Danh sách thành phố và huyện của tỉnh Chungcheong Bắc

bài viết danh sách Wikimedia

Tỉnh Chungcheong Bắc (Chungcheongbuk-do) được chia thành 3 thành phố (si) và 9 huyện (gun). Dưới đây là tên thành phố và huyện trong tiếng Anh và hangul.

Phân cấp tỉnh
của Hàn Quốc
Tỉnh
Chungcheong Bắc
Chungcheong Nam
Gangwon
Gyeonggi
Gyeongsang Bắc
Gyeongsang Nam
Jeju
Jeolla Bắc
Jeolla Nam
Thành phố
Busan
Daegu
Daejeon
Gwangju
Incheon
Sejong
Seoul
Ulsan

Thành phốSửa đổi

HuyệnSửa đổi

Danh sách theo dân số và vùng[1]Sửa đổi

Tên Dân số (2007) Vùng Mật độ dân số (2007)
Cheongju 630,939 153.44 km² (59.24 sq mi) 4111.9 /km² (10651 /sq mi)
Chungju 205,907 984.09 km² (379.96 sq mi) 209.2 /km² (542 /sq mi)
Jecheon 138,201 882.48 km² (340.73 sq mi) 156.6 /km² (406 /sq mi)
Boeun 37,114 584.47 km² (211.76 sq mi) 63.5 /km² (175 /sq mi)
Cheongwon 119,784 814.18 km² (314.35 sq mi) 147.1 /km² (381 /sq mi)
Danyang 34,122 780.15 km² (301.14 sq mi) 43.7 /km² (113 /sq mi)
Eumseong 85,969 520.53 km² (200.98 sq mi) 165.1 /km² (428 /sq mi)
Goesan 38,595 842.19 km² (325.17 sq mi) 45.8 /km² (119 /sq mi)
Jeungpyeong 30,607 81.83 km² (31.59 sq mi) 374.0 /km² (969 /sq mi)
Jincheon 60,155 405.98 km² (156.75 sq mi) 148.2 /km² (384 /sq mi)
Okcheon 55,610 537.07 km² (207.36 sq mi) 103.5 /km² (268 /sq mi)
Yeongdong 51,800 845.03 km² (326.27 sq mi) 61.3 /km² (159 /sq mi)

Phân khuSửa đổi

Thành phố Phân khu
Cheongju
 • Heungdeok-gu
  • Sajik-dong
  • Sachang-dong
  • Mochung-dong
  • Uncheon·Shinbong-dong
  • Samnam-dong
  • Bunpyeong-dong
  • Sugok-dong
  • Seonghwa·Gaeshim·Chuklim-dong
  • Bokdae-dong
  • Gakyeong-dong
  • Bongmyeong·Songjeong-dong
  • Gangseo-dong
 • Sangdang-gu
  • Jungang-dong
  • Sungan-dong
  • Uam-dong
  • Naedeok-dong
  • Yullyang·Sacheon-dong
  • Tap·Daeseong-dong
  • Yeongun-dong
  • Geumcheon-dong
  • Yongdam·Myeongam·Sanseong-dong
  • Yongam-dong
  • Ogeunjang-dong
Chungju
 • Seongnae·Chungin-dong
 • Gyohyeon·Allim-dong
 • Gyohyeon-dong
 • Yongsan-dong
 • Jihyeon-dong
 • Munwha-dong
 • Hoam·Jik-dong
 • Dalcheon-dong
 • Bongbang-dong
 • Chilgeum·Geumreung-dong
 • Yeonsu-dong
 • Mokhaeng·Yongtan-dong
 • Judeok-eub
 • Salmi-myeon
 • Suanbo-myeon
 • Daesowon-myeon
 • Shinni-myeon
 • Noeun-myeon
 • Angseong-myeon
 • Gageum-myeon
 • Geumga-myeon
 • Dongnyang-myeon
 • Sancheok-myeon
 • Eomjeong-myeon
 • Sotae-myeon
Jecheon
 • Gyo-dong
 • Namhyeon-dong
 • Sinback-dong
 • Yeongseo-dong
 • Yongdu-dong
 • Uiam-dong
 • Inseong-dong
 • Cheongjeon-dong
 • Hwasan-dong
 • Bongyang-eup
 • Geumseong-myeon
 • Deoksan-myeon
 • Baegun-myeon
 • Songhak-myeon
 • Susan-myeon
 • Cheongpung-myeon
 • Hansu-myeon
Boeun
Cheongwon
Danyang
Eumseong
Goesan
Jeungpyeong
Jincheon
Okcheon
Yeongdong

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ “Chungbuk-do-cheong homepage”. Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2009.