Danh sách thiết giáp hạm trong Thế chiến thứ hai

bài viết danh sách Wikimedia

Thiết giáp hạm là những chiếc tàu chiến lớn, cấp hạm đội, được vũ trang hạng nặng, được đóng trong cuối thế chiến 1 tới đầu thế chiến 2. Khi chiến tranh bùng nổ, các hạm đội thiết giáp hạm lớn - nhiều nước thừa kế từ những năm trước - đã được coi là một trong những lực lượng quyết định trong chiến tranh hải quân. Có nhiều cuộc đấu súng giữa các thiết giáp hạm ở Thái Bình DươngĐại Tây Dương, nhưng thường là với quy mô không lớn cho lắm. Tàu chiến là những chiếc tàu được bảo vệ tốt nhất, tuy nhiên mười sáu chiếc bị chìm hoặc bị tê liệt bằng bom hoặc ngư lôi được phóng từ máy bay, trong khi ba chiếc bị chìm bởi những chiếc ngư lôi phóng bởi tàu ngầm. Bom được phát triển trong chiến tranh làm cho máy bay dễ dàng đánh chìm chìm tàu ​​chiến. Đến cuối chiến tranh, xây dựng boong tàu đã được tất cả, nhưng dừng lại, và gần như tất cả các tàu chiến hiện có đã được nghỉ hưu hoặc bị bỏ dỡ trong vòng một vài năm kể từ khi kết thúc chiến tranh (trừ các thiết giáp lớp Missouri). Thế chiến thứ hai đã chứng kiến ​​sự sụp đổ của thiết giáp hạm, là lực lượng gần như là bá chủ(...trong lí thuyết) của hải quân trên thế giới. Danh hiệu mạnh nhất giờ đây thuộc về Hàng không mẫu hạm, có thể tiêu diệt đối phương, với chênh lệch một vài phi đội, so với cả chiếc thiết giáp hạm. Ngoài ra, chỉ với vài quả bom(thậm chí một quả Fritz-X), hoặc 2-3 quả ngư lôi từ máy bay và tàu ngầm, cũng đủ đánh chìm cả chiếc thiết giáp được vũ trang tận răng, với vài nghìn nhân mạng, hơn chục triệu đô,... Thế nên, việc nhũng chiếc thiết giáp hạm lừng lẫy một thời-niềm tự hào của các quốc gia- phải bị từ bỏ như vậy là đương nhiên. Tuy vậy, nếu biết cách dùng, nhất là đánh chiếm bờ, nó sẽ rất hữu dụng(thời kì đó), tiêu biểu là Hoa Kì, tuy mới sơ khai lý thuyết ấy, nhưng đóng góp của nó trong các cuộc chiếm đảo là rất lớn, ở mặt trận Thái Bình Dương.

Thiết giáp hạm Bismarck năm 1940

Danh sách các tàu chiến của Thế chiến II chứa các tàu chiến lớn của chiến tranh, sắp xếp theo thứ tự chữ cái và theo loại. Danh sách này bao gồm các tàu vũ trang đã phục vụ trong chiến tranh và ngay sau đó, bao gồm các hoạt động chiến đấu liên tục được bản địa hoá, đầu hàng đối phương (Đơn cử là Ý, đã tặng vài chiếc của mình cho Liên Xô khi đầu hàng), tái cấu trúc sau khi đầu hàng, tái chiếm thuộc địa, quân đội và hồi hương của tù nhân đến cuối năm 1945. Đối với các tàu nhỏ hơn, xem thêm Danh sách các tàu chiến Thế chiến thứ II dưới 1000 tấn.

[1][2][3][4][5][6][7][8]Tên Phục vụ Lớp Loại trọng tải

(tấn Anh)

Đặt lườn Số Phận
Alabama  Hải quân Hoa Kỳ South Dakota Thiết giáp hạm 35,000 16 Tháng 8 năm 1942 Cho ngừng phục vụ 9 Tháng 1 năm 1947, Tàu bảo tàng
Almirante Latorre  Chile Almirante Latorre Siêu Dreadnought 28,550 1 Tháng 8 năm 1920 Tháo gỡ năm 1959
Andrea Doria  Regia Marina Andrea Doria Thiết giáp hạm 25,920 13 Tháng 3 năm 1916 Tháo gỡ năm 1956
Anson  Hải quân Hoàng gia Anh King George V Thiết giáp hạm 39,000 22 Tháng 6 năm 1942 Tháo gỡ năm 1957
Arizona  Hải quân Hoa Kỳ Pennsylvania Siêu Dreadnought 32,600 17 Tháng 10 năm 1916 Bị đánh chìm 7 Tháng 12 năm 1941, war memorial
Arkansas  Hải quân Hoa Kỳ Wyoming Thiết giáp hạm 26,100 17 Tháng 9 năm 1912 Bị đánh chìm sau một vụ thử bom hạt nhân, 27/6/1947
Barham  Hải quân Hoàng gia Anh Queen Elizabeth Thiết giáp hạm 31,000 19 Tháng 8 năm 1915 Bị đánh chìm 25 Tháng 11 năm 1941
Bismarck  Hải quân Đức Quốc xã Bismarck Thiết giáp hạm 41,700 24 Tháng 8 năm 1940 Bị đánh chìm 27 Tháng 5 năm 1941
Bretagne  Hải quân Pháp Bretagne Siêu Dreadnought 22,200 10 Tháng 2 năm 1916 Bị đánh chìm 3 Tháng 7 năm 1940
Caio Duilio  Regia Marina Andrea Doria Thiết giáp hạm 25,920 10 Tháng 5 năm 1915 Tháo gỡ năm 1957
California  Hải quân Hoa Kỳ Tennessee Thiết giáp hạm 32,600 10 Tháng 8 năm 1921 Cho ngừng phục vụ 14 Tháng 2 năm 1947, Tháo gỡ năm 1959
Centurion  Hải quân Hoàng gia Anh King George V Thiết giáp hạm 25,500 Tháng 5 năm 1913 Bị đánh chìm as a Mulberry harbour blockship off Normandy, 7 Tháng 6 năm 1944.
Colorado  Hải quân Hoa Kỳ Colorado Thiết giáp hạm 31,500 30 Tháng 8 năm 1923 Sold for scrap, 23 Tháng 7 năm 1959
Conte di Cavour  Regia Marina Conte di Cavour Dreadnought 26,140 1 Tháng 4 năm 1915 captured 10 Tháng 9 năm 1943 by Germany, Tháo gỡ năm 1946
Courbet  Hải quân Pháp
 Hải quân Pháp Tự do
Courbet Dreadnought 23,200 19 Tháng 11 năm 1913 scuttled as a "Gooseberry" breakwater 6 Tháng 6 năm 1944
Duke of York  Hải quân Hoàng gia Anh King George V Thiết giáp hạm 39,000 28 Tháng 2 năm 1940 Tháo gỡ năm 1957
Dunkerque  Hải quân Pháp Dunkerque Thiết giáp hạm 26,500 15 Tháng 4 năm 1937 scuttled 27 Tháng 11 năm 1942
Fusō  Hải quân Đế quốc Nhật Bản Fusō Dreadnought 34,700 18 Tháng 11 năm 1915 Bị đánh chìm 25 Tháng 10 năm 1944
Giulio Cesare  Regia Marina Conte di Cavour Dreadnought 26,140 10 Tháng 5 năm 1914 Ceded to Soviet Union 1948, renamed Novorossiysk
Gneisenau  Hải quân Đức Quốc xã Scharnhorst Thiết giáp hạm 32,000 21 Tháng 5 năm 1938 Bị đánh chìm as block ship Tháng 3 năm 1945
Howe  Hải quân Hoàng gia Anh King George V Thiết giáp hạm 39,150 28 Tháng 9 năm 1942 Tháo gỡ năm 1958
Hyūga  Hải quân Đế quốc Nhật Bản Ise Dreadnought 38,872 30 Tháng 4 năm 1918 Bị đánh chìm 28 Tháng 7 năm 1945
Indiana  Hải quân Hoa Kỳ South Dakota Thiết giáp hạm 35,000 30 Tháng 4 năm 1942 Cho ngừng phục vụ 11 Tháng 9 năm 1947, Tháo gỡ năm 1963
Iowa  Hải quân Hoa Kỳ Iowa Thiết giáp hạm 45,000 22 Tháng 2 năm 1943 Cho ngừng phục vụ 1990, Tàu bảo tàng
Iron Duke  Hải quân Hoàng gia Anh Iron Duke Dreadnought 25,400 1 Tháng 3 năm 1914 paid off Tháng 3 năm 1946
Ise  Hải quân Đế quốc Nhật Bản Ise Dreadnought 36,000 15 Tháng 12 năm 1917 Bị đánh chìm 28 Tháng 7 năm 1945
Jean Bart  Hải quân Pháp Courbet Dreadnought 23,475 5 Tháng 6 năm 1913 captured Germany 27 Tháng 11 năm 1942, Bị đánh chìm 1944, Tháo gỡ năm 14 Tháng 12 năm 1945
King George V  Hải quân Hoàng gia Anh King George V Thiết giáp hạm 39,100 11 Tháng 12 năm 1940 Cho ngừng phục vụ and Tháo gỡ năm 1949
Kirishima  Hải quân Đế quốc Nhật Bản Kongō Thiết giáp hạm 36,600 19 Tháng 4 năm 1915 Bị đánh chìm 15 Tháng 11 năm 1942
Haruna  Hải quân Đế quốc Nhật Bản Kongō Thiết giáp hạm 36,600 19 Tháng 4 năm 1915 Bị đánh chìm at her moorings on 28 Tháng 7 năm 1945; raised and Tháo gỡ năm in 1946
Hiei  Hải quân Đế quốc Nhật Bản Kongō Thiết giáp hạm 36,600 21 Tháng 11 năm 1912 Bị tiêu diệt trong hải chiến Gudacanal, 11/4/1942
Kongō  Hải quân Đế quốc Nhật Bản Kongō Thiết giáp hạm 36,600 18 Tháng 5 năm 1912 Bị đánh chìm by USS Sealion in the Formosa Strait, 21 Tháng 11 năm 1944
Littorio  Regia Marina Littorio Thiết giáp hạm 41,377 6 Tháng 5 năm 1940 renamed Italia, Tháo gỡ năm 1948
Lorraine  Hải quân Pháp
 Hải quân Pháp Tự do
Bretagne Siêu Dreadnought 22,200 27 Tháng 7 năm 1916 Cho ngừng phục vụ 17 Tháng 2 năm 1953
Malaya  Hải quân Hoàng gia Anh Queen Elizabeth Thiết giáp hạm 31,000 1 Tháng 2 năm 1916 Cho ngừng phục vụ năm 1944, Tháo gỡ năm 1948
Maryland  Hải quân Hoa Kỳ Colorado Thiết giáp hạm 32,600 21 Tháng 7 năm 1921 Cho ngừng phục vụ năm 1947, Tháo gỡ năm 1959
Massachusetts  Hải quân Hoa Kỳ South Dakota Thiết giáp hạm 37,970 12 Tháng 5 năm 1942 Cho ngừng phục vụ 27 Tháng 3 năm 1947, Tàu bảo tàng
Minas Geraes  Brazil Minas Geraes Dreadnought 19,200 6 Tháng 1 năm 1910 Cho ngừng phục vụ 20 Tháng 9 năm 1953
Mississippi  Hải quân Hoa Kỳ New Mexico Thiết giáp hạm 32,000 25 Tháng 1 năm 1917 Cho ngừng phục vụ năm 1956 (for scrap)
Missouri  Hải quân Hoa Kỳ Iowa Thiết giáp hạm 45,000 11 Tháng 6 năm 1944 Cho ngừng phục vụ năm 1992; Tàu bảo tàng
Moreno  Hải quân Argentina Rivadavia Dreadnought 27,720 26 Tháng 2 năm 1915 Tháo gỡ năm Tháng 2 năm 1956
Musashi  Hải quân Đế quốc Nhật Bản Yamato Thiết giáp hạm 68,200 5 Tháng 8 năm 1942 Bị đánh chìm 25 Tháng 10 năm 1944
Mutsu  Hải quân Đế quốc Nhật Bản Nagato Dreadnought 39,050 24 Tháng 10 năm 1921 Bị đánh chìm 8 Tháng 6 năm 1943
Nagato  Hải quân Đế quốc Nhật Bản Nagato Dreadnought 39,130 25 Tháng 11 năm 1920 Bị đánh chìm as target 29 Tháng 7 năm 1946
Nelson  Hải quân Hoàng gia Anh Nelson Thiết giáp hạm 34,000 10 Tháng 9 năm 1927 Cho ngừng phục vụ Tháng 2 năm 1948, Tháo gỡ Tháng 3 năm 1949
Nevada  Hải quân Hoa Kỳ Nevada Thiết giáp hạm 29,000 11 Tháng 3 năm 1916 Cho ngừng phục vụ năm 29 Tháng 7 năm 1946; Bị đánh chìm as a target 31 Tháng 7 năm 1948
New Jersey  Hải quân Hoa Kỳ Iowa Thiết giáp hạm 45,000 23 Tháng 5 năm 1943 Cho ngừng phục vụ năm 1991. Tàu bảo tàng
New Mexico  Hải quân Hoa Kỳ New Mexico Thiết giáp hạm 33,000 20 Tháng 5 năm 1918 Tháo gỡ năm Tháng 11 năm 1947
New York  Hải quân Hoa Kỳ New York Thiết giáp hạm 27,000 15 Tháng 4 năm 1914 Cho ngừng phục vụ 29 Tháng 8 năm 1946, Bị đánh chìm as target 8 Tháng 7 năm 1948
North Carolina  Hải quân Hoa Kỳ North Carolina Thiết giáp hạm 35,000 9 Tháng 4 năm 1941 Cho ngừng phục vụ 27 Tháng 6 năm 1947, Tàu bảo tàng
Oklahoma  Hải quân Hoa Kỳ Nevada Thiết giáp hạm 29,000 2 Tháng 5 năm 1916 Bị đánh chìm 7 Tháng 12 năm 1941; raised and Bị đánh chìm under tow 1947
Oktyabrskaya Revolutsiya  Hải quân Liên Xô Gangut Thiết giáp hạm 23,000 3 Tháng 6 năm 1909 Tháo gỡ năm 1959
Paris  Hải quân Pháp
 Hải quân Hoàng gia Anh
Courbet Dreadnought 23,475 5 Tháng 6 năm 1913 captured by Britain 3 Tháng 7 năm 1940 used as depot ship, Tháo gỡ năm 1956
Pennsylvania  Hải quân Hoa Kỳ Pennsylvania Siêu Dreadnought 33,000 12 Tháng 6 năm 1916 Cho ngừng phục vụ 29 Tháng 8 năm 1946, Bị đánh chìm as target 10 Tháng 2 năm 1948
Prince of Wales  Hải quân Hoàng gia Anh King George V Thiết giáp hạm 39,000 31 Tháng 3 năm 1941 Bị đánh chìm 10 Tháng 12 năm 1941
Provence  Hải quân Pháp Bretagne Siêu Dreadnought 22,200 1 Tháng 3 năm 1916 scuttled 27 Tháng 11 năm 1942,
Queen Elizabeth  Hải quân Hoàng gia Anh Queen Elizabeth Thiết giáp hạm 31,000 22 Tháng 12 năm 1914 Cho ngừng phục vụ and Tháo gỡ năm 1948
Ramillies  Hải quân Hoàng gia Anh Revenge Thiết giáp hạm 29,150 1 Tháng 9 năm 1917 Cho ngừng phục vụ 31 Tháng 8 năm 1945, Tháo gỡ năm 1949
Resolution  Hải quân Hoàng gia Anh Revenge Thiết giáp hạm 29,150 7 Tháng 12 năm 1916 Tháo gỡ năm 1949
Revenge  Hải quân Hoàng gia Anh Revenge Thiết giáp hạm 29,150 1 Tháng 2 năm 1916 Tháo gỡ năm 1948
Richelieu  Hải quân Pháp
 Hải quân Pháp Tự do
Richelieu Thiết giáp hạm 35,000 15 Tháng 7 năm 1940 Tháo gỡ năm 1968
Rivadavia  Hải quân Argentina Rivadavia Dreadnought 27,720 27 Tháng 8 năm 1914 Tháo gỡ Tháng 2 năm 1956
Rodney  Hải quân Hoàng gia Anh Nelson Thiết giáp hạm 34,000 10 Tháng 11 năm 1927 Tháo gỡ năm 1948
Roma  Regia Marina Littorio Thiết giáp hạm 41,649 14 Tháng 6 năm 1942 Bị đánh chìm 9 Tháng 9 năm 1943
Royal Oak  Hải quân Hoàng gia Anh Revenge Thiết giáp hạm 29,150 1 Tháng 5 năm 1916 Bị đánh chìm 14 Tháng 10 năm 1939
Royal Sovereign  Hải quân Hoàng gia Anh
 Hải quân Liên Xô
Revenge Thiết giáp hạm 29,150 1 Tháng 2 năm 1916 transferred to USSR as Arkhangelsk 30 Tháng 5 năm 1944
São Paulo  Brazil Minas Geraes Thiết giáp hạm 19,200 12 Tháng 7 năm 1910 Sold 1951
Scharnhorst  Hải quân Đức Quốc xã Scharnhorst Thiết giáp hạm 32,000 7 Tháng 1 năm 1939 Bị đánh chìm 26 Tháng 12 năm 1943
Schlesien  Hải quân Đức Quốc xã Deutschland pre-Dreadnought 14,218 5 Tháng 5 năm 1908 blown up 4 Tháng 5 năm 1945
Schleswig-Holstein  Hải quân Đức Quốc xã Deutschland pre-Dreadnought 14,218 6 Tháng 7 năm 1908 Tháo gỡ sau năm 1946
South Dakota  Hải quân Hoa Kỳ South Dakota Thiết giáp hạm 35,000 20 Tháng 3 năm 1942 Cho ngừng phục vụ 31 Tháng 1 năm 1947, Tháo gỡ năm 1962
Strasbourg  Hải quân Pháp Dunkerque Thiết giáp hạm 26,500 15 Tháng 3 năm 1938 scuttled 27 Tháng 11 năm 1942
Tennessee  Hải quân Hoa Kỳ Tennessee Thiết giáp hạm 33,190 3 Tháng 6 năm 1920 Cho ngừng phục vụ 14 Tháng 2 năm 1947, Tháo gỡ năm 1959
Texas  Hải quân Hoa Kỳ New York Thiết giáp hạm 27,000 12 Tháng 3 năm 1914 Cho ngừng phục vụ 21 Tháng 4 năm 1948; Tàu bảo tàng
Tirpitz  Hải quân Đức Quốc xã Bismarck Thiết giáp hạm 42,900 25 Tháng 2 năm 1941 Bị đánh chìm 12 Tháng 11 năm 1944
Valiant  Hải quân Hoàng gia Anh Queen Elizabeth Thiết giáp hạm 31,000 13 Tháng 1 năm 1916 Tháo gỡ năm 1950
Vanguard  Hải quân Hoàng gia Anh Thiết giáp hạm 45,200 15 Tháng 10 năm 1946 launch during war 30 Tháng 11 năm 1944, paid off 7 Tháng 6 năm 1960
Vittorio Veneto  Regia Marina Littorio Thiết giáp hạm 41,337 28 Tháng 4 năm 1940 Tháo gỡ năm 1948
Warspite  Hải quân Hoàng gia Anh Queen Elizabeth Thiết giáp hạm 31,000 8 Tháng 3 năm 1915 Tháo gỡ năm 1950
Washington  Hải quân Hoa Kỳ North Carolina Thiết giáp hạm 35,000 15 Tháng 5 năm 1941 Cho ngừng phục vụ 27 Tháng 6 năm 1947, Tháo gỡ năm 1960
West Virginia  Hải quân Hoa Kỳ Colorado Thiết giáp hạm 31,500 1 Tháng 12 năm 1923 Cho ngừng phục vụ 9 Tháng 1 năm 1947, Tháo gỡ năm 1959
Wisconsin  Hải quân Hoa Kỳ Iowa Thiết giáp hạm 45,000 16 Tháng 4 năm 1944 Cho ngừng phục vụ 30 Tháng 9 năm 1991; Tàu bảo tàng
Yamashiro  Hải quân Đế quốc Nhật Bản Fusō Dreadnought 34,700 31 Tháng 3 năm 1917 Bị đánh chìm 25 Tháng 10 năm 1944
Yamato  Hải quân Đế quốc Nhật Bản Yamato Thiết giáp hạm 74,170 16 Tháng 12 năm 1941 Bị đánh chìm 7 Tháng 4 năm 1945

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Sondhaus
  2. ^ Gardiner
  3. ^ Parks
  4. ^ Stilwell
  5. ^ “Naval Vessel Register Index”. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 6 năm 2007. Truy cập ngày 29 tháng 9 năm 2017.
  6. ^ Archives, The National. “Royal Navy operations in the Second World War - The National Archives”. The National Archives (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2016.
  7. ^ “US Navy Inactive Classification Symbols”. Naval Vessel Register. NAVSEA Shipbuilding Support Office. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 1 năm 2012. Truy cập ngày 21 tháng 4 năm 2015.
  8. ^ Dictionary of American Naval Fighting Ships Index