Danh sách thành phố của Hà Lan theo tỉnh

bài viết danh sách Wikimedia

Các thành phố Hà Lan xếp theo tỉnh:

Drenthe sửa

Flevoland sửa

Friesland sửa

Gelderland sửa

Groningen sửa

Limburg sửa

Noord-Brabant sửa

Noord-Holland sửa

Overijssel sửa

Zuid-Holland sửa

Utrecht sửa

Zeeland sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

  • “Maps of the Netherlands on World-Gazetteer.com”. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 12 năm 2012. Truy cập ngày 16 tháng 10 năm 2006.