 2004[130]978-4-09-143193-3 ISBN không hợp lệ22 tháng 4, 2019 (tái bản)978-604-2-12366-2
24 28 tháng 3, 2005[131]978-4-09-143194-1 ISBN không hợp lệ13 tháng 5, 2019 (tái bản)978-604-2-12367-9
25 26 tháng 4, 2005[132]978-4-09-143195-X ISBN không hợp lệ27 tháng 5, 2019 (tái bản)978-604-2-12368-6
26 24 tháng 12, 2005[133]978-4-09-140079-5 ISBN không hợp lệ21 tháng 7, 2006
10 tháng 6, 2019 (tái bản)
978-604-2-12369-3
27 27 tháng 2, 2006[134]4-09-140094-915 tháng 9, 2006
24 tháng 6, 2019 (tái bản)
978-604-2-12370-9
28 27 tháng 10, 2006[135]978-4-09-140255-0 ISBN không hợp lệ15 tháng 12, 2006
8 tháng 7, 2019 (tái bản)
978-604-2-12371-6
29 25 tháng 12, 2006[136]978-4-09-140315-8 ISBN không hợp lệ18 tháng 2, 2008
22 tháng 7, 2019 (tái bản)
978-604-2-12372-3
30 28 tháng 11, 2007[137]978-4-09-140415-217 tháng 3, 2008
5 tháng 8, 2019 (tái bản)
978-604-2-12373-0
31 25 tháng 12, 2007[138]978-4-09-140457-228 tháng 4, 2008
19 tháng 8, 2019 (tái bản)
978-604-2-12374-7
32 27 tháng 11, 2008[139]978-4-09-140730-67 tháng 8, 2009
9 tháng 9, 2019 (tái bản)
978-604-2-12375-4
33 25 tháng 12, 2008[140]978-4-09-140745-018 tháng 9, 2009
23 tháng 9, 2019 (tái bản)
978-604-2-12376-1
34 28 tháng 7, 2009[141]978-4-09-140813-625 tháng 12, 2009
9 tháng 10, 2019 (tái bản)
978-604-2-12377-8
35 25 tháng 12, 2009[142]978-4-09-140878-519 tháng 3, 2010
21 tháng 10, 2019 (tái bản)
978-604-2-12378-5
36 28 tháng 7, 2010[143]978-4-09-141056-63 tháng 12, 2010
4 tháng 11, 2019 (tái bản)
978-604-2-12379-2
37 28 tháng 11, 2011[144]978-4-09-141368-011 tháng 6, 2012
18 tháng 11, 2019 (tái bản)
978-604-2-12380-8
38 27 tháng 7, 2012[145]978-4-09-141460-130 tháng 11 năm 2012 (2012-11-30)
2 tháng 12, 2019 (tái bản)
978-604-2-12381-5
39 28 tháng 10, 2014[146]978-4-09-141830-27 tháng 8 năm 2015 (2015-08-07)
16 tháng 12, 2019 (tái bản)
978-604-2-12382-2
40 28 tháng 12, 2015[147]978-4-09-142108-114 tháng 6 năm 2017 (2017-06-14)
30 tháng 12, 2019 (tái bản)
978-604-2-15254-9
41 28 tháng 10, 2016[148]978-4-09-142237-826 tháng 3 năm 2018 (2018-03-26)
13 tháng 1, 2020 (tái bản)
978-604-2-15255-6
42 28 tháng 7, 2017[149]978-4-09-142409-99 tháng 4 năm 2018 (2018-04-09)
10 tháng 2, 2020 (tái bản)
978-604-2-15256-3
43 28 tháng 5, 2018[150]978-4-09-142674-122 tháng 3 năm 2021 (2021-03-22)978-604-2-21997-6
44 26 tháng 4, 2019[151]978-4-09-143015-15 tháng 4 năm 2021 (2021-04-05)978-604-2-21998-3
45 28 tháng 4, 2020[152]978-4-09-143185-1 ()
46 28 tháng 4, 2021[153]978-4-09-143299-5 ()
47 27 tháng 4, 2022[154]978-4-09-143394-7 ()
48 26 tháng 5, 2023[155]978-4-09-143614-6 ()


Phim animeSửa đổi

#Tựa đềPhát hành Part 1Phát hành Part 2
1Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Quả bom chọc trời
Gekijōban Meitantei Conan: Tokei-jikake no matenrō (劇場版名探偵コナン 時計じかけの摩天楼)
18 tháng 9, 1997[156]
978-4-09-124871-8
18 tháng 10, 1997[157]
978-4-09-124872-5
2Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Mục tiêu thứ 14
Gekijōban Meitantei Conan: Jūyonbanme no tagetto (劇場版名探偵コナン 14番目の標的)
18 tháng 9, 1998[158]
978-4-09-124873-2
17 tháng 10, 1998[159]
978-4-09-124874-9
3Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Phù thủy cuối cùng của thế kỷ
Gekijōban Meitantei Conan: Seikimatsu no majutsushi (劇場版名探偵コナン 世紀末の魔術師)
18 tháng 9, 1999[160]
978-4-09-124875-6
18 tháng 10, 1999[161]
978-4-09-124876-3
4Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Thủ phạm trong đôi mắt
Gekijōban Meitantei Conan: Hitomi no naka no ansatsusha (劇場版名探偵コナン 瞳の中の暗殺者)
18 tháng 9, 2000[162]
978-4-09-124877-0
18 tháng 10, 2000[163]
978-4-09-124878-7
5Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Những giây cuối cùng tới thiên đường
Gekijōban Meitantei Conan: Tengoku e no kauntodaun (劇場版名探偵コナン 天国へのカウントダウン)
17 tháng 11, 2001[164]
978-4-09-124879-4
18 tháng 12, 2001[165]
978-4-09-124880-0
6Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Bóng ma đường Baker
Gekijōban Meitantei Conan: Beikā Sutorīto no bōrei (劇場版名探偵コナン ベイカー街の亡霊)
18 tháng 10, 2002[166]
978-4-09-126851-8
18 tháng 11, 2002[167]
978-4-09-126852-5
7Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Mê cung trong thành phố cổ
Gekijōban Meitantei Conan: Meikyū no kurosurōdo (劇場版名探偵コナン 迷宮の十字路)
18 tháng 11, 2003[168]
978-4-09-127751-0
18 tháng 12, 2003[169]
978-4-09-127752-7
8Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Nhà ảo thuật với đôi cánh bạc
Gekijōban Meitantei Conan: Gin'yoku no majishan (劇場版名探偵コナン 銀翼の奇術師)
18 tháng 11, 2004[170]
978-4-09-127753-4
17 tháng 12, 2004[171]
978-4-09-127754-1
9Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Âm mưu trên biển
Gekijōban Meitantei Conan: Suiheisenjō no sutoratejī (劇場版名探偵コナン 水平線上の陰謀)
18 tháng 11, 2005[172]
978-4-09-120024-2
15 tháng 12, 2005[173]
978-4-09-120025-9
10Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Khúc nhạc cầu siêu
Gekijōban Meitantei Conan: Tantei-tachi no rekuiemu (劇場版名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌)
18 tháng 11, 2006[174]
978-4-09-120808-8
18 tháng 12, 2006[175]
978-4-09-120809-6 ISBN không hợp lệ
11Hoạt hình màu Phim Thám tử lừng danh Conan: Quan tài xanh thẳm
Gekijōban Meitantei Conan: Konpeki no Jorī Rojā (劇場版名探偵コナン 紺碧の棺)
16 tháng 11, 2007[176]
978-4-09-121194-1
15 tháng 12, 2007[177]
978-4-09-121195-8
12Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Nốt nhạc kinh hoàng
Gekijōban Meitantei Conan: Senritsu no furu sukoa (劇場版名探偵コナン 戦慄の楽譜)
18 tháng 11, 2008[178]
978-4-09-121475-1
18 tháng 12, 2008[179]
978-4-09-121476-8
13Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Truy lùng tổ chức Áo Đen
Gekijōban Meitantei Conan: Shikkoku no cheisā (劇場版名探偵コナン 漆黒の追跡者)
18 tháng 11, 2009[180]
978-4-09-122057-8
18 tháng 12, 2009[181]
978-4-09-122058-5
14Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Khinh khí cầu mắc nạn
Gekijōban Meitantei Conan: Tenkuu no Rosuto Shippu (劇場版名探偵コナン 天空の難破船)
18 tháng 11, 2010[182]
978-4-09-122574-0
17 tháng 12, 2010[183]
978-4-09-122575-7
15Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Mười lăm phút trầm mặc
Gekijōban Meitantei Conan: Chinmoku no Kwōtā (劇場版名探偵コナン 沈黙の15分)
18 tháng 11, 2011[184]
978-4-09-122574-0
14 tháng 12, 2011[185]
978-4-09-122575-7
16Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Cầu thủ ghi bàn số 11
Gekijōban Meitantei Konan Juuichininme no Sutoraikā (劇場版名探偵コナン 11人目のストライカー)
16 tháng 11, 2012
978-4-09-124106-1
18 tháng 12, 2012
978-4-09-124107-8
17Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Cuộc điều tra giữa biển khơi
Gekijōban Meitantei Konan: Zekkai no Puraibēto Ai (劇場版名探偵コナン 绝海の探偵(プライベート・アイ))
18 tháng 11, 2013
978-4-09-124537-3
18 tháng 11 năm 2013
978-4-09-124538-0
18Phim: Lupin III đối đầu Thám tử lừng danh Conan
Gekijōban Rupan Sansei Bāsasu Meitantei Konan The Movie (ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE)
18 tháng 8, 2014
978-4-09-125220-3
18 tháng 9, 2014
978-4-09-125233-3
19Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Tay bắn tỉa ở chiều không gian khác
Gekijōban Meitantei Conan Ijigen no Sniper (劇場版名探偵コナン 異次元の狙撃手(スナイパー))
18 tháng 11, 2014
978-4-09-125549-5
18 tháng 12, 2014
978-4-09-125550-1
20Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Hoa hướng dương trong biển lửa
Gekijōban Meitantei Conan: Gōka no Himawari (劇場版名探偵コナン 業火の向日葵(ひまわり))
18 tháng 11, 2015
978-4-09-126584-5
18 tháng 11, 2015
978-4-09-126585-2
21Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Cơn ác mộng đen tối
Gekijōban Meitantei Konan: Junkoku no Naitomea (劇場版名探偵コナン 純黒の悪夢(ナイトメア))
18 tháng 10, 2016
978-4-09-127450-2
18 tháng 10, 2016
978-4-09-127451-9
22Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Bản tình ca màu đỏ thẫm
Gekijōban Meitantei Konan: Kara Kurenai no Raburetā (劇場版名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター))
18 tháng 10, 2017
978-4-09-127775-6
18 tháng 10, 2017
978-4-09-127776-3
23Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Kẻ hành pháp Zero
Gekijōban Anime Comic Meitantei Konan: Zero no Shikkō Hito (劇場版アニメコミック名探偵コナン ゼロの執行人)
18 tháng 12 năm 2018 (2018-12-18)
978-4-09-128714-4
18 tháng 11 năm 2019 (2019-11-18)
978-4-09-129534-7

Chú thíchSửa đổi

Riêng
 • Detective Conan manga volumes” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 15 tháng 5 năm 2015.
 • Case Closed printed manga volumes”. Viz Media.
 • Case Closed digital manga volumes”. Viz Media.
Chung
 1. ^ “Detective Conan Official manga website” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 2. ^ Weekly Shōnen Sunday (bằng tiếng Nhật). 1994. Shogakukan.
 3. ^ “Database Opens for Every Detective Conan's Case Closed”. Anime News Network. ngày 29 tháng 5 năm 2007. Truy cập ngày 5 tháng 5 năm 2009.
 4. ^ Detective Conan database” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2010.
 5. ^ “Detective Conan Volume 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11/6/2009. Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |access-date= (trợ giúp)
 6. ^ “Detective Conan Vol 02” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 7. ^ “Detective Conan Vol 03” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 8. ^ “Detective Conan Vol 04” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 9. ^ “Detective Conan Vol 05” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 10. ^ “Detective Conan Vol 06” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 11. ^ “Detective Conan Vol 07” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 12. ^ “Detective Conan Vol 08” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 13. ^ “Detective Conan Vol 09” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 14. ^ “Detective Conan Vol 10” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 15. ^ “Detective Conan Vol 11” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 16. ^ “Detective Conan Vol 12” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 17. ^ “Detective Conan Vol 13” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 18. ^ “Detective Conan Vol 14” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 19. ^ “Detective Conan Vol 14” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 20. ^ “Detective Conan Vol 16” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 21. ^ “Detective Conan Vol 17” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ 4 tháng 5, 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 22. ^ “Detective Conan Vol 18” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 23. ^ “Detective Conan Vol 19” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 24. ^ “Detective Conan Vol 20” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 25. ^ “Detective Conan Vol 21” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 26. ^ “Detective Conan Vol 22” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 27. ^ “Detective Conan Vol 23” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 28. ^ “Detective Conan Vol 24” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 29. ^ “Detective Conan Vol 25” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 30. ^ “Detective Conan Vol 26” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 31. ^ “Detective Conan Vol 27” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 32. ^ “Detective Conan Vol 28” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 33. ^ “Detective Conan Vol 29” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 34. ^ “Detective Conan Vol 30” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 35. ^ “Detective Conan Vol 31” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 36. ^ “Detective Conan Vol 32” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 37. ^ “Detective Conan Vol 33” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 38. ^ “Detective Conan Vol 34” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 39. ^ “Detective Conan Vol 35” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 40. ^ “Detective Conan Vol 36” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 41. ^ “Detective Conan Vol 37” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 42. ^ “Detective Conan Vol 38” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 43. ^ “Detective Conan Vol 39” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 44. ^ “Detective Conan Vol 40” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 45. ^ “Detective Conan Vol 41” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 46. ^ “Detective Conan Vol 42” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 47. ^ “Detective Conan Vol 43” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 48. ^ “Detective Conan Vol 44” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 49. ^ “Detective Conan Vol 45” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 50. ^ “Detective Conan Vol 46” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 51. ^ “Detective Conan Vol 47” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 52. ^ “Detective Conan Vol 48” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 53. ^ “Detective Conan Vol 49” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 54. ^ “Detective Conan Vol 50” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 55. ^ “Detective Conan Vol 51” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 56. ^ “Detective Conan Vol 52” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 57. ^ “Detective Conan Vol 53” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 58. ^ “Detective Conan Vol 54” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 59. ^ “Detective Conan Vol 55” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 60. ^ “Detective Conan Vol 56” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 61. ^ “Detective Conan Vol 57” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 62. ^ “Detective Conan Vol 58” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 63. ^ “Detective Conan Vol 59” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 64. ^ “Detective Conan Vol 60” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.
 65. ^ “Detective Conan Vol 61” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.[liên kết hỏng]
 66. ^ “Detective Conan Vol 62” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.[liên kết hỏng]
 67. ^ “Detective Conan Vol 63” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.[liên kết hỏng]
 68. ^ “Detective Conan Vol 64” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009.[liên kết hỏng]
 69. ^ “Detective Conan Vol 65” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 19 tháng 8 năm 2009.[liên kết hỏng]
 70. ^ “Detective Conan Vol 66” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2009.[liên kết hỏng]
 71. ^ “Detective Conan Vol 67” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2010.[liên kết hỏng]
 72. ^ “Detective Conan Vol 68” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2010.[liên kết hỏng]
 73. ^ “Detective Conan Vol 69” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2010.[liên kết hỏng]
 74. ^ “Detective Conan Vol 70” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 12 năm 2012. Truy cập ngày 19 tháng 11 năm 2010.
 75. ^ “Detective Conan Vol 71” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.[liên kết hỏng]
 76. ^ “Detective Conan Vol 72” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 18 tháng 6 năm 2011.[liên kết hỏng]
 77. ^ “Detective Conan Vol 73” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 16 tháng 9 năm 2011.[liên kết hỏng]
 78. ^ “Detective Conan Vol 74” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 2012.[liên kết hỏng]
 79. ^ “Detective Conan Vol 75” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012.[liên kết hỏng]
 80. ^ “Detective Conan Vol 76” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2012.[liên kết hỏng]
 81. ^ “Detective Conan Vol 77” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2012.[liên kết hỏng]
 82. ^ “Detective Conan Vol 78” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 5 tháng 12 năm 2012.[liên kết hỏng]
 83. ^ “Detective Conan Vol 79” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2013.[liên kết hỏng]
 84. ^ “Detective Conan Vol 80” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 18 tháng 7 năm 2013.[liên kết hỏng]
 85. ^ “Detective Conan Vol 81” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. ISBN 9784091244994. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2013.[liên kết hỏng]
 86. ^ “Detective Conan Vol 82” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 17 tháng 1 năm 2014.[liên kết hỏng]
 87. ^ “Detective Conan Vol 83” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 18 tháng 4 năm 2014.[liên kết hỏng]
 88. ^ “Detective Conan Vol 84” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 18 tháng 7 năm 2014.[liên kết hỏng]
 89. ^ “Detective Conan Vol 85” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2014.[liên kết hỏng]
 90. ^ “Detective Conan Vol 86” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 17 tháng 4 năm 2015.[liên kết hỏng]
 91. ^ “Detective Conan Vol 87” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 1 năm 2016. Truy cập ngày 9 tháng 11 năm 2015.
 92. ^ “Detective Conan Vol 88” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 1 năm 2016. Truy cập ngày 9 tháng 11 năm 2015.
 93. ^ “Detective Conan Vol 89” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 9 năm 2017. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2017.
 94. ^ “Detective Conan Vol 90” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 8 năm 2016. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2017.
 95. ^ “Detective Conan Vol 91” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2017.[liên kết hỏng]
 96. ^ “Detective Conan Vol 92” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 9 năm 2017. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2017.
 97. ^ “Detective Conan Vol 93” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 6 năm 2017. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2017.
 98. ^ “Detective Conan Vol 94” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 7 tháng 11 năm 2017.[liên kết hỏng]
 99. ^ “Detective Conan Vol 95” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 3 tháng 9 năm 2018.
 100. ^ “Detective Conan Vol 96” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2019.
 101. ^ “Detective Conan Vol 97” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 9 tháng 11 năm 2019.
 102. ^ “Detective Conan Vol 98” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 103. ^ “Detective Conan Vol 99” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2020.
 104. ^ “Detective Conan Vol 100” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 18 tháng 10 năm 2021.
 105. ^ “Detective Conan Vol 101” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 10 tháng 3 năm 2022.
 106. ^ “Detective Conan Vol 102” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2022.
 107. ^ “Detective Conan Vol 103” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2023.
 108. ^ “Detective Conan Special Edition 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2010.[liên kết hỏng]
 109. ^ “Detective Conan Special Edition 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2010.
 110. ^ “Detective Conan Special Edition 3” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2010.
 111. ^ “Detective Conan Special Edition 4” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 9 tháng 6 năm 2010.
 112. ^ “Detective Conan Special Edition 5” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 9 tháng 6 năm 2010.
 113. ^ “名Detective Conan Special Edition 6” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 9 tháng 6 năm 2010.
 114. ^ “Detective Conan Special Edition 7” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 9 tháng 6 năm 2010.
 115. ^ “Detective Conan Special Edition 8” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 9 tháng 6 năm 2010.
 116. ^ “Detective Conan Special Edition 9” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 9 tháng 6 năm 2010.
 117. ^ “Detective Conan Special Edition 10” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 9 tháng 6 năm 2010.
 118. ^ “Detective Conan Special Edition 11” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2010.
 119. ^ “Detective Conan Special Edition 12” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2010.
 120. ^ “Detective Conan Special Edition 13” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2010.
 121. ^ “Detective Conan Special Edition 14” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2010.
 122. ^ “Detective Conan Special Edition 15” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2010.
 123. ^ “Detective Conan Special Edition 16” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2010.
 124. ^ “Detective Conan Special Edition 17” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2010.
 125. ^ “Detective Conan Special Edition 18” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2010.
 126. ^ “Detective Conan Special Edition 19” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2010.
 127. ^ “Detective Conan Special Edition 20” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2010.
 128. ^ “Detective Conan Special Edition 21” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010.
 129. ^ “Detective Conan Special Edition 22” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010.
 130. ^ “Detective Conan Special Edition 23” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010.
 131. ^ “Detective Conan Special Edition 24” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010.
 132. ^ “Detective Conan Special Edition 25” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010.
 133. ^ “Detective Conan Special Edition 26” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010.
 134. ^ “Detective Conan Special Edition 27” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010.
 135. ^ “Detective Conan Special Edition 28” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010.
 136. ^ “Detective Conan Special Edition 29” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010.
 137. ^ “Detective Conan Special Edition 30” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010.
 138. ^ “Detective Conan Special Edition 31” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010.
 139. ^ “Detective Conan Special Edition 32” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010.
 140. ^ “Detective Conan Special Edition 33” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010.
 141. ^ “Detective Conan Special Edition 34” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010.
 142. ^ “Detective Conan Special Edition 35” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010.
 143. ^ “Detective Conan Special Edition 36” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010.
 144. ^ “Detective Conan Special Edition 37” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2011.
 145. ^ “Detective Conan Special Edition 38” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan.[liên kết hỏng]
 146. ^ “Detective Conan Special Edition 39” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan.[liên kết hỏng]
 147. ^ “Detective Conan Special Edition 40” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan.
 148. ^ “Detective Conan Special Edition 41” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập 20 tháng 6 năm 2017.
 149. ^ “Detective Conan Special Edition 42” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 23 tháng 2 năm 2018.
 150. ^ “Detective Conan Special Edition 43” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 1 tháng 5 năm 2018.
 151. ^ “Detective Conan Special Edition 44” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 3 tháng 4 năm 2019.
 152. ^ “Detective Conan Special Edition 45” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2020.
 153. ^ “Detective Conan Special Edition 46” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2021.
 154. ^ “Detective Conan Special Edition 47” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2022.
 155. ^ “Detective Conan Special Edition 48” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2023.
 156. ^ “Detective Conan Movie: The Time-Bombed Skyscraper Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010.
 157. ^ “Shogakukan: Detective Conan Movie: The Time-Bombed Skyscraper Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010.
 158. ^ “Shogakukan: Detective Conan Movie: The Fourteenth Targer Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010.
 159. ^ “Detective Conan Movie: The Fourteenth Targer Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010.
 160. ^ “Shogakukan: Detective Conan Movie: The Last Wizard of the Century Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010.
 161. ^ “Detective Conan Movie: The Last Wizard of the Century Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010.
 162. ^ “Detective Conan Movie: Captured in Her Eyes Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010.
 163. ^ “Detective Conan Movie: Captured in Her Eyes Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010.
 164. ^ “Detective Conan Movie: Coutdown to Heaven Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010.
 165. ^ “Detective Conan Movie: Coutdown to Heaven Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010.
 166. ^ “Detective Conan Movie: Phantom of Baker Street Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010.
 167. ^ “Detective Conan Movie: Phantom of Baker Street Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010.
 168. ^ “Detective Conan Movie: Crossroads in the Ancient Capital Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010.
 169. ^ “Detective Conan Movie: Crossroads in the Ancient Capital Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010.
 170. ^ “Detective Conan Movie: Magician in the Silver Sky Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010.
 171. ^ “Detective Conan Movie: Magician in the Silver Sky Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010.
 172. ^ “Detective Conan Movie: Strategy Above the Depths Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010.
 173. ^ “Detective Conan Movie: Strategy Above the Depths Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010.
 174. ^ “Detective Conan Movie: The Privates Eyes' Requiem Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010.
 175. ^ “Detective Conan Movie: The Privates Eyes' Requiem Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010.
 176. ^ “Detective Conan Movie: Jolly Roger in the Deep Azure Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010.
 177. ^ “Detective Conan Movie: Jolly Roger in the Deep Azure Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010.
 178. ^ “Detective Conan Movie: Full Score of Fear Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 12 năm 2012. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010.
 179. ^ “Detective Conan Movie: Full Score of Fear Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 12 năm 2012. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010.
 180. ^ “Detective Conan Movie: The Raven Chaser Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 12 năm 2012. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010.
 181. ^ “Detective Conan Movie: The Raven Chaser Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 12 năm 2012. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010.
 182. ^ “Detective Conan Movie: The Lost Ship in the Sky Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 12 năm 2012. Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2010.
 183. ^ “Detective Conan Movie: The Lost Ship in the Sky Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 2 tháng 1 năm 2011.
 184. ^ “Detective Conan Movie: Quarter of Silence Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 12 năm 2012. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2010.
 185. ^ “Detective Conan Movie: Quarter of Silence Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 12 năm 2012. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2011.