Danh sách thành phố Djibouti

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là sanh sách các địa phương ở Djibouti xếp theo dân số, bao gồm tất cả đơn vị hành chính có số dân trên 1.000 người.

Bản đồ Djibouti
Thànn phố ở Djibouti
Hạng Tên thành phố Dân số Vùng
Tiếng Anh Tiếng Ả Rập
1 Djibouti City جيبوتي 623.891 Thành phố Djibouti
2 Ali Sabieh على صبيح 40.074 Vùng Ali Sabieh
3 Tadjourah تاجورة 22.193 Vùng Tadjourah
4 Obock أوبوك 17.776 Vùng Obock
5. Dikhil دخيل 12.043 Vùng Dikhil
6. Arta ارتا 6.025 Vùng Arta
7. Holhol 3.519 Vùng Ali Sabieh
8. Dorra 1.873 Vùng Tadjourah
9. Galafi 1.849 Vùng Dikhil
10. Loyada 1.646 Vùng Arta
11. Alaili Dadda 1.456 Vùng Obock

Thành phố khácSửa đổi