Danh sách tổ chức chính trị Liên bang Đông Dương

bài viết danh sách Wikimedia

Liên bang Đông Dương là một liên minh các quốc gia và lãnh thổ Đông Dương nằm dưới sự cai trị của Pháp, tồn tại từ năm 1887 đến năm 1954. Nó cũng bao gồm giai đoạn Đông Dương thuộc Nhật ngắn ngủi từ 1940 đến 1945. Ngoài ra danh sách các tổ chức chính trị dưới đây cũng có thể bao gồm các tổ chức chính trị được thành lập trong giai đoạn Đế quốc Việt Nam. Quốc gia Việt Nam và giai đoạn đầu của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Danh sách dưới đây có thể không đầy đủ.

Tổ chức chính trị

sửa
Tên đầy đủ Tên khác Giai đoạn Ý thức hệ Hiệu kỳ Lãnh đạo
Phong trào Văn Thân 1864 - 1885 Nho giáo
Chủ nghĩa dân tộc cực đoan
Chủ nghĩa chống Công giáo
Trần Tấn
Đặng Như Mai
Phong trào Minh Tân Minh Tân Hội 1901 - 1908 Chủ nghĩa dân tộc Gilbert Trần Chánh Chiếu
Phong trào Đông Du Duy Tân Hội
Ám Xã
1904 - 1909 Chủ nghĩa dân tộc
Chủ nghĩa quân chủ
Phan Bội Châu
Nguyễn Tiểu La
Cường Để
Phong trào Duy Tân Minh Xã 1906 - 1908 Chủ nghĩa dân tộc
Chủ nghĩa dân chủ
Phan Châu Trinh
Lương Văn Can
Đông Kinh Nghĩa Thục 1907 Chủ nghĩa dân tộc Lương Văn Can
Nguyễn Quyền
Đào Nguyên Phổ
Phong trào hội kín Nam Kỳ Thiên Địa Hội 1911 - 1916 Tam giáo
Chủ nghĩa quân chủ
Chủ nghĩa dân tộc
Phan Xích Long
Nguyễn Hữu Trí
Nguyễn Hiệp
Việt Nam Quang phục Hội 1912 - 1925 Chủ nghĩa tam dân
Chủ nghĩa bảo hoàng
Chủ nghĩa dân tộc
  Cường Để
Phan Bội Châu
Lương Ngọc Quyến
Tân Việt Thanh niên Đoàn Tâm Tâm Xã 1923 - 1925 Chủ nghĩa dân tộc
Cánh tả
Lê Hồng Phong
Hồ Tùng Mậu
Phạm Hồng Thái
Thanh niên Cao vọng Đảng Hội kín Nguyễn An Ninh 1923 - 1929 Chủ nghĩa dân tộc
Cánh tả
Nguyễn An Ninh
Đảng Lập hiến Đông Dương 1923 - 1939 Chủ nghĩa lập hiến   Bùi Quang Chiêu
Trương Văn Bền
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội 1925 - 1929 Chủ nghĩa dân tộc
Chủ nghĩa Marx-Lenin
  Nguyễn Ái Quốc
Hồ Tùng Mậu
Lê Hồng Sơn
Tân Việt Cách mệnh Đảng Đảng Tân Việt 1925 - 1929 Chủ nghĩa dân tộc

Cánh tả

Lê Văn Huân
Đào Duy Anh
Tôn Quang Phiệt
Đảng Phục Việt 1925 - ? Chủ nghĩa dân tộc
Chủ nghĩa bảo hoàng
Đặng Thúc Liêng
Đảng Thanh niên Việt Nam 1926 Chủ nghĩa lập hiến
Chủ nghĩa dân tộc
Nguyễn Trọng Hy
Trần Huy Liệu
Đông Dương Lao động Đảng 1926 - 1929 Chủ nghĩa dân tộc Cao Triều Phát
An Nam Độc lập Đảng 1927 - 1929 Chủ nghĩa dân tộc
Chủ nghĩa Trotsky
  Nguyễn Thế Truyền
Tạ Thu Thâu
Việt Nam Quốc dân Đảng Việt Quốc 1927 - nay (ở hải ngoại) Chủ nghĩa tam dân
Chủ nghĩa xã hội dân chủ
Chủ nghĩa dân tộc
  Nguyễn Thái Học
Vũ Hồng Khanh
Nguyễn Tường Tam
Đông Dương Cộng sản Liên đoàn 1929 - 1930 Chủ nghĩa dân tộc
Chủ nghĩa cộng sản
  Võ Nguyên Giáp
Đặng Thai Mai
Đào Duy Anh
Đông Dương Cộng sản Đảng 1929 - 1930 Chủ nghĩa dân tộc
Chủ nghĩa cộng sản
  Trịnh Đình Cửu
Trần Văn Cung
Ngô Gia Tự
An Nam Cộng sản Đảng 1929 - 1930 Chủ nghĩa dân tộc
Chủ nghĩa cộng sản
  Châu Văn Liêm
Nguyễn Thiệu
Hồ Tùng Mậu
Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Đông Dương
Đảng Lao động Việt Nam
1930 - nay (đảng cầm quyền hiện nay) Chủ nghĩa dân tộc
Chủ nghĩa Marx-Lenin
Chủ nghĩa xã hội
  Hồ Chí Minh
Trần Phú
Lê Duẩn
Trường Chinh
Nguyễn Văn Linh
Tân Việt Nam Quốc dân Đảng 1930 - 1932 Chủ nghĩa tam dân
Chủ nghĩa dân tộc
  Nguyễn Thế Nghiệp
Nhượng Tống
Việt Nam Trăng Câu Đệ Tứ Đảng Trotskyist

Đệ tứ Quốc tế

1932 - 1945 Chủ nghĩa Trotsky   Tạ Thu Thâu
Phan Văn Hùm
Hồ Hữu Tường
Mặt trận Thống nhất Dân chủ Đông Dương Mặt trận Nhân dân Phản đế Đông Dương

Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản đế Đông Dương

1936 - 1939 Chủ nghĩa dân tộc
Chủ nghĩa cộng sản
  Nguyễn Văn Cừ
Đại Việt Quốc gia Xã hội Đảng 1936 - 1945 Chủ nghĩa quốc xã   Nguyễn Xuân Tiếu
Trần Trọng Kim
Đảng Dân chủ Đông Dương 1937 - 1947 Chủ nghĩa dân tộc
Chủ nghĩa dân chủ
Nguyễn Văn Thinh
Trịnh Đình Thảo
Hội Ánh sáng 1937 - 1945 Chủ nghĩa bình dân   Hoàng Đạo
Nhất Linh
Đại Việt Dân chính Đảng Hưng Việt Đảng 1938 - 1945 Chủ nghĩa tam dân
Chủ nghĩa phát xít
  Nguyễn Tường Tam
Nguyễn Tường Long
Việt Nam Phục quốc Đồng minh Hội Phục Quốc hội 1939 - 1951 Chủ nghĩa tam dân
Chủ nghĩa quân chủ lập hiến
  Cường Để
Nguyễn Hải Thần
Trần Trung Lập
Đại Việt Quốc dân Đảng Đảng Đại Việt 1939 - nay (ở hải ngoại) Chủ nghĩa dân tộc sinh tồn   Trương Tử Anh
Việt Nam Nhân dân Cách mệnh Đảng 1940 - 1941 Chủ nghĩa dân tộc Trần Văn Ân
Phan Khắc Sửu
Việt Nam Độc lập Đồng minh Việt Minh 1941 - 1951 Chủ nghĩa dân tộc   Nguyễn Ái Quốc
Hồ Học Lãm
Hoàng Văn Thụ
Đại Việt Phục hưng Hội 1942 - 1945 Chủ nghĩa dân tộc
Chủ nghĩa phát xít
  Ngô Đình Khôi
Ngô Đình Diệm
Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội Việt Cách 1942 - 1946 Chủ nghĩa dân tộc   Nguyễn Hải Thần
Trương Bội Công
Đại Việt Duy dân Cách mệnh Đảng Việt Duy Dân Đảng 1943 - 1946 Chủ nghĩa duy dân   Lý Đông A
Đảng Dân chủ Việt Nam 1944 - 1988 Chủ nghĩa dân tộc
Chủ nghĩa xã hội dân chủ
  Dương Đức Hiền
Nghiêm Xuân Yêm
Đại Việt Quốc gia Liên minh Đại Việt Quốc dân Hội 1944 - 1945 Chủ nghĩa dân tộc
Chủ nghĩa quốc xã
  Nguyễn Xuân Tiếu
Đại Việt Quốc gia Cách mệnh Ủy viên Hội 1945 Chủ nghĩa dân tộc
Chủ nghĩa quốc xã
  Nguyễn Xuân Tiếu
Việt Nam Quốc gia Độc lập Đảng Việt Nam Chính Đảng 1945 Chủ nghĩa dân tộc   Hồ Văn Ngà
Phạm Ngọc Thạch
Thanh niên Tiền phong 1945 Chủ nghĩa dân tộc
Cánh tả
  Phạm Ngọc Thạch
Huỳnh Tấn Phát
Thái Văn Lung
Liên đoàn Công giáo Việt Nam 1945 - 1975 Công giáo
Chủ nghĩa dân tộc
  Lê Hữu Từ
Mặt trận Quốc gia Thống nhất Việt Nam 1945 Chủ nghĩa dân tộc   Nguyễn Thành Phương
Nguyễn Hòa Hiệp
Phan Văn Chánh
Mặt trận Quốc dân Đảng Việt Nam Mặt trận Việt Quốc 1945 - 1946 Chủ nghĩa tam dân
Chủ nghĩa dân tộc sinh tồn
Chủ nghĩa chống cộng
  Trương Tử Anh
Vũ Hồng Khanh
Nguyễn Tường Tam
Bộ đội Bình Xuyên 1945 - 1960 Chủ nghĩa dân tộc
Băng đảng tội phạm (từ 1948)
  Dương Văn Dương
Lê Văn Viễn
Mặt trận Quốc gia Liên hiệp Việt Nam Mặt trận Liên hiệp 1946 - 1947 Chủ nghĩa dân tộc
Chủ nghĩa chống cộng
  Huỳnh Phú Sổ
Lê Văn Hoạch
Mặt trận Thống nhất Quốc gia Liên hiệp Việt Nam Mặt trận Quốc gia 1947 - 1949 Chủ nghĩa dân tộc
Chủ nghĩa chống cộng
  Nguyễn Hải Thần
Vũ Hồng Khanh
Nguyễn Tường Tam
Đảng Xã hội Việt Nam 1946 - 1988 Chủ nghĩa dân tộc
Chủ nghĩa xã hội
  Phan Tư Nghĩa
Nguyễn Xiển
Việt Nam Dân chủ Xã hội Đảng Đảng Dân Xã
Dân Xã Đảng Hòa Hảo
1946 - 1975 Phật giáo Hòa Hảo
Chủ nghĩa dân tộc
Chủ nghĩa xã hội dân chủ
  Huỳnh Phú Sổ
Nguyễn Văn Sâm
Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam Hội Liên Việt 1946 - 1951 Chủ nghĩa dân tộc
Chủ nghĩa cộng sản
  Hồ Chí Minh
Huỳnh Thúc Kháng
Tôn Đức Thắng
Việt Nam Quốc gia Liên hiệp 1947 - 1948 Chủ nghĩa bảo hoàng
Chủ nghĩa chống cộng
Lê Văn Hoạch
Liên minh Dân chủ Việt Nam ? - ? Chủ nghĩa cộng hòa
Chủ nghĩa chống cộng
  Lê Văn Hoạch
Việt Nam Dân chúng Liên đoàn Việt Đoàn 1949 Chủ nghĩa bảo hoàng
Chủ nghĩa chống cộng
  Trần Văn Ân
Mặt trận Liên Việt 1951 - 1955 Chủ nghĩa dân tộc
Chủ nghĩa cộng sản
  Hồ Chí Minh
Tôn Đức Thắng
Tổng hội Phật giáo Việt Nam 1951 - 1964 Phật giáo   Thích Tịnh Khiết
Thích Tâm Châu
Việt Nam Công nông Chánh Đảng 1953 - 1954 chủ nghĩa dân tộc
Chủ nghĩa nhân vị
  Ngô Đình Diệm
Ngô Đình Nhu
Ngô Đình Cần
Huỳnh Hữu Nghĩa
Đảng Phục hưng Việt Nam 1953 - 1963 Chủ nghĩa tự do Trần Văn Hương

Xem thêm

sửa

Chú thích

sửa

Tham khảo

sửa