Danh sách thủ tướng Tiệp Khắc

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách tổng thống Tiệp Khắc từ năm 1918 đến 1992.

Cộng hòa Tiệp Khắc (Đệ Nhất Cộng hòa) =Sửa đổi

 • Tomáš Garrigue Masaryk, 14 tháng 10 năm 1918 – 14 tháng 11 năm 1918 (Chính phủ lâm thời Tiệp Khắc)
 • Karel Kramář, 14 tháng 11 năm 1918 – 8 tháng 7 năm 1919
 • Vlastimil Tusar, 8 tháng 7 năm 1919 – 15 tháng 9 năm 1920
 • Jan ýerný, 15 tháng 9 năm 1920 – 26 tháng 9 năm 1921 (Chính phủ của các chuyên gia)
 • Edvard Beneš, 26 tháng 9 năm 1921 – 7 tháng 10 năm 1922
 • Antonín vehla, 7 tháng 10 năm 1922 – 18 tháng 3 năm 1926
 • Jan Černý, 18 tháng 3 năm 1926 – 12 tháng 9 năm 1926 (Chính phủ của các chuyên gia)
 • Antonín Švehla, 12 tháng 9 năm 1926 – 1  tháng Hai năm 1929
 • František Udržal, 1  tháng 2 năm 1929 – 29 tháng 10 năm 1932
 • Jan Malypetr, 29 tháng 10 năm 1932 – 5 tháng 11 năm 1935
 • Milan Hodža, 5 tháng 11 năm 1935 – 22 tháng 9 năm 1938
 • Jan Syrový, 22 tháng 9 năm 1938 – 4 tháng 10 năm 1938 (Chính phủ của các chuyên gia)

Cộng hòa Tiệp Khắc (Đệ Nhị Cộng hòa)Sửa đổi

Đệ Nhị Cộng hòa bắt đầu vào 30 tháng 9 năm 1938.

 • Jan Syrový, 4 tháng 10 năm năm 1938 – 1 tháng 12 năm 1938
 • Rudolf Beran, 1 tháng 12 năm 1938 – 15 tháng 3 năm 1939

Vùng bảo hộ Bohemia–Moravia, Cộng hòa Slovak và Chính phủ lâm thời Tiệp KhắcSửa đổi

 • Rudolf Beran (Quyền, 15 tháng 3 năm 1939 – 27 tháng 4 năm 1939), Alois Eliáš (27 tháng 4 năm 1939 – 28 tháng 9 năm 1941), Jaroslav Krejčí (19 tháng 1 năm 1942 – 19 tháng 1 năm 1945) và Richard Bienert (19 tháng 1 năm 1945 – 5 tháng 5 năm 1945) là những thủ tướng của Vùng bảo hộ của người boho–Moravian
 • Jozef Tiso (14 tháng 3 năm 1939 – 29 tháng 10 năm 1939), Vojtech Tuka (29 tháng 10 năm 1939 – 5 tháng 9 năm 1944) và Štefan Tiso (5 tháng 9 năm 1944 – 4 tháng 4 năm 1945) là Thủ tướng của Cộng hòa Slovak
 • Jan ámrámek (21 tháng 7 năm 1940 – 5 tháng 4 năm 1945) song song, từ London, Thủ tướng lưu vong của Cộng hòa Tiệp Khắc

Cộng hòa Tiệp Khắc (Đệ Tam Cộng hòa)Sửa đổi

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Tiệp KhắcSửa đổi

(Tính từ "xã hội chủ nghĩa" được thêm vào trong tên hiến pháp của đất nước chỉ trong năm 1960).

Cộng hòa Liên bang Séc và SlovakiaSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi