Danh sách tiểu bang Hoa Kỳ theo cách viết tắt

bài viết danh sách Wikimedia
Các tiểu bang Hoa Kỳ


Danh sách

sửa
Tiểu bang hoặc lãnh thổ
Bưu điện
Ấn loát
AP
Viết tắt khác
FIPS
Alabama AL Ala. Ala. 01
Alaska AK Alaska Alaska Alas. 02
Arizona AZ Ariz. Ariz. 04
Arkansas AR Ark. Ark. A.R. 05
California CA Calif. Calif. Cal., CF (USCG) 06
Colorado CO Colo. Colo. Col., CL (USCG) 08
Connecticut CT Conn. Conn. 09
Delaware DE Del. Del. DL (USCG) 10
Washington D.C. DC D.C. D.C. (Đặc khu liên bang) 11
Florida FL Fla. Fla. Flor. 12
Georgia GA Ga. Ga. 13
Hawaii HI Hawaii Hawaii H.I., HA (USCG) 15
Idaho ID Idaho Idaho Id. or Ida. 16
Illinois IL Ill. Ill. Ills. 17
Indiana IN Ind. Ind. 18
Iowa IA Iowa Iowa Ia. 19
Kansas KS Kans. Kan. KA (USCG) 20
Kentucky KY Ky. Ky. Ken. or Kent. 21
Louisiana LA La. La. 22
Maine ME Maine Maine Me. 23
Maryland MD Md. Md. 24
Massachusetts MA Mass. Mass. MS (USCG) 25
Michigan MI Mich. Mich. MC (USCG) 26
Minnesota MN Minn. Minn. 27
Mississippi MS Miss. Miss. MI (USCG) 28
Missouri MO Mo. Mo. 29
Montana MT Mont. Mont. 30
Nebraska NE Nebr. Neb. NB (USCG) 31
Nevada NV Nev. Nev. 32
New Hampshire NH N.H. N.H. 33
New Jersey NJ N.J. N.J. 34
New Mexico NM N. Mex. N.M. New M. 35
New York NY N.Y. N.Y. N. York 36
North Carolina NC N.C. N.C. N. Car. 37
North Dakota ND N. Dak. N.D. 38
Ohio OH Ohio Ohio O. 39
Oklahoma OK Okla. Okla. 40
Oregon OR Oreg. Ore. 41
Pennsylvania PA Pa. Pa. Penn. hay Penna. 42
Rhode Island RI R.I. R.I. 44
South Carolina SC S.C. S.C. S. Car. 45
South Dakota SD S. Dak. S.D. 46
Tennessee TN Tenn. Tenn. 47
Texas TX Tex. Texas 48
Utah UT Utah Utah 49
Vermont VT Vt. Vt. 50
Virginia VA Va. Va. 51
Washington WA Wash. Wash. Wn., WN (USCG) 53
Tây Virgina WV W. Va. W.Va. W.V. 54
Wisconsin WI Wis. Wis. Wisc., WS (USCG) 55
Wyoming WY Wyo. Wyo. 56
American Samoa AS A.S. (Vùng quốc hải) AS (USCG) 60
Guam GU Guam (Vùng quốc hải) GU (USCG) 66
Quần đảo Bắc Mariana MP M.P. (Vùng quốc hải) CM (USCG) 69
Puerto Rico PR P.R. (Vùng quốc hải) PR (USCG) 72
Quần đảo Virgin thuộc Mỹ VI V.I. (Vùng quốc hải) U.S.V.I., VI (USCG) 78
Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ (Vùng quốc hải) 'UM' là mã tên FIPS theo mẫu tự cho toàn bộ nhóm. Mỗi đảo có một mã số FIPS riêng được ghi tại đây. Bưu điện Hoa Kỳ không có thuật ngữ dành cho Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ vì thư tín đến các đảo này đều được đưa đi gián tiếp (sử dụng các mã PR, HI, AA or AP)
Liên bang Micronesia FM (Quốc gia liên kết tự do) 64
Quần đảo Marshall MH (Quốc gia liên kết tự do) 68
Palau PW (Quốc gia liên kết tự do) 70
Quân lực tại
châu Mỹ
(trừ Canada)
AA (Thư tín quân đội Mỹ)
Quân lực tại
- châu Âu
- Canada
- Trung Đông
- châu Phi
AE (Thư tín quân đội Mỹ)
Quân lực tại
Thái Bình Dương
AP (Thư tín quân đội Mỹ)
Vùng kênh đào CZ C.Z. (không còn sử dụng)
Quần đảo Philippine PI (không còn sử dụng)
Lãnh thổ Ủy thác Thái Bình Dương TT (không còn sử dụng)
Thịnh vượng chung Quần đảo Bắc Mariana CM (không còn sử dụng) Được đổi thành MP năm 1988 để đúng theo ISO 3166-1 và mã chữ FIPS.

Cách viết tắt truyền thống

sửa

Các chữ viết tắt truyền thống cho các tiểu bang Hoa Kỳ và lãnh thổ được sử dụng rộng rãi đối với địa chỉ thư tín trước khi chữ viết tắt của Bưu điện Hoa Kỳ gồm hai mẫu tự ra đời. Các chữ viết tắt truyền thống này vẫn còn được sử dụng phổ thông trong các mục đích khác (thí dụ như trong các văn bản pháp lý), và vẫn còn được bưu điện công nhận mặc dù không được khuyến khích.

Trước năm 1987 khi Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ chấp thuận mã số hai mẫu tự sử dụng trong các tài liệu của chính phủ, Cục Ấn loát Chính phủ Hoa Kỳ có đề nghị một danh sách các chữ viết tắt đặc biệt nhưng có một số tiểu bang bị bỏ qua vì không có chữ viết tắt.

Ngoài ra, sách hướng dẫn chuẩn viết của Associated Press) có cố vấn việc sử dụng các chữ viết tắt cho đa số các tên tiểu bang khi đi cùng với tên một thành phố (thí dụ, "Miami, Fla."). Associated Press hay AP đề nghị đánh vần "Alaska," "Hawaii," và tất cả các tên tiểu bang có 5 mẫu tự hoặc ít hơn; và không như đề nghị của Cục Ấn loát Chính phủ Hoa Kỳ, AP đề nghị viết đầy đủ tên của tất cả các lãnh thổ không phải tiểu bang, ngoại trừ Đặc khu Columbia (District of Columbia). Các sách hướng dẫn về văn bản pháp lý như "Bluebook" và "ALWD Citation Manua" cũng thường hay sử dụng cách viết tắt truyền thống.

Cách viết tắt của Bưu điện Hoa Kỳ

sửa
 WashingtonOregonCaliforniaHawaiiAlaskaIdahoVermontNew HampshireMassachusettsRhode IslandConnecticutNew JerseyDelawareMarylandWashington, D.C.MontanaBắc DakotaNam DakotaNevadaUtahArizonaWyomingColoradoNew MexicoNebraskaKansasOklahomaTexasMinnesotaIowaMissouriArkansasLouisianaMichiganWisconsinIllinoisIndianaOhioTây VirginiaKentuckyTennesseeMississippiAlabamaGeorgiaFloridaNam CarolinaBắc CarolinaVirginiaMarylandMarylandWashington, D.C.DelawareNew YorkPennsylvaniaNew JerseyConnecticutRhode IslandMassachusettsNew HampshireVermontMaine

Bưu điện Hoa Kỳ có thiết lập một bộ chữ viết tắt để giúp xử lý thư tín bằng hệ thống quang học nhận biết mẫu tự (optical character recognition) và trang bị tự động khác.[1] Cũng có những chữ viết tắt chính thức riêng của Bưu điện Hoa Kỳ dành cho những phần khác nhau trong địa chỉ thí dụ như phân loại đường phố (thí dụ đường phố Mỹ được phân loại là street, avenue, road,...).

Các chữ viết tắt bưu điện này thì khác biệt với chữ viết tắt truyền thống (thí dụ như Calif., Fla., hay Tex.).

Phương pháp

sửa

Đối với mỗi tiểu bang, mẫu tự đầu của chữ viết tắt là mẫu tự đầu của tên tiểu bang. Mẫu tự thứ hai của chữ viết tắt, ít nhất theo các phương thức sau đây:

  • 10 tên tiểu bang có hai chữ được viết tắt bằng mỗi mẫu tự đầu tiên của mỗi chữ:
NC, ND, NH, NJ, NM, NY, RI, SC, SD, WV
  • 19 tên tiểu bang được viết tắt bằng hai mẫu tự đầu tiên của tên tiểu bang:
AL, AR, CA*, CO*, DE*, FL, ID, IL, IN, MA, MI, NE, OH, OK, OR, UT, WA, WI, WY
  • 15 tên tiểu bang được viết tắt bằng mẫu tự đầu và mẫu tự cuối của tên tiểu bang:
CA*, CO*, CT, DE*, GA, HI, IA, KS, KY, LA, MD, ME, PA, VA, VT
  • 9 tên tiểu bang được viết tắt bằng mẫu tự đầu và mẫu tự nào đó trong tên tiểu bang, thường là phụ âm thứ hai:
AK, AZ, MN, MO, MS, MT, NV, TN, TX
  • Ba tiểu bang này (California, Colorado, Delaware) có mẫu tự thứ hai và mẫu tự cuối cùng giống nhau. Missouri, Mississippi, và Tennessee cũng có hình thức giống vậy nhưng dùng mẫu tự khác trong chữ viết tắt cho nó.

Cách viết tắt và mã tên khác

sửa

Chuẩn Xử lý Thông tin Liên bang (Federal Information Processing Standard) có thiết lập mã số và mã tên tiểu bang gọi là FIPS cho từng tiểu bang và các vùng quốc hải. Mã số FIPS được ghi là 'FIPS' trên bảng phía trên. Mã tên FIPS thì giống như mã tên của Bưu điện Hoa Kỳ trừ các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ có mã tên FIPS là UM nhưng không có mã tên bưu điện và các nơi thư tín quân sự của Hoa Kỳ có mã tên bưu điện (AA, AE, AP) nhưng không có mã tên FIPS.

Tuần duyên Hoa Kỳ sử dụng một bộ mã tên hai mẫu tự ghi kèm với số tàu thuyền[2], được ghi (USCG) trên bảng phía trên nhưng không có biểu thị cho 39 tiểu bang và Đặc khu Columbia vì nó giống như chữ viết tắt của Bưu điện Hoa Kỳ. Các chữ viết tắt của Tuần duyên Hoa Kỳ cũng được thiết lập cho 5 lãnh thổ nằm xa. Chúng được ghi ở trên danh sách bên trên mặc dù chỉ khác với mã bưu điện ở mã dành cho Quần đảo Bắc Mariana.

Sai khác giữa mã Bưu điện Hoa KỳTuần duyên Hoa Kỳ
Bưu điện Hoa Kỳ CA CO DE HI KS MI MS MA NE WA WI MP
Tuần duyên Hoa Kỳ CF CL DL HA KA MC MI MS NB WN WS CM

Chú thích

sửa
  1. ^ United States Postal Service Publication 28 - Postal Addressing Standards. Truy cập 4 tháng 2 năm 2007.
  2. ^ 33 C.F.R. Pt. 173, App. A

Tham khảo

sửa