Danh sách hành tinh vi hình: 1–1000

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là một phụ trang danh sách hành tinh vi hình, bắt đầu từ 1 đến 1000. Để xem về các liên kết đến danh sách các hành tinh vi hình trên, xem danh mục. Bạn cũng nên xem danh sách tương tự Ý nghĩa tên hành tinh vi hình: 1–1000 để biết thêm chi tiết về tên trong danh sách này.

      Thiên thể gần Trái Đất         MBA (bên trong)       MBA (bên ngoài)       Centaur
      Cắt ngang Sao Hỏa       MBA (ở giữa)         Troia của Sao Mộc        Thiên thể bên ngoài Sao Hải Vương

Từ 1 đến 100

sửa

Tên gọi Khám phá Đặc điểm Chú thích
Định danh Tạm thời Đặt theo Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người khám phá Phân loại Đường kính
1 Ceres A899 OF
1943 XB
Ceres 01 tháng 01 năm 1801 Palermo Giuseppe Piazzi 939 km MPC · JPL
2 Pallas A802 FA Pallas 28 tháng 03 năm 1802 Bremen Heinrich W. M. Olbers PAL 545 km MPC · JPL
3 Juno A804 RA Juno 01 tháng 09 năm 1804 Đài quan sát Lilienthal Karl L. Harding JUN 247 km MPC · JPL
4 Vesta A807 FA Vesta 29 tháng 03 năm 1807 Bremen Heinrich W. M. Olbers V 525 km MPC · JPL
5 Astraea A845 XA
1969 SE
Astraea 08 tháng 12 năm 1845 Driesen Karl L. Hencke 107 km MPC · JPL
6 Hebe A847 NA
1847 JB
1947 JB
Hebe 01 tháng 07 năm 1847 Driesen Karl L. Hencke 185 km MPC · JPL
7 Iris A847 PA Iris 13 tháng 08 năm 1847 London John R. Hind 200 km MPC · JPL
8 Flora A847 UA Flora 18 tháng 10 năm 1847 London John R. Hind FLO 147 km MPC · JPL
9 Metis A848 HA
1974 QU2
Metis 25 tháng 04 năm 1848 Markree Andrew Graham FLO 190 km MPC · JPL
10 Hygiea A849 GA
A900 GA
Hygiea 12 tháng 04 năm 1849 Naples Annibale de Gasparis HYG 407 km MPC · JPL
11 Parthenope A850 JA Parthenope 11 tháng 05 năm 1850 Naples Annibale de Gasparis 143 km MPC · JPL
12 Victoria A850 RA Victoria 13 tháng 09 năm 1850 London John R. Hind KLI 115 km MPC · JPL
13 Egeria A850 VA Egeria 02 tháng 11 năm 1850 Naples Annibale de Gasparis 203 km MPC · JPL
14 Irene A851 KA
A906 QC
A913 EA
1952 TM
Irene 19 tháng 05 năm 1851 London John R. Hind 152 km MPC · JPL
15 Eunomia A851 OA Eunomia 29 tháng 07 năm 1851 Naples Annibale de Gasparis EUN 232 km MPC · JPL
16 Psyche A852 FA Psyche 17 tháng 03 năm 1852 Naples Annibale de Gasparis 226 km MPC · JPL
17 Thetis A852 HA
A913 CA
A916 YF
1954 SO1
Thetis 17 tháng 04 năm 1852 Düsseldorf Karl T. R. Luther 85 km MPC · JPL
18 Melpomene A852 MA Melpomene 24 tháng 06 năm 1852 London John R. Hind 140 km MPC · JPL
19 Fortuna A852 QA
A902 UG
Fortuna 22 tháng 08 năm 1852 London John R. Hind 200 km MPC · JPL
20 Massalia A852 SA Massalia 19 tháng 09 năm 1852 Naples Annibale de Gasparis MAS 136 km MPC · JPL
21 Lutetia A852 VA Lutetia 15 tháng 11 năm 1852 Paris Hermann M. S. Goldschmidt 96 km MPC · JPL
22 Kalliope A852 WA Kalliope 16 tháng 11 năm 1852 London John R. Hind moon 168 km MPC · JPL
23 Thalia A852 XA
1938 CL
1974 QT2
Thalia 15 tháng 12 năm 1852 London John R. Hind 108 km MPC · JPL
24 Themis A853 GA
1947 BA
1955 OH
Themis 05 tháng 04 năm 1853 Naples Annibale de Gasparis THM 198 km MPC · JPL
25 Phocaea A853 GB
1956 GC
Phocaea 06 tháng 04 năm 1853 Marseilles Jean Chacornac PHO 61 km MPC · JPL
26 Proserpina A853 JA
1935 KK
1954 WD1
Proserpina 05 tháng 05 năm 1853 Düsseldorf Karl T. R. Luther 95 km MPC · JPL
27 Euterpe A853 VA
1945 KB
Euterpe 08 tháng 11 năm 1853 London John R. Hind EUT 96 km MPC · JPL
28 Bellona A854 EA
1951 CC2
Bellona 01 tháng 03 năm 1854 Düsseldorf Karl T. R. Luther 121 km MPC · JPL
29 Amphitrite A854 EB
A899 NG
Amphitrite 01 tháng 03 năm 1854 London Albert Marth 190 km MPC · JPL
30 Urania A854 OA
1948 JK
Urania 22 tháng 07 năm 1854 London John R. Hind 93 km MPC · JPL
31 Euphrosyne A854 RA
A907 GP
A918 GB
Euphrosyne 01 tháng 09 năm 1854 Washington James Ferguson EUP · moon 267 km MPC · JPL
32 Pomona A854 UA
A899 QA
A911 KF
1945 RB
1949 SH
1950 YD
Pomona 26 tháng 10 năm 1854 Paris Hermann M. S. Goldschmidt 81 km MPC · JPL
33 Polyhymnia A854 UB
A887 HA
1938 FE
1953 AK
1957 YL
1963 DG
1976 YT7
Polyhymnia 28 tháng 10 năm 1854 Paris Jean Chacornac 53 km MPC · JPL
34 Circe A855 GA
1965 JL
Circe 06 tháng 04 năm 1855 Paris Jean Chacornac 133 km MPC · JPL
35 Leukothea A855 HA
1948 DC
1950 RS1
1976 WH
Leukothea 19 tháng 04 năm 1855 Düsseldorf Karl T. R. Luther 103 km MPC · JPL
36 Atalante A855 TA
A901 SB
A912 HC
Atalante 05 tháng 10 năm 1855 Paris Hermann M. S. Goldschmidt 133 km MPC · JPL
37 Fides A855 TB
1925 WH
Fides 05 tháng 10 năm 1855 Düsseldorf Karl T. R. Luther 108 km MPC · JPL
38 Leda A856 AA
A904 SF
1949 QO2
Leda 12 tháng 01 năm 1856 Paris Jean Chacornac 92 km MPC · JPL
39 Laetitia A856 CA Laetitia 08 tháng 02 năm 1856 Paris Jean Chacornac 179 km MPC · JPL
40 Harmonia A856 FA
1950 XU
Harmonia 31 tháng 03 năm 1856 Paris Hermann M. S. Goldschmidt 111 km MPC · JPL
41 Daphne A856 KA
1949 TG
Daphne 22 tháng 05 năm 1856 Paris Hermann M. S. Goldschmidt moon 205 km MPC · JPL
42 Isis A856 KB Isis 23 tháng 05 năm 1856 Oxford Norman R. Pogson 111 km MPC · JPL
43 Ariadne A857 GA Ariadne 15 tháng 04 năm 1857 Oxford Norman R. Pogson FLO 71 km MPC · JPL
44 Nysa A857 KA
1977 CE
Nysa 27 tháng 05 năm 1857 Paris Hermann M. S. Goldschmidt NYS 71 km MPC · JPL
45 Eugenia A857 MA
1941 BN
Eugenia 27 tháng 06 năm 1857 Paris Hermann M. S. Goldschmidt moon 202 km MPC · JPL
46 Hestia A857 QA Hestia 16 tháng 08 năm 1857 Oxford Norman R. Pogson 131 km MPC · JPL
47 Aglaja A857 RA Aglaja 15 tháng 09 năm 1857 Düsseldorf Karl T. R. Luther 168 km MPC · JPL
48 Doris A857 SA Doris 19 tháng 09 năm 1857 Paris Hermann M. S. Goldschmidt 216 km MPC · JPL
49 Pales A857 SB Pales 19 tháng 09 năm 1857 Paris Hermann M. S. Goldschmidt 166 km MPC · JPL
50 Virginia A857 TA Virginia 04 tháng 10 năm 1857 Washington James Ferguson 84 km MPC · JPL
51 Nemausa A858 BA Nemausa 22 tháng 01 năm 1858 Nîmes Joseph J. P. Laurent 138 km MPC · JPL
52 Europa A858 CA
1948 LA
Europa 04 tháng 02 năm 1858 Paris Hermann M. S. Goldschmidt HYG 304 km MPC · JPL
53 Kalypso A858 GA Kalypso 04 tháng 04 năm 1858 Düsseldorf Karl T. R. Luther 97 km MPC · JPL
54 Alexandra A858 RA Alexandra 10 tháng 09 năm 1858 Paris Hermann M. S. Goldschmidt 160 km MPC · JPL
55 Pandora A858 RB Pandora 10 tháng 09 năm 1858 Albany George M. Searle 85 km MPC · JPL
56 Melete A857 RB Melete 09 tháng 09 năm 1857 Paris Hermann M. S. Goldschmidt 121 km MPC · JPL
57 Mnemosyne A859 SA Mnemosyne 22 tháng 09 năm 1859 Düsseldorf Karl T. R. Luther 113 km MPC · JPL
58 Concordia A860 FA Concordia 24 tháng 03 năm 1860 Düsseldorf Karl T. R. Luther NEM 107 km MPC · JPL
59 Elpis A860 RA Elpis 12 tháng 09 năm 1860 Paris Jean Chacornac 165 km MPC · JPL
60 Echo A860 RB Echo 14 tháng 09 năm 1860 Washington James Ferguson 43 km MPC · JPL
61 Danaë A860 RC
A917 SM
1953 RL1
Danaë 09 tháng 09 năm 1860 Paris Hermann M. S. Goldschmidt 86 km MPC · JPL
62 Erato A860 RD Erato 14 tháng 09 năm 1860 Berlin Otto L. Lesser
Wilhelm J. Förster
THM 107 km MPC · JPL
63 Ausonia A861 CA
1947 NA
1948 WT
Ausonia 10 tháng 02 năm 1861 Naples Annibale de Gasparis V 116 km MPC · JPL
64 Angelina A861 EA Angelina 04 tháng 03 năm 1861 Marseilles Ernst W. L. Tempel 58 km MPC · JPL
65 Cybele A861 EB
1949 YQ
Cybele 08 tháng 03 năm 1861 Marseilles Ernst W. L. Tempel 7:4 237 km MPC · JPL
66 Maja A861 GA
A902 UF
A906 QD
1947 FO
1974 KR
1992 OX10
Maja 09 tháng 04 năm 1861 Cambridge Horace P. Tuttle 72 km MPC · JPL
67 Asia A861 HA Asia 17 tháng 04 năm 1861 Madras Norman R. Pogson 56 km MPC · JPL
68 Leto A861 HB Leto 29 tháng 04 năm 1861 Düsseldorf Karl T. R. Luther 123 km MPC · JPL
69 Hesperia A861 HC Hesperia 29 tháng 04 năm 1861 Milan Giovanni V. Schiaparelli 138 km MPC · JPL
70 Panopaea A861 JA Panopaea 05 tháng 05 năm 1861 Paris Hermann M. S. Goldschmidt 128 km MPC · JPL
71 Niobe A861 PA Niobe 13 tháng 08 năm 1861 Düsseldorf Karl T. R. Luther GAL 83 km MPC · JPL
72 Feronia A861 KA Feronia 29 tháng 05 năm 1861 Clinton Christian H. F. Peters 75 km MPC · JPL
73 Klytia A862 GA Klytia 07 tháng 04 năm 1862 Cambridge Horace P. Tuttle 45 km MPC · JPL
74 Galatea A862 QA Galatea 29 tháng 08 năm 1862 Marseilles Ernst W. L. Tempel 119 km MPC · JPL
75 Eurydike A862 SA Eurydike 22 tháng 09 năm 1862 Clinton Christian H. F. Peters 62 km MPC · JPL
76 Freia A862 UA Freia 21 tháng 10 năm 1862 Đài thiên văn Copenhagen Heinrich L. d'Arrest 7:4 145 km MPC · JPL
77 Frigga A862 VA Frigga 12 tháng 11 năm 1862 Clinton Christian H. F. Peters 61 km MPC · JPL
78 Diana A863 EA Diana 15 tháng 03 năm 1863 Düsseldorf Karl T. R. Luther 121 km MPC · JPL
79 Eurynome A863 RA Eurynome 14 tháng 09 năm 1863 Ann Arbor James C. Watson 63 km MPC · JPL
80 Sappho A864 JA Sappho 02 tháng 05 năm 1864 Madras Norman R. Pogson 69 km MPC · JPL
81 Terpsichore A864 SA Terpsichore 30 tháng 09 năm 1864 Marseilles Ernst W. L. Tempel TRP 118 km MPC · JPL
82 Alkmene A864 WA Alkmene 27 tháng 11 năm 1864 Düsseldorf Karl T. R. Luther 58 km MPC · JPL
83 Beatrix A865 HA Beatrix 26 tháng 04 năm 1865 Naples Annibale de Gasparis 111 km MPC · JPL
84 Klio A865 QA Klio 25 tháng 08 năm 1865 Düsseldorf Karl T. R. Luther KLI 79 km MPC · JPL
85 Io A865 SA
A899 LA
A899 UA
Io 19 tháng 09 năm 1865 Clinton Christian H. F. Peters EUN · 155 km MPC · JPL
86 Semele A866 AA Semele 04 tháng 01 năm 1866 Berlin Friedrich Tietjen 110 km MPC · JPL
87 Sylvia A866 KA
A909 GA
Sylvia 16 tháng 05 năm 1866 Madras Norman R. Pogson SYL · 7:4 · moon 253 km MPC · JPL
88 Thisbe A866 LA Thisbe 15 tháng 06 năm 1866 Clinton Christian H. F. Peters 232 km MPC · JPL
89 Julia A866 PA Julia 06 tháng 08 năm 1866 Marseilles Édouard Stephan JUL 145 km MPC · JPL
90 Antiope A866 TA
1952 BK2
Antiope 01 tháng 10 năm 1866 Düsseldorf Karl T. R. Luther THM · moon 116 km MPC · JPL
91 Aegina A866 VA Aegina 04 tháng 11 năm 1866 Marseilles Édouard Stephan 103 km MPC · JPL
92 Undina A867 NA Undina 07 tháng 07 năm 1867 Clinton Christian H. F. Peters 126 km MPC · JPL
93 Minerva A867 QA
A902 DA
1949 QN2
Minerva 24 tháng 08 năm 1867 Ann Arbor James C. Watson GEF · moon · 154 km MPC · JPL
94 Aurora A867 RA Aurora 06 tháng 09 năm 1867 Ann Arbor James C. Watson 205 km MPC · JPL
95 Arethusa A867 WA Arethusa 23 tháng 11 năm 1867 Düsseldorf Karl T. R. Luther 148 km MPC · JPL
96 Aegle A868 DA Aegle 17 tháng 02 năm 1868 Marseilles Jérôme E. Coggia AEG 178 km MPC · JPL
97 Klotho A868 DB Klotho 17 tháng 02 năm 1868 Marseilles Ernst W. L. Tempel 101 km MPC · JPL
98 Ianthe A868 HA Ianthe 18 tháng 04 năm 1868 Clinton Christian H. F. Peters 133 km MPC · JPL
99 Dike A868 KA
A915 BA
1935 UC
1935 YL
1939 UT
1948 UE
1948 WC
1961 XJ
1974 VB
Dike 28 tháng 05 năm 1868 Marseilles Alphonse L. N. Borrelly MIT 67 km MPC · JPL
100 Hekate A868 NA
1955 QA
Hekate 11 tháng 07 năm 1868 Ann Arbor James C. Watson HYG · 86 km MPC · JPL

Từ 101 đến 200

sửa

Tên gọi Khám phá Đặc điểm Chú thích
Định danh Tạm thời Đặt theo Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người khám phá Phân loại Đường kính
101 Helena A868 PA Helena 15 tháng 08 năm 1868 Ann Arbor J. C. Watson 66 km MPC · JPL
102 Miriam A868 QA
1944 FC
1972 PC
Miriam 22 tháng 08 năm 1868 Clinton C. H. F. Peters 83 km MPC · JPL
103 Hera A868 RA
1927 CV
1950 CM
Hera 07 tháng 09 năm 1868 Ann Arbor J. C. Watson 84 km MPC · JPL
104 Klymene A868 RB
1893 FA
1951 OE
1968 OS
Klymene 13 tháng 09 năm 1868 Ann Arbor J. C. Watson 137 km MPC · JPL
105 Artemis A868 SA Artemis 16 tháng 09 năm 1868 Ann Arbor J. C. Watson 95 km MPC · JPL
106 Dione A868 TA
1902 TA
Dione 10 tháng 10 năm 1868 Ann Arbor J. C. Watson 208 km MPC · JPL
107 Camilla A868 WA
1893 QA
1938 OG
1949 HD1
Camilla 17 tháng 11 năm 1868 Madras N. R. Pogson SYL · 7:4 · moon 210 km MPC · JPL
108 Hecuba A869 GB Hecuba 02 tháng 04 năm 1869 Düsseldorf K. T. R. Luther HYG · 75 km MPC · JPL
109 Felicitas A869 TA
1911 HA
Felicitas 09 tháng 10 năm 1869 Clinton C. H. F. Peters 83 km MPC · JPL
110 Lydia A870 HA
1899 VA
1972 YS1
Lydia 19 tháng 04 năm 1870 Marseilles A. L. N. Borrelly PAD 86 km MPC · JPL
111 Ate A870 PA
1911 KE
1935 AA
Ate 14 tháng 08 năm 1870 Clinton C. H. F. Peters 126 km MPC · JPL
112 Iphigenia A870 SA Iphigenia 19 tháng 09 năm 1870 Clinton C. H. F. Peters 70 km MPC · JPL
113 Amalthea A871 EA
1931 TN3
1951 CY
Amalthea 12 tháng 03 năm 1871 Düsseldorf K. T. R. Luther FLO 50 km MPC · JPL
114 Kassandra A871 OA Kassandra 23 tháng 07 năm 1871 Clinton C. H. F. Peters 94 km MPC · JPL
115 Thyra A871 PA Thyra 06 tháng 08 năm 1871 Ann Arbor J. C. Watson 80 km MPC · JPL
116 Sirona A871 RA
1954 UC3
1998 EK13
1998 ES21
Sirona 08 tháng 09 năm 1871 Clinton C. H. F. Peters 72 km MPC · JPL
117 Lomia A871 RB
1900 DA
1900 MC
Lomia 12 tháng 09 năm 1871 Marseilles A. L. N. Borrelly 209 km MPC · JPL
118 Peitho A872 EA Peitho 15 tháng 03 năm 1872 Düsseldorf K. T. R. Luther 40 km MPC · JPL
119 Althaea A872 GA
1972 KO
Althaea 03 tháng 04 năm 1872 Ann Arbor J. C. Watson 57 km MPC · JPL
120 Lachesis A872 GB
1910 CF
1918 UB
Lachesis 10 tháng 04 năm 1872 Marseilles A. L. N. Borrelly 155 km MPC · JPL
121 Hermione A872 JA
1970 VE
Hermione 12 tháng 05 năm 1872 Ann Arbor J. C. Watson 7:4 · moon 209 km MPC · JPL
122 Gerda A872 OA
1948 TQ1
Gerda 31 tháng 07 năm 1872 Clinton C. H. F. Peters 71 km MPC · JPL
123 Brunhild A872 OB Brunhild 31 tháng 07 năm 1872 Clinton C. H. F. Peters 45 km MPC · JPL
124 Alkeste A872 QA Alkeste 23 tháng 08 năm 1872 Clinton C. H. F. Peters 89 km MPC · JPL
125 Liberatrix A872 RA
1902 EG
1943 FE
1949 OE1
1949 SM
1954 TD1
Liberatrix 11 tháng 09 năm 1872 Paris P. M. Henry NEM 48 km MPC · JPL
126 Velleda A872 VA
1949 YF
1950 BD1
Velleda 05 tháng 11 năm 1872 Paris P. P. Henry 45 km MPC · JPL
127 Johanna A872 VB Johanna 05 tháng 11 năm 1872 Paris P. M. Henry 122 km MPC · JPL
128 Nemesis A872 WA
1952 HW1
Nemesis 25 tháng 11 năm 1872 Ann Arbor J. C. Watson NEM 163 km MPC · JPL
129 Antigone A873 CA
1878
1907 BA
Antigone 05 tháng 02 năm 1873 Clinton C. H. F. Peters 113 km MPC · JPL
130 Elektra A873 DA Elektra 17 tháng 02 năm 1873 Clinton C. H. F. Peters moon 181 km MPC · JPL
131 Vala A873 KA
1945 KA
1952 DS3
1953 QE
Vala 24 tháng 05 năm 1873 Clinton C. H. F. Peters 31 km MPC · JPL
132 Aethra A873 LA
1922 XB
1949 MD
1953 LF
Aethra 13 tháng 06 năm 1873 Ann Arbor J. C. Watson 43 km MPC · JPL
133 Cyrene A873 QA
1910 NB
1936 HO
1948 QC
1959 UR
Cyrene 16 tháng 08 năm 1873 Ann Arbor J. C. Watson 72 km MPC · JPL
134 Sophrosyne A873 SA Sophrosyne 27 tháng 09 năm 1873 Düsseldorf K. T. R. Luther 108 km MPC · JPL
135 Hertha A874 DA Hertha 18 tháng 02 năm 1874 Clinton C. H. F. Peters NYS 79 km MPC · JPL
136 Austria A874 FA
1950 HT
Austria 18 tháng 03 năm 1874 Pola J. Palisa 37 km MPC · JPL
137 Meliboea A874 HA
1923 FA
1958 UE
1962 GB
Meliboea 21 tháng 04 năm 1874 Pola J. Palisa MEL 129 km MPC · JPL
138 Tolosa A874 KA
1909 SB
Tolosa 19 tháng 05 năm 1874 Toulouse H. J. A. Perrotin 53 km MPC · JPL
139 Juewa A874 TA Juewa 10 tháng 10 năm 1874 Bắc Kinh J. C. Watson 151 km MPC · JPL
140 Siwa A874 TB
1948 AL
Siwa 13 tháng 10 năm 1874 Pola J. Palisa 110 km MPC · JPL
141 Lumen A875 AA Lumen 13 tháng 01 năm 1875 Paris P. P. Henry EUN · 118 km MPC · JPL
142 Polana A875 BA
1923 WA
1954 BH
1956 XZ
1963 SA
Polana 28 tháng 01 năm 1875 Pola J. Palisa NYS 55 km MPC · JPL
143 Adria A875 DA
1960 WK1
Adria 23 tháng 02 năm 1875 Pola J. Palisa 95 km MPC · JPL
144 Vibilia A875 LA Vibilia 03 tháng 06 năm 1875 Clinton C. H. F. Peters 142 km MPC · JPL
145 Adeona A875 LB Adeona 03 tháng 06 năm 1875 Clinton C. H. F. Peters ADE 128 km MPC · JPL
146 Lucina A875 LC
1950 CY
Lucina 08 tháng 06 năm 1875 Marseilles A. L. N. Borrelly 160 km MPC · JPL
147 Protogeneia A875 NA Protogeneia 10 tháng 07 năm 1875 Vienna L. Schulhof 133 km MPC · JPL
148 Gallia A875 PA Gallia 07 tháng 08 năm 1875 Paris P. M. Henry GAL 98 km MPC · JPL
149 Medusa A875 SA
1905 BA
1906 HB
Medusa 21 tháng 09 năm 1875 Toulouse H. J. A. Perrotin 24 km MPC · JPL
150 Nuwa A875 UA
1908 AL
2002 JR70
Nuwa 18 tháng 10 năm 1875 Ann Arbor J. C. Watson 119 km MPC · JPL
151 Abundantia A875 VA
1974 QS2
1974 QZ2
Abundantia 01 tháng 11 năm 1875 Pola J. Palisa 39 km MPC · JPL
152 Atala A875 VB Atala 02 tháng 11 năm 1875 Paris P. P. Henry 59 km MPC · JPL
153 Hilda A875 VC
1935 GD
Hilda 02 tháng 11 năm 1875 Pola J. Palisa HIL · 3:2 171 km MPC · JPL
154 Bertha A875 VD Bertha 04 tháng 11 năm 1875 Paris P. M. Henry 193 km MPC · JPL
155 Scylla A875 VE
1907 TJ
1930 UN
1930 XS
1934 RU
1939 TK
1941 HL
1950 FL
1950 FN
Scylla 08 tháng 11 năm 1875 Pola J. Palisa 40 km MPC · JPL
156 Xanthippe A875 WA
1901 SA
1902 VA
1936 FG1
1942 RP
1949 BN
Xanthippe 22 tháng 11 năm 1875 Pola J. Palisa 143 km MPC · JPL
157 Dejanira A875 XA
1904 VB
1978 TS1
Dejanira 01 tháng 12 năm 1875 Marseilles A. L. N. Borrelly 20 km MPC · JPL
158 Koronis A876 AA
1893 PA
1911 HB
1955 HA1
Koronis 04 tháng 01 năm 1876 Berlin V. K. Knorre KOR 39 km MPC · JPL
159 Aemilia A876 BA
1959 EG1
Aemilia 26 tháng 01 năm 1876 Paris P. P. Henry HYG 125 km MPC · JPL
160 Una A876 DA Una 20 tháng 02 năm 1876 Clinton C. H. F. Peters 81 km MPC · JPL
161 Athor A876 HA
1899 TA
1961 PF
1973 YN4
Athor 19 tháng 04 năm 1876 Ann Arbor J. C. Watson 41 km MPC · JPL
162 Laurentia A876 HB Laurentia 21 tháng 04 năm 1876 Paris P. M. Henry 97 km MPC · JPL
163 Erigone A876 HC
1892 RA
1957 OT
2017 YH23
Erigone 26 tháng 04 năm 1876 Toulouse H. J. A. Perrotin ERI 82 km MPC · JPL
164 Eva A876 NA Eva 12 tháng 07 năm 1876 Paris P. P. Henry 100 km MPC · JPL
165 Loreley A876 PA
1948 QS
1959 PB
1960 WG
Loreley 09 tháng 08 năm 1876 Clinton C. H. F. Peters 180 km MPC · JPL
166 Rhodope A876 PB Rhodope 15 tháng 08 năm 1876 Clinton C. H. F. Peters 52 km MPC · JPL
167 Urda A876 QA
1899 KC
1905 QA
1906 WA
Urda 28 tháng 08 năm 1876 Clinton C. H. F. Peters KOR 40 km MPC · JPL
168 Sibylla A876 SA
1911 HF
1949 MO
Sibylla 28 tháng 09 năm 1876 Ann Arbor J. C. Watson 7:4 145 km MPC · JPL
169 Zelia A876 SB
1933 FC2
Zelia 28 tháng 09 năm 1876 Paris P. M. Henry 38 km MPC · JPL
170 Maria A877 AA
1958 AC
Maria 10 tháng 01 năm 1877 Toulouse H. J. A. Perrotin MAR 33 km MPC · JPL
171 Ophelia A877 AB Ophelia 13 tháng 01 năm 1877 Marseilles A. L. N. Borrelly THM 131 km MPC · JPL
172 Baucis A877 CA
1921 EE
Baucis 05 tháng 02 năm 1877 Marseilles A. L. N. Borrelly 62 km MPC · JPL
173 Ino A877 PA
1922 SB
Ino 01 tháng 08 năm 1877 Marseilles A. L. N. Borrelly INO 126 km MPC · JPL
174 Phaedra A877 RA Phaedra 02 tháng 09 năm 1877 Ann Arbor J. C. Watson 65 km MPC · JPL
175 Andromache A877 TA
1893 KA
1895 XB
1946 MB
1946 OD
Andromache 01 tháng 10 năm 1877 Ann Arbor J. C. Watson 95 km MPC · JPL
176 Iduna A877 TB
1945 RQ
Iduna 14 tháng 10 năm 1877 Clinton C. H. F. Peters 107 km MPC · JPL
177 Irma A877 VA
1900 UB
1900 VA
1912 HE
1937 UA
1962 DB
Irma 05 tháng 11 năm 1877 Paris P. P. Henry 69 km MPC · JPL
178 Belisana A877 VB
1899 LE
1904 UA
1935 UA1
Belisana 06 tháng 11 năm 1877 Pola J. Palisa 36 km MPC · JPL
179 Klytaemnestra A877 VC Klytaemnestra 11 tháng 11 năm 1877 Ann Arbor J. C. Watson TEL 70 km MPC · JPL
180 Garumna A878 BA Garumna 29 tháng 01 năm 1878 Toulouse H. J. A. Perrotin 23 km MPC · JPL
181 Eucharis A878 CB
1906 GA
Eucharis 02 tháng 02 năm 1878 Marseilles P. Cottenot 115 km MPC · JPL
182 Elsa A878 CC
1948 XS
1950 HY
Elsa 07 tháng 02 năm 1878 Pola J. Palisa MAS 40 km MPC · JPL
183 Istria A878 CD
1948 CG
Istria 08 tháng 02 năm 1878 Pola J. Palisa 33 km MPC · JPL
184 Dejopeja A878 DA
1903 QB
1959 LL
Dejopeja 28 tháng 02 năm 1878 Pola J. Palisa 62 km MPC · JPL
185 Eunike A878 EA Eunike 01 tháng 03 năm 1878 Clinton C. H. F. Peters 160 km MPC · JPL
186 Celuta A878 GA
1954 FD
Celuta 06 tháng 04 năm 1878 Paris P. M. Henry 50 km MPC · JPL
187 Lamberta A878 GB
1946 LB
1948 XR
Lamberta 11 tháng 04 năm 1878 Marseilles J. E. Coggia 147 km MPC · JPL
188 Menippe A878 MA
1897 QA
1948 WQ
Menippe 18 tháng 06 năm 1878 Clinton C. H. F. Peters 36 km MPC · JPL
189 Phthia A878 RA Phthia 09 tháng 09 năm 1878 Clinton C. H. F. Peters 38 km MPC · JPL
190 Ismene A878 SA
1947 QJ
1951 DB
Ismene 22 tháng 09 năm 1878 Clinton C. H. F. Peters 3:2 159 km MPC · JPL
191 Kolga A878 SB
1949 YP
Kolga 30 tháng 09 năm 1878 Clinton C. H. F. Peters 95 km MPC · JPL
192 Nausikaa A879 DA
1933 HH
Nausikaa 17 tháng 02 năm 1879 Pola J. Palisa 99 km MPC · JPL
193 Ambrosia A879 DB
1915 RB
Ambrosia 28 tháng 02 năm 1879 Marseilles J. E. Coggia 26 km MPC · JPL
194 Prokne A879 FA Prokne 21 tháng 03 năm 1879 Clinton C. H. F. Peters 162 km MPC · JPL
195 Eurykleia A879 HA
1949 QB2
Eurykleia 19 tháng 04 năm 1879 Pola J. Palisa 93 km MPC · JPL
196 Philomela A879 JA
1934 JO
Philomela 14 tháng 05 năm 1879 Clinton C. H. F. Peters 145 km MPC · JPL
197 Arete A879 KA
1934 RE1
1950 DY
Arete 21 tháng 05 năm 1879 Pola J. Palisa 32 km MPC · JPL
198 Ampella A879 LA
1957 YA1
Ampella 13 tháng 06 năm 1879 Marseilles A. L. N. Borrelly 54 km MPC · JPL
199 Byblis A879 NA
1971 WB
Byblis 09 tháng 07 năm 1879 Clinton C. H. F. Peters 76 km MPC · JPL
200 Dynamene A879 OA
1904 CA
1955 HZ
1961 TO1
1974 HE1
Dynamene 27 tháng 07 năm 1879 Clinton C. H. F. Peters 128 km MPC · JPL

Từ 201 đến 300

sửa

Tên gọi Khám phá Đặc điểm Chú thích
Định danh Tạm thời Đặt theo Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người khám phá Phân loại Đường kính
201 Penelope 1869 GA
A879 PA
Penelope 07 tháng 08 năm 1879 Pola Johann Palisa 86 km MPC · JPL
202 Chryseïs A879 RA
1901 TA
1935 BL
Chryseïs 11 tháng 09 năm 1879 Clinton Christian H. F. Peters 86 km MPC · JPL
203 Pompeja A879 SA
1895 EA
Pompeja 25 tháng 09 năm 1879 Clinton Christian H. F. Peters 125 km MPC · JPL
204 Kallisto A879 TA Kallisto 08 tháng 10 năm 1879 Pula Johann Palisa 49 km MPC · JPL
205 Martha A879 TB Martha 13 tháng 10 năm 1879 Pula Johann Palisa 77 km MPC · JPL
206 Hersilia A879 TC
1961 WG
1974 PM
Hersilia 13 tháng 10 năm 1879 Clinton Christian H. F. Peters 113 km MPC · JPL
207 Hedda A879 UA
1932 CL1
1934 XJ
1953 BF
Hedda 17 tháng 10 năm 1879 Pula Johann Palisa 58 km MPC · JPL
208 Lacrimosa A879 UB Lacrimosa 21 tháng 10 năm 1879 Pula Johann Palisa KOR 40 km MPC · JPL
209 Dido A879 UC
1909 AB
1909 GB
1912 RB
Dido 22 tháng 10 năm 1879 Clinton Christian H. F. Peters 179 km MPC · JPL
210 Isabella A879 VA
1953 EZ1
1962 BF
Isabella 12 tháng 11 năm 1879 Pula Johann Palisa NEM 87 km MPC · JPL
211 Isolda A879 XA
1912 AB
1912 BA
1950 FM
Isolda 10 tháng 12 năm 1879 Pula Johann Palisa 141 km MPC · JPL
212 Medea A880 CA
1930 FW
Medea 06 tháng 02 năm 1880 Pula Johann Palisa 136 km MPC · JPL
213 Lilaea A880 DA
1950 TE3
Lilaea 16 tháng 02 năm 1880 Clinton Christian H. F. Peters 82 km MPC · JPL
214 Aschera A880 DB
1903 SE
1947 BP
1948 JE
1949 QG2
1949 SX1
1950 XH
1953 OO
Aschera 29 tháng 02 năm 1880 Pula Johann Palisa 25 km MPC · JPL
215 Oenone A880 GA Oenone 07 tháng 04 năm 1880 Berlin Viktor K. Knorre 35 km MPC · JPL
216 Kleopatra A880 GB
1905 OA
1910 RA
Kleopatra 10 tháng 04 năm 1880 Pula Johann Palisa moon 122 km MPC · JPL
217 Eudora A880 QA
1914 RA
Eudora 30 tháng 08 năm 1880 Marseilles Jérôme E. Coggia 65 km MPC · JPL
218 Bianca A880 RA Bianca 04 tháng 09 năm 1880 Pula Johann Palisa 61 km MPC · JPL
219 Thusnelda A880 SA Thusnelda 30 tháng 09 năm 1880 Pula Johann Palisa 38 km MPC · JPL
220 Stephania A881 KA
1925 VE
1931 FP
1932 UA
1943 WB
1946 MA
1950 TT4
1961 WB
Stephania 19 tháng 05 năm 1881 Vienna Johann Palisa 32 km MPC · JPL
221 Eos A882 BA Eos 18 tháng 01 năm 1882 Vienna Johann Palisa EOS 95 km MPC · JPL
222 Lucia A882 CA
1899 EC
1919 AB
Lucia 09 tháng 02 năm 1882 Vienna Johann Palisa THM · 55 km MPC · JPL
223 Rosa A882 EA
1887 BA
1942 EL
Rosa 09 tháng 03 năm 1882 Vienna Johann Palisa THM 80 km MPC · JPL
224 Oceana A882 FA
1899 EA
1933 HO
Oceana 30 tháng 03 năm 1882 Vienna Johann Palisa 58 km MPC · JPL
225 Henrietta A882 HA Henrietta 19 tháng 04 năm 1882 Vienna Johann Palisa 7:4 96 km MPC · JPL
226 Weringia A882 OA
1912 CC
Weringia 19 tháng 07 năm 1882 Vienna Johann Palisa 31 km MPC · JPL
227 Philosophia A882 PA
1919 AA
1933 SD1
1949 OO1
Philosophia 12 tháng 08 năm 1882 Paris Paul-Pierre Henry 124 km MPC · JPL
228 Agathe A882 QA Agathe 19 tháng 08 năm 1882 Vienna Johann Palisa 9,3 km MPC · JPL
229 Adelinda A882 QB
1908 UG
1946 UK
1981 GU1
Adelinda 22 tháng 8 năm 1882 Vienna Johann Palisa 7:4 106 km MPC · JPL
230 Athamantis A882 RA
1949 WG
Athamantis 03 tháng 09 năm 1882 Bothkamp Leo A. K. de Ball 111 km MPC · JPL
231 Vindobona A882 RB
1962 UJ
Vindobona 10 tháng 09 năm 1882 Vienna Johann Palisa 74 km MPC · JPL
232 Russia A883 BA
1921 UA
1929 QA
1954 SV
1970 SN1
Russia 31 tháng 01 năm 1883 Vienna Johann Palisa 55 km MPC · JPL
233 Asterope A883 JA Asterope 11 tháng 05 năm 1883 Marseilles Alphonse L. N. Borrelly 100 km MPC · JPL
234 Barbara A883 PA
1942 RL1
1953 RE
1975 XP
Barbara 12 tháng 08 năm 1883 Clinton Christian H. F. Peters 45 km MPC · JPL
235 Carolina A883 WA
1909 GJ
1934 GY
1939 GN
1956 VK
Carolina 28 tháng 11 năm 1883 Vienna Johann Palisa 58 km MPC · JPL
236 Honoria A884 HA
1904 PA
1930 KK
1953 GJ1
Honoria 26 tháng 04 năm 1884 Vienna Johann Palisa 78 km MPC · JPL
237 Coelestina A884 MA Coelestina 27 tháng 06 năm 1884 Vienna Johann Palisa 41 km MPC · JPL
238 Hypatia A884 NA
1947 HA
Hypatia 01 tháng 07 năm 1884 Berlin Viktor K. Knorre 156 km MPC · JPL
239 Adrastea A884 QA
1915 TD
1955 MK1
1956 UJ
Adrastea 18 tháng 08 năm 1884 Vienna Johann Palisa 38 km MPC · JPL
240 Vanadis A884 QB Vanadis 27 tháng 08 năm 1884 Marseilles Alphonse L. N. Borrelly 88 km MPC · JPL
241 Germania A884 RA
1953 US
1953 VK1
Germania 12 tháng 09 năm 1884 Düsseldorf Karl T. R. Luther 169 km MPC · JPL
242 Kriemhild A884 SA Kriemhild 22 tháng 09 năm 1884 Vienna Johann Palisa 41 km MPC · JPL
243 Ida Danh sách chọn lọc A884 SB
1910 CD
1988 DB1
Ida 29 tháng 09 năm 1884 Vienna Johann Palisa KOR · moon 32 km MPC · JPL
244 Sita A884 TA
1900 UA
1957 KT
1976 HY
1979 FL3
Sita 14 tháng 10 năm 1884 Vienna Johann Palisa slow 11 km MPC · JPL
245 Vera A885 CA
1919 HB
Vera 06 tháng 02 năm 1885 Madras Norman R. Pogson 76 km MPC · JPL
246 Asporina A885 EA Asporina 06 tháng 03 năm 1885 Marseilles Alphonse L. N. Borrelly 51 km MPC · JPL
247 Eukrate A885 EB
1901 TB
1947 TA
1960 TC
Eukrate 14 tháng 03 năm 1885 Düsseldorf Karl T. R. Luther 131 km MPC · JPL
248 Lameia A885 LA
1959 LO
Lameia 05 tháng 06 năm 1885 Vienna Johann Palisa 50 km MPC · JPL
249 Ilse A885 QA
1973 PB
Ilse 16 tháng 08 năm 1885 Clinton Christian H. F. Peters 35 km MPC · JPL
250 Bettina A885 RA Bettina 03 tháng 09 năm 1885 Vienna Johann Palisa 121 km MPC · JPL
251 Sophia A885 TA
1907 UA
1950 RH1
1953 FN1
Sophia 04 tháng 10 năm 1885 Vienna Johann Palisa 27 km MPC · JPL
252 Clementina A885 TB Clementina 11 tháng 10 năm 1885 Nice Henri J. A. Perrotin 65 km MPC · JPL
253 Mathilde Bài viết tốt A885 VA
1915 TN
1949 OL1
Mathilde 12 tháng 11 năm 1885 Vienna Johann Palisa slow 53 km MPC · JPL
254 Augusta A886 FA Augusta 31 tháng 03 năm 1886 Vienna Johann Palisa FLO 12 km MPC · JPL
255 Oppavia A886 FB
1904 EC
1924 TA
1938 VC
1938 XC
1945 GD
1951 SG
Oppavia 31 tháng 03 năm 1886 Vienna Johann Palisa GEF · 57 km MPC · JPL
256 Walpurga A886 GA
1951 VJ
Walpurga 03 tháng 04 năm 1886 Vienna Johann Palisa 67 km MPC · JPL
257 Silesia A886 GB
1929 DD
1952 FL1
1952 HU
Silesia 05 tháng 04 năm 1886 Vienna Johann Palisa 73 km MPC · JPL
258 Tyche A886 JA Tyche 04 tháng 05 năm 1886 Düsseldorf Karl T. R. Luther 65 km MPC · JPL
259 Aletheia A886 MA
1947 LD
Aletheia 28 tháng 06 năm 1886 Clinton Christian H. F. Peters 174 km MPC · JPL
260 Huberta A886 TA
1906 VH
1911 ME
Huberta 03 tháng 10 năm 1886 Vienna Johann Palisa 7:4 102 km MPC · JPL
261 Prymno A886 UA Prymno 31 tháng 10 năm 1886 Clinton Christian H. F. Peters 50 km MPC · JPL
262 Valda A886 VA
1972 YR1
Valda 03 tháng 11 năm 1886 Vienna Johann Palisa 15 km MPC · JPL
263 Dresda A886 VB
1905 OC
1915 RL
1917 BA
1950 XV
1977 PC
Dresda 03 tháng 11 năm 1886 Vienna Johann Palisa KOR 24 km MPC · JPL
264 Libussa A886 YA Libussa 22 tháng 12 năm 1886 Clinton Christian H. F. Peters 63 km MPC · JPL
265 Anna A887 DA
1933 QN
1933 RC
Anna 25 tháng 02 năm 1887 Vienna Johann Palisa 23 km MPC · JPL
266 Aline A887 KA Aline 17 tháng 05 năm 1887 Vienna Johann Palisa 109 km MPC · JPL
267 Tirza A887 KB
1922 AA
1965 GC
Tirza 27 tháng 05 năm 1887 Nice Auguste H. Charlois 56 km MPC · JPL
268 Adorea A887 LA Adorea 08 tháng 06 năm 1887 Marseilles Alphonse L. N. Borrelly THM 145 km MPC · JPL
269 Justitia A887 SA
1942 XY
Justitia 21 tháng 09 năm 1887 Vienna Johann Palisa 51 km MPC · JPL
270 Anahita A887 TA
1926 VG
Anahita 08 tháng 10 năm 1887 Clinton Christian H. F. Peters 51 km MPC · JPL
271 Penthesilea A887 TB
1916 GG
1916 HA
Penthesilea 13 tháng 10 năm 1887 Berlin Viktor K. Knorre 66 km MPC · JPL
272 Antonia A888 CA
1944 FE
Antonia 04 tháng 02 năm 1888 Nice Auguste H. Charlois HOF · 27 km MPC · JPL
273 Atropos A888 EA
1910 CC
Atropos 08 tháng 03 năm 1888 Vienna Johann Palisa 30 km MPC · JPL
274 Philagoria A888 GA Philagoria 03 tháng 04 năm 1888 Vienna Johann Palisa 27 km MPC · JPL
275 Sapientia A888 GB
1906 AB
1962 GE
1962 HA
Sapientia 15 tháng 04 năm 1888 Vienna Johann Palisa 103 km MPC · JPL
276 Adelheid A888 HA Adelheid 17 tháng 04 năm 1888 Vienna Johann Palisa ALA 115 km MPC · JPL
277 Elvira A888 JA Elvira 03 tháng 05 năm 1888 Nice Auguste H. Charlois KOR 30 km MPC · JPL
278 Paulina A888 KA
1959 XF
Paulina 16 tháng 05 năm 1888 Vienna Johann Palisa 33 km MPC · JPL
279 Thule A888 UA
1920 GA
1923 RA
1927 EC
1954 FF
Thule 25 tháng 10 năm 1888 Vienna Johann Palisa 4:3 127 km MPC · JPL
280 Philia A888 UB Philia 29 tháng 10 năm 1888 Vienna Johann Palisa 46 km MPC · JPL
281 Lucretia A888 UC
1906 FD
1948 EK
1984 JX
Lucretia 31 tháng 10 năm 1888 Vienna Johann Palisa FLO 11 km MPC · JPL
282 Clorinde A889 BA
1955 RQ
Clorinde 28 tháng 01 năm 1889 Nice Auguste H. Charlois 39 km MPC · JPL
283 Emma A889 CA
1980 FJ12
Emma 08 tháng 02 năm 1889 Nice Auguste H. Charlois EMA · moon 132 km MPC · JPL
284 Amalia A889 KA Amalia 29 tháng 05 năm 1889 Nice Auguste H. Charlois 53 km MPC · JPL
285 Regina A889 PA
1911 QJ
1951 AC1
Regina 03 tháng 08 năm 1889 Nice Auguste H. Charlois 47 km MPC · JPL
286 Iclea A889 PB Iclea 03 tháng 08 năm 1889 Vienna Johann Palisa 94 km MPC · JPL
287 Nephthys A889 QA Nephthys 25 tháng 08 năm 1889 Clinton Christian H. F. Peters 60 km MPC · JPL
288 Glauke A890 DA
1955 MO
1959 GB
1961 WF
Glauke 20 tháng 02 năm 1890 Düsseldorf Karl T. R. Luther slow 29 km MPC · JPL
289 Nenetta A890 EA
1912 RC
1949 HF1
Nenetta 10 tháng 03 năm 1890 Nice Auguste H. Charlois 38 km MPC · JPL
290 Bruna A890 FA Bruna 20 tháng 03 năm 1890 Vienna Johann Palisa PHO 9,8 km MPC · JPL
291 Alice A890 HA
1954 UJ3
Alice 25 tháng 04 năm 1890 Vienna Johann Palisa 10 km MPC · JPL
292 Ludovica A890 HB
1930 GM
Ludovica 25 tháng 04 năm 1890 Vienna Johann Palisa 31 km MPC · JPL
293 Brasilia A890 KA
1909 HB
Brasilia 20 tháng 05 năm 1890 Nice Auguste H. Charlois 57 km MPC · JPL
294 Felicia A890 NA
1913 VA
1926 AG
1929 NE
1951 PA
1973 KD
Felicia 15 tháng 07 năm 1890 Nice Auguste H. Charlois 52 km MPC · JPL
295 Theresia A890 QA Theresia 17 tháng 08 năm 1890 Vienna Johann Palisa 28 km MPC · JPL
296 Phaëtusa A890 QB
1917 XB
1930 YH
Phaëtusa 19 tháng 08 năm 1890 Nice Auguste H. Charlois 8,2 km MPC · JPL
297 Caecilia A890 RA
1924 RA
1935 PB
1947 SB
1955 BK1
Caecilia 09 tháng 09 năm 1890 Nice Auguste H. Charlois 39 km MPC · JPL
298 Baptistina A890 RB Baptistina 09 tháng 09 năm 1890 Nice Auguste H. Charlois BAP 21 km MPC · JPL
299 Thora A890 TA
1935 PC
1939 PK
Thora 06 tháng 10 năm 1890 Vienna Johann Palisa slow 16 km MPC · JPL
300 Geraldina A890 TB
1923 LB
1933 BV
1950 DV
1953 PJ
1953 RO1
1961 AD
Geraldina 03 tháng 10 năm 1890 Nice Auguste H. Charlois 67 km MPC · JPL

Từ 301 đến 400

sửa
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
301 Bavaria 16 tháng 11 năm 1890 Vienna J. Palisa
302 Clarissa 14 tháng 11 năm 1890 Nice A. Charlois
303 Josephina 12 tháng 2 năm 1891 Rome E. Millosevich
304 Olga 14 tháng 2 năm 1891 Vienna J. Palisa
305 Gordonia 16 tháng 2 năm 1891 Nice A. Charlois
306 Unitas 1 tháng 3 năm 1891 Rome E. Millosevich
307 Nike 5 tháng 3 năm 1891 Nice A. Charlois
308 Polyxo 31 tháng 3 năm 1891 Marseilles A. Borrelly
309 Fraternitas 6 tháng 4 năm 1891 Vienna J. Palisa
310 Margarita 16 tháng 5 năm 1891 Nice A. Charlois
311 Claudia 11 tháng 6 năm 1891 Nice A. Charlois
312 Pierretta 28 tháng 8 năm 1891 Nice A. Charlois
313 Chaldaea 30 tháng 8 năm 1891 Vienna J. Palisa
314 Rosalia 1 tháng 9 năm 1891 Nice A. Charlois
315 Constantia 4 tháng 9 năm 1891 Vienna J. Palisa
316 Goberta 8 tháng 9 năm 1891 Nice A. Charlois
317 Roxane 11 tháng 9 năm 1891 Nice A. Charlois
318 Magdalena 24 tháng 9 năm 1891 Nice A. Charlois
319 Leona 8 tháng 10 năm 1891 Nice A. Charlois
320 Katharina 11 tháng 10 năm 1891 Vienna J. Palisa
321 Florentina 15 tháng 10 năm 1891 Vienna J. Palisa
322 Phaeo 27 tháng 11 năm 1891 Marseilles A. Borrelly
323 Brucia 22 tháng 12 năm 1891 Heidelberg M. F. Wolf
324 Bamberga 25 tháng 2 năm 1892 Vienna J. Palisa
325 Heidelberga 4 tháng 3 năm 1892 Heidelberg M. F. Wolf
326 Tamara 19 tháng 3 năm 1892 Vienna J. Palisa
327 Columbia 22 tháng 3 năm 1892 Nice A. Charlois
328 Gudrun 18 tháng 3 năm 1892 Heidelberg M. F. Wolf
329 Svea 21 tháng 3 năm 1892 Heidelberg M. F. Wolf
330 Adalberta A910 CB 2 tháng 2 năm 1910 Heidelberg M. F. Wolf
331 Etheridgea 1 tháng 4 năm 1892 Nice A. Charlois
332 Siri 19 tháng 3 năm 1892 Heidelberg M. F. Wolf
333 Badenia 1892 A 22 tháng 8 năm 1892 Heidelberg M. F. Wolf
334 Chicago 1892 L 23 tháng 8 năm 1892 Heidelberg M. F. Wolf
335 Roberta 1892 C 1 tháng 9 năm 1892 Heidelberg A. Staus
336 Lacadiera 1892 D 19 tháng 9 năm 1892 Nice A. Charlois
337 Devosa 1892 E 22 tháng 9 năm 1892 Nice A. Charlois
338 Budrosa 1892 F 25 tháng 9 năm 1892 Nice A. Charlois
339 Dorothea 1892 G 25 tháng 9 năm 1892 Heidelberg M. F. Wolf
340 Eduarda 1892 H 25 tháng 9 năm 1892 Heidelberg M. F. Wolf
341 California 1892 J 25 tháng 9 năm 1892 Heidelberg M. F. Wolf
342 Endymion 1892 K 17 tháng 10 năm 1892 Heidelberg M. F. Wolf
343 Ostara 1892 N 15 tháng 11 năm 1892 Heidelberg M. F. Wolf
344 Desiderata 1892 M 15 tháng 11 năm 1892 Nice A. Charlois
345 Tercidina 1892 O 23 tháng 11 năm 1892 Nice A. Charlois
346 Hermentaria 1892 P 25 tháng 11 năm 1892 Nice A. Charlois
347 Pariana 1892 Q 28 tháng 11 năm 1892 Nice A. Charlois
348 May 1892 R 28 tháng 11 năm 1892 Nice A. Charlois
349 Dembowska 1892 T 9 tháng 12 năm 1892 Nice A. Charlois
350 Ornamenta 1892 U 14 tháng 12 năm 1892 Nice A. Charlois
351 Yrsa 1892 V 16 tháng 12 năm 1892 Heidelberg M. F. Wolf
352 Gisela 1893 B 12 tháng 1, 1893 Heidelberg M. F. Wolf
353 Ruperto-Carola 1893 F 16 tháng 1, [1893 Heidelberg M. F. Wolf
354 Eleonora 1893 A 17 tháng 1, 1893 Nice A. Charlois
355 Gabriella 1893 E 20 tháng 1, 1893 Nice A. Charlois
356 Liguria 1893 G 21 tháng 1, 1893 Nice A. Charlois
357 Ninina 1893 J 11 tháng 2 năm 1893 Nice A. Charlois
358 Apollonia 1893 K 8 tháng 3 năm 1893 Nice A. Charlois
359 Georgia 1893 M 10 tháng 3 năm 1893 Nice A. Charlois
360 Carlova 1893 N 11 tháng 3 năm 1893 Nice A. Charlois
361 Bononia 1893 P 11 tháng 3 năm 1893 Nice A. Charlois
362 Havnia 1893 R 12 tháng 3 năm 1893 Nice A. Charlois
363 Padua 1893 S 17 tháng 3 năm 1893 Nice A. Charlois
364 Isara 1893 T 19 tháng 3 năm 1893 Nice A. Charlois
365 Corduba 1893 V 21 tháng 3 năm 1893 Nice A. Charlois
366 Vincentina 1893 W 21 tháng 3 năm 1893 Nice A. Charlois
367 Amicitia 1893 AA 19 tháng 5 năm 1893 Nice A. Charlois
368 Haidea 1893 AB 19 tháng 5 năm 1893 Nice A. Charlois
369 Aëria 1893 AE 4 tháng 7 năm 1893 Marseilles A. Borrelly
370 Modestia 1893 AC 14 tháng 7 năm 1893 Nice A. Charlois
371 Bohemia 1893 AD 16 tháng 7 năm 1893 Nice A. Charlois
372 Palma 1893 AH 19 tháng 8 năm 1893 Nice A. Charlois
373 Melusina 1893 AJ 15 tháng 9 năm 1893 Nice A. Charlois
374 Burgundia 1893 AK 18 tháng 9 năm 1893 Nice A. Charlois
375 Ursula 1893 AL 18 tháng 9 năm 1893 Nice A. Charlois
376 Geometria 1893 AM 18 tháng 9 năm 1893 Nice A. Charlois
377 Campania 1893 AN 20 tháng 9 năm 1893 Nice A. Charlois
378 Holmia 1893 AP 6 tháng 12 năm 1893 Nice A. Charlois
379 Huenna 1894 AQ 8 tháng 1, 1894 Nice A. Charlois
380 Fiducia 1894 AR 8 tháng 1, 1894 Nice A. Charlois
381 Myrrha 1894 AS 10 tháng 1, 1894 Nice A. Charlois
382 Dodona 1894 AT 29 tháng 1, 1894 Nice A. Charlois
383 Janina 1894 AU 29 tháng 1, 1894 Nice A. Charlois
384 Burdigala 1894 AV 11 tháng 2 năm 1894 Bordeaux F. Courty
385 Ilmatar 1894 AX 1 tháng 3 năm 1894 Heidelberg M. F. Wolf
386 Siegena 1894 AY 1 tháng 3 năm 1894 Heidelberg M. F. Wolf
387 Aquitania 1894 AZ 5 tháng 3 năm 1894 Bordeaux F. Courty
388 Charybdis 1894 BA 7 tháng 3 năm 1894 Nice A. Charlois
389 Industria 1894 BB 8 tháng 3 năm 1894 Nice A. Charlois
390 Alma 1894 BC 24 tháng 3 năm 1894 Paris G. Bigourdan
391 Ingeborg 1894 BE 1 tháng 11 năm 1894 Heidelberg M. F. Wolf
392 Wilhelmina 1894 BF 4 tháng 11 năm 1894 Heidelberg M. F. Wolf
393 Lampetia 1894 BG 4 tháng 11 năm 1894 Heidelberg M. F. Wolf
394 Arduina 1894 BH 19 tháng 11 năm 1894 Marseilles A. Borrelly
395 Delia 1894 BK 30 tháng 11 năm 1894 Nice A. Charlois
396 Aeolia 1894 BL 1 tháng 12 năm 1894 Nice A. Charlois
397 Vienna 1894 BM 19 tháng 12 năm 1894 Nice A. Charlois
398 Admete 1894 BN 28 tháng 12 năm 1894 Nice A. Charlois
399 Persephone 1895 BP 23 tháng 2 năm 1895 Heidelberg M. F. Wolf
400 Ducrosa 1895 BU 15 tháng 3 năm 1895 Nice A. Charlois

Từ 401 đến 500

sửa
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
401 Ottilia 1895 BT 16 tháng 3 năm 1895 Heidelberg B. W. Valle
402 Chloë 1895 BW 21 tháng 3 năm 1895 Nice A. Charlois
403 Cyane 1895 BX 18 tháng 5 năm 1895 Nice A. Charlois
404 Arsinoë 1895 BY 20 tháng 6 năm 1895 Nice A. Charlois
405 Thia 1895 BZ 23 tháng 7 năm 1895 Nice A. Charlois
406 Erna 1895 CB 22 tháng 8 năm 1895 Nice A. Charlois
407 Arachne 1895 CC 13 tháng 10 năm 1895 Heidelberg M. F. Wolf
408 Fama 1895 CD 13 tháng 10 năm 1895 Heidelberg M. F. Wolf
409 Aspasia 1895 CE 9 tháng 12 năm 1895 Nice A. Charlois
410 Chloris 1896 CH 7 tháng 1, 1896 Nice A. Charlois
411 Xanthe 1896 CJ 7 tháng 1, 1896 Nice A. Charlois
412 Elisabetha 1896 CK 7 tháng 1, 1896 Heidelberg M. F. Wolf
413 Edburga 1896 CL 7 tháng 1, 1896 Heidelberg M. F. Wolf
414 Liriope 1896 CN 16 tháng 1, 1896 Nice A. Charlois
415 Palatia 1896 CO 7 tháng 2 năm 1896 Heidelberg M. F. Wolf
416 Vaticana 1896 CS 4 tháng 5 năm 1896 Nice A. Charlois
417 Suevia 1896 CT 6 tháng 5 năm 1896 Heidelberg M. F. Wolf
418 Alemannia 1896 CV 7 tháng 9 năm 1896 Heidelberg M. F. Wolf
419 Aurelia 1896 CW 7 tháng 9 năm 1896 Heidelberg M. F. Wolf
420 Bertholda 1896 CY 7 tháng 9 năm 1896 Heidelberg M. F. Wolf
421 Zähringia 1896 CZ 7 tháng 9 năm 1896 Heidelberg M. F. Wolf
422 Berolina 1896 DA 8 tháng 10 năm 1896 Urania G. Witt
423 Diotima 1896 DB 7 tháng 12 năm 1896 Nice A. Charlois
424 Gratia 1896 DF 31 tháng 12 năm 1896 Nice A. Charlois
425 Cornelia 1896 DC 28 tháng 12 năm 1896 Nice A. Charlois
426 Hippo 1897 DH 25 tháng 8 năm 1897 Nice A. Charlois
427 Galene 1897 DJ 27 tháng 8 năm 1897 Nice A. Charlois
428 Monachia 1897 DK 18 tháng 11 năm 1897 München W. Villiger
429 Lotis 1897 DL 23 tháng 11 năm 1897 Nice A. Charlois
430 Hybris 1897 DM 18 tháng 12 năm 1897 Nice A. Charlois
431 Nephele 1897 DN 18 tháng 12 năm 1897 Nice A. Charlois
432 Pythia 1897 DO 18 tháng 12 năm 1897 Nice A. Charlois
433 Eros 1898 DQ 13 tháng 8 năm 1898 Urania G. Witt
434 Hungaria 1898 DR 11 tháng 9 năm 1898 Heidelberg M. F. Wolf
435 Ella 1898 DS 11 tháng 9 năm 1898 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann
436 Patricia 1898 DT 13 tháng 9 năm 1898 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann
437 Rhodia 1898 DP 16 tháng 7 năm 1898 Nice A. Charlois
438 Zeuxo 1898 DU 8 tháng 11 năm 1898 Nice A. Charlois
439 Ohio 1898 EB 13 tháng 10 năm 1898 Mount Hamilton E. F. Coddington
440 Theodora 1898 EC 13 tháng 10 năm 1898 Mount Hamilton E. F. Coddington
441 Bathilde 1898 ED 8 tháng 12 năm 1898 Nice A. Charlois
442 Eichsfeldia 1899 EE 15 tháng 2 năm 1899 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann
443 Photographica 1899 EF 17 tháng 2 năm 1899 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann
444 Gyptis 1899 EL 31 tháng 3 năm 1899 Marseilles J. Coggia
445 Edna 1899 EX 2 tháng 10 năm 1899 Mount Hamilton E. F. Coddington
446 Aeternitas 1899 ER 27 tháng 10 năm 1899 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann
447 Valentine 1899 ES 27 tháng 10 năm 1899 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann
448 Natalie 1899 ET 27 tháng 10 năm 1899 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann
449 Hamburga 1899 EU 31 tháng 10 năm 1899 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann
450 Brigitta 1899 EV 10 tháng 10 năm 1899 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann
451 Patientia 1899 EY 4 tháng 12 năm 1899 Nice A. Charlois
452 Hamiltonia 1899 FD 6 tháng 12 năm 1899 Mount Hamilton J. E. Keeler
453 Tea 1900 FA 22 tháng 2 năm 1900 Nice A. Charlois
454 Mathesis 1900 FC 28 tháng 3 năm 1900 Heidelberg A. Schwassmann
455 Bruchsalia 1900 FG 22 tháng 5 năm 1900 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann
456 Abnoba 1900 FH 4 tháng 6 năm 1900 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann
457 Alleghenia 1900 FJ 15 tháng 9 năm 1900 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann
458 Hercynia 1900 FK 21 tháng 9 năm 1900 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann
459 Signe 1900 FM 22 tháng 10 năm 1900 Heidelberg M. F. Wolf
460 Scania 1900 FN 22 tháng 10 năm 1900 Heidelberg M. F. Wolf
461 Saskia 1900 FP 22 tháng 10 năm 1900 Heidelberg M. F. Wolf
462 Eriphyla 1900 FQ 22 tháng 10 năm 1900 Heidelberg M. F. Wolf
463 Lola 1900 FS 31 tháng 10 năm 1900 Heidelberg M. F. Wolf
464 Megaira 1901 FV 9 tháng 1 năm 1901 Heidelberg M. F. Wolf
465 Alekto 1901 FW 13 tháng 1 năm 1901 Heidelberg M. F. Wolf
466 Tisiphone 1901 FX 17 tháng 1 năm 1901 Heidelberg M. F. Wolf, L. Carnera
467 Laura 1901 FY 9 tháng 1 năm 1901 Heidelberg M. F. Wolf
468 Lina 1901 FZ 18 tháng 1 năm 1901 Heidelberg M. F. Wolf
469 Argentina 1901 GE 20 tháng 2 năm 1901 Heidelberg L. Carnera
470 Kilia 1901 GJ 21 tháng 4 năm 1901 Heidelberg L. Carnera
471 Papagena 1901 GN 7 tháng 6 năm 1901 Heidelberg M. F. Wolf
472 Roma 1901 GP 11 tháng 7 năm 1901 Heidelberg L. Carnera
473 Nolli 1901 GC 13 tháng 2 năm 1901 Heidelberg M. F. Wolf
474 Prudentia 1901 GD 13 tháng 2 năm 1901 Heidelberg M. F. Wolf
475 Ocllo 1901 HN 14 tháng 8 năm 1901 Arequipa D. Stewart
476 Hedwig 1901 GQ 17 tháng 8 năm 1901 Heidelberg L. Carnera
477 Italia 1901 GR 23 tháng 8 năm 1901 Heidelberg L. Carnera
478 Tergeste 1901 GU 21 tháng 9 năm 1901 Heidelberg L. Carnera
479 Caprera 1901 HJ 12 tháng 11 năm 1901 Heidelberg L. Carnera
480 Hansa 1901 GL 21 tháng 5 năm 1901 Heidelberg M. F. Wolf, L. Carnera
481 Emita 1902 HP 12 tháng 2 năm 1902 Heidelberg L. Carnera
482 Petrina 1902 HT 3 tháng 3 năm 1902 Heidelberg M. F. Wolf
483 Seppina 1902 HU 4 tháng 3 năm 1902 Heidelberg M. F. Wolf
484 Pittsburghia 1902 HX 29 tháng 4 năm 1902 Heidelberg M. F. Wolf
485 Genua 1902 HZ 7 tháng 5 năm 1902 Heidelberg L. Carnera
486 Cremona 1902 JB 11 tháng 5 năm 1902 Heidelberg L. Carnera
487 Venetia 1902 JL 9 tháng 7 năm 1902 Heidelberg L. Carnera
488 Kreusa 1902 JG 26 tháng 6 năm 1902 Heidelberg M. F. Wolf, L. Carnera
489 Comacina 1902 JM 2 tháng 9 năm 1902 Heidelberg L. Carnera
490 Veritas 1902 JP 3 tháng 9 năm 1902 Heidelberg M. F. Wolf
491 Carina 1902 JQ 3 tháng 9 năm 1902 Heidelberg M. F. Wolf
492 Gismonda 1902 JR 3 tháng 9 năm 1902 Heidelberg M. F. Wolf
493 Griseldis 1902 JS 7 tháng 9 năm 1902 Heidelberg M. F. Wolf
494 Virtus 1902 JV 7 tháng 10 năm 1902 Heidelberg M. F. Wolf
495 Eulalia 1902 KG 25 tháng 10 năm 1902 Heidelberg M. F. Wolf
496 Gryphia 1902 KH 25 tháng 10 năm 1902 Heidelberg M. F. Wolf
497 Iva 1902 KJ 4 tháng 11 năm 1902 Heidelberg R. S. Dugan
498 Tokio 1902 KU 2 tháng 12 năm 1902 Nice A. Charlois
499 Venusia 1902 KX 24 tháng 12 năm 1902 Heidelberg M. F. Wolf
500 Selinur 1903 LA 16 tháng 1 năm 1903 Heidelberg M. F. Wolf

Từ 501 đến 600

sửa
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
501 Urhixidur 1903 LB 18 tháng 1 năm 1903 Heidelberg M. F. Wolf
502 Sigune 1903 LC 19 tháng 1 năm 1903 Heidelberg M. F. Wolf
503 Evelyn 1903 LF 19 tháng 1 năm 1903 Heidelberg R. S. Dugan
504 Cora 1902 LK 30 tháng 6 năm 1902 Arequipa S. I. Bailey
505 Cava 1902 LL 21 tháng 8 năm 1902 Arequipa R. H. Frost
506 Marion 1903 LN 17 tháng 2 năm 1903 Heidelberg R. S. Dugan
507 Laodica 1903 LO 19 tháng 2 năm 1903 Heidelberg R. S. Dugan
508 Princetonia 1903 LQ 20 tháng 4 năm 1903 Heidelberg R. S. Dugan
509 Iolanda 1903 LR 28 tháng 4 năm 1903 Heidelberg M. F. Wolf
510 Mabella 1903 LT 20 tháng 5 năm 1903 Heidelberg R. S. Dugan
511 Davida 1903 LU 30 tháng 5 năm 1903 Heidelberg R. S. Dugan
512 Taurinensis 1903 LV 23 tháng 6 năm 1903 Heidelberg M. F. Wolf
513 Centesima 1903 LY 24 tháng 8 năm 1903 Heidelberg M. F. Wolf
514 Armida 1903 MB 24 tháng 8 năm 1903 Heidelberg M. F. Wolf
515 Athalia 1903 ME 20 tháng 9 năm 1903 Heidelberg M. F. Wolf
516 Amherstia 1903 MG 20 tháng 9 năm 1903 Heidelberg R. S. Dugan
517 Edith 1903 MH 22 tháng 9 năm 1903 Heidelberg R. S. Dugan
518 Halawe 1903 MO 20 tháng 10 năm 1903 Heidelberg R. S. Dugan
519 Sylvania 1903 MP 20 tháng 10 năm 1903 Heidelberg R. S. Dugan
520 Franziska 1903 MV 27 tháng 10 năm 1903 Heidelberg M. F. Wolf, P. Götz
521 Brixia 1904 NB 10 tháng 1 năm 1904 Heidelberg R. S. Dugan
522 Helga 1904 NC 10 tháng 1 năm 1904 Heidelberg M. F. Wolf
523 Ada 1904 ND 27 tháng 1 năm 1904 Heidelberg R. S. Dugan
524 Fidelio 1904 NN 14 tháng 3 năm 1904 Heidelberg M. F. Wolf
525 Adelaide 1908 EKa 21 tháng 10 năm 1908 Taunton J. H. Metcalf
526 Jena 1904 NQ 14 tháng 3 năm 1904 Heidelberg M. F. Wolf
527 Euryanthe 1904 NR 20 tháng 3 năm 1904 Heidelberg M. F. Wolf
528 Rezia 1904 NS 20 tháng 3 năm 1904 Heidelberg M. F. Wolf
529 Preziosa 1904 NT 20 tháng 3 năm 1904 Heidelberg M. F. Wolf
530 Turandot 1904 NV 11 tháng 4 năm 1904 Heidelberg M. F. Wolf
531 Zerlina 1904 NW 12 tháng 4 năm 1904 Heidelberg M. F. Wolf
532 Herculina 1904 NY 20 tháng 4 năm 1904 Heidelberg M. F. Wolf
533 Sara 1904 NZ 19 tháng 4 năm 1904 Heidelberg R. S. Dugan
534 Nassovia 1904 OA 19 tháng 4 năm 1904 Heidelberg R. S. Dugan
535 Montague 1904 OC 7 tháng 5 năm 1904 Heidelberg R. S. Dugan
536 Merapi 1904 OF 11 tháng 5 năm 1904 Washington G. H. Peters
537 Pauly 1904 OG 7 tháng 7 năm 1904 Nice A. Charlois
538 Friederike 1904 OK 18 tháng 7 năm 1904 Heidelberg P. Götz
539 Pamina 1904 OL 2 tháng 8 năm 1904 Heidelberg M. F. Wolf
540 Rosamunde 1904 ON 3 tháng 8 năm 1904 Heidelberg M. F. Wolf
541 Deborah 1904 OO 4 tháng 8 năm 1904 Heidelberg M. F. Wolf
542 Susanna 1904 OQ 15 tháng 8 năm 1904 Heidelberg P. Götz, A. Kopff
543 Charlotte 1904 OT 11 tháng 9 năm 1904 Heidelberg P. Götz
544 Jetta 1904 OU 11 tháng 9 năm 1904 Heidelberg P. Götz
545 Messalina 1904 OY 3 tháng 10 năm 1904 Heidelberg P. Götz
546 Herodias 1904 PA 10 tháng 10 năm 1904 Heidelberg P. Götz
547 Praxedis 1904 PB 14 tháng 10 năm 1904 Heidelberg P. Götz
548 Kressida 1904 PC 14 tháng 10 năm 1904 Heidelberg P. Götz
549 Jessonda 1904 PK 15 tháng 11 năm 1904 Heidelberg M. F. Wolf
550 Senta 1904 PL 16 tháng 11 năm 1904 Heidelberg M. F. Wolf
551 Ortrud 1904 PM 16 tháng 11 năm 1904 Heidelberg M. F. Wolf
552 Sigelinde 1904 PO 14 tháng 12 năm 1904 Heidelberg M. F. Wolf
553 Kundry 1904 PP 27 tháng 12 năm 1904 Heidelberg M. F. Wolf
554 Peraga 1905 PS 8 tháng 1 năm 1905 Heidelberg P. Götz
555 Norma 1905 PT 14 tháng 1 năm 1905 Heidelberg M. F. Wolf
556 Phyllis 1905 PW 8 tháng 1 năm 1905 Heidelberg P. Götz
557 Violetta 1905 PY 26 tháng 1 năm 1905 Heidelberg M. F. Wolf
558 Carmen 1905 QB 9 tháng 2 năm 1905 Heidelberg M. F. Wolf
559 Nanon 1905 QD 8 tháng 3 năm 1905 Heidelberg M. F. Wolf
560 Delila 1905 QF 13 tháng 3 năm 1905 Heidelberg M. F. Wolf
561 Ingwelde 1905 QG 26 tháng 3 năm 1905 Heidelberg M. F. Wolf
562 Salome 1905 QH 3 tháng 4 năm 1905 Heidelberg M. F. Wolf
563 Suleika 1905 QK 6 tháng 4 năm 1905 Heidelberg P. Götz
564 Dudu 1905 QM 9 tháng 5 năm 1905 Heidelberg P. Götz
565 Marbachia 1905 QN 9 tháng 5 năm 1905 Heidelberg M. F. Wolf
566 Stereoskopia 1905 QO 28 tháng 5 năm 1905 Heidelberg P. Götz
567 Eleutheria 1905 QP 28 tháng 5 năm 1905 Heidelberg P. Götz
568 Cheruskia 1905 QS 26 tháng 7 năm 1905 Heidelberg P. Götz
569 Misa 1905 QT 27 tháng 7 năm 1905 Vienna J. Palisa
570 Kythera 1905 QX 30 tháng 7 năm 1905 Heidelberg M. F. Wolf
571 Dulcinea 1905 QZ 4 tháng 9 năm 1905 Heidelberg P. Götz
572 Rebekka 1905 RB 19 tháng 9 năm 1905 Heidelberg P. Götz
573 Recha 1905 RC 19 tháng 9 năm 1905 Heidelberg M. F. Wolf
574 Reginhild 1905 RD 19 tháng 9 năm 1905 Heidelberg M. F. Wolf
575 Renate 1905 RE 19 tháng 9 năm 1905 Heidelberg M. F. Wolf
576 Emanuela 1905 RF 22 tháng 9 năm 1905 Heidelberg P. Götz
577 Rhea 1905 RH 20 tháng 10 năm 1905 Heidelberg M. F. Wolf
578 Happelia 1905 RZ 1 tháng 11 năm 1905 Heidelberg M. F. Wolf
579 Sidonia 1905 SD 3 tháng 11 năm 1905 Heidelberg A. Kopff
580 Selene 1905 SE 17 tháng 12 năm 1905 Heidelberg M. F. Wolf
581 Tauntonia 1905 SH 24 tháng 12 năm 1905 Taunton J. H. Metcalf
582 Olympia 1906 SO 23 tháng 1 năm 1906 Heidelberg A. Kopff
583 Klotilde 1905 SP 31 tháng 12 năm 1905 Vienna J. Palisa
584 Semiramis 1906 SY 15 tháng 1 năm 1906 Heidelberg A. Kopff
585 Bilkis 1906 TA 16 tháng 2 năm 1906 Heidelberg A. Kopff
586 Thekla 1906 TC 21 tháng 2 năm 1906 Heidelberg M. F. Wolf
587 Hypsipyle 1906 TF 22 tháng 2 năm 1906 Heidelberg M. F. Wolf
588 Achilles 1906 TG 22 tháng 2 năm 1906 Heidelberg M. F. Wolf
589 Croatia 1906 TM 3 tháng 3 năm 1906 Heidelberg A. Kopff
590 Tomyris 1906 TO 4 tháng 3 năm 1906 Heidelberg M. F. Wolf
591 Irmgard 1906 TP 14 tháng 3 năm 1906 Heidelberg A. Kopff
592 Bathseba 1906 TS 18 tháng 3 năm 1906 Heidelberg M. F. Wolf
593 Titania 1906 TT 20 tháng 3 năm 1906 Heidelberg A. Kopff
594 Mireille 1906 TW 27 tháng 3 năm 1906 Heidelberg M. F. Wolf
595 Polyxena 1906 TZ 27 tháng 3 năm 1906 Heidelberg A. Kopff
596 Scheila 1906 UA 21 tháng 2 năm 1906 Heidelberg A. Kopff
597 Bandusia 1906 UB 16 tháng 4 năm 1906 Heidelberg M. F. Wolf
598 Octavia 1906 UC 13 tháng 4 năm 1906 Heidelberg M. F. Wolf
599 Luisa 1906 UJ 25 tháng 4 năm 1906 Taunton J. H. Metcalf
600 Musa 1906 UM 14 tháng 6 năm 1906 Taunton J. H. Metcalf

Từ 601 đến 700

sửa
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
601 Nerthus 1906 UN 21 tháng 6 năm 1906 Heidelberg M. F. Wolf
602 Marianna 1906 TE 16 tháng 2 năm 1906 Taunton J. H. Metcalf
603 Timandra 1906 TJ 16 tháng 2 năm 1906 Taunton J. H. Metcalf
604 Tekmessa 1906 TK 16 tháng 2 năm 1906 Taunton J. H. Metcalf
605 Juvisia 1906 UU 27 tháng 8 năm 1906 Heidelberg M. F. Wolf
606 Brangäne 1906 VB 18 tháng 9 năm 1906 Heidelberg A. Kopff
607 Jenny 1906 VC 18 tháng 9 năm 1906 Heidelberg A. Kopff
608 Adolfine 1906 VD 18 tháng 9 năm 1906 Heidelberg A. Kopff
609 Fulvia 1906 VF 24 tháng 9 năm 1906 Heidelberg M. F. Wolf
610 Valeska 1906 VK 16 tháng 9 năm 1906 Heidelberg M. F. Wolf
611 Valeria 1906 VL 24 tháng 9 năm 1906 Taunton J. H. Metcalf
612 Veronika 1906 VN 8 tháng 10 năm 1906 Heidelberg A. Kopff
613 Ginevra 1906 VP 11 tháng 10 năm 1906 Heidelberg A. Kopff
614 Pia 1906 VQ 11 tháng 10 năm 1906 Heidelberg A. Kopff
615 Roswitha 1906 VR 11 tháng 10 năm 1906 Heidelberg A. Kopff
616 Elly 1906 VT 17 tháng 10 năm 1906 Heidelberg A. Kopff
617 Patroclus 1906 VY 17 tháng 10 năm 1906 Heidelberg A. Kopff
618 Elfriede 1906 VZ 17 tháng 10 năm 1906 Heidelberg K. Lohnert
619 Triberga 1906 WC 22 tháng 10 năm 1906 Heidelberg A. Kopff
620 Drakonia 1906 WE 16 tháng 10 năm 1906 Taunton J. H. Metcalf
621 Werdandi 1906 WJ 11 tháng 11 năm 1906 Heidelberg A. Kopff
622 Esther 1906 WP 13 tháng 11 năm 1906 Taunton J. H. Metcalf
623 Chimaera 1907 XJ 22 tháng 1 năm 1907 Heidelberg K. Lohnert
624 Hektor 1907 XM 10 tháng 2 năm 1907 Heidelberg A. Kopff
625 Xenia 1907 XN 11 tháng 2 năm 1907 Heidelberg A. Kopff
626 Notburga 1907 XO 11 tháng 2 năm 1907 Heidelberg A. Kopff
627 Charis 1907 XS 4 tháng 3 năm 1907 Heidelberg A. Kopff
628 Christine 1907 XT 7 tháng 3 năm 1907 Heidelberg A. Kopff
629 Bernardina 1907 XU 7 tháng 3 năm 1907 Heidelberg A. Kopff
630 Euphemia 1907 XW 7 tháng 3 năm 1907 Heidelberg A. Kopff
631 Philippina 1907 YJ 21 tháng 3 năm 1907 Heidelberg A. Kopff
632 Pyrrha 1907 YX 5 tháng 4 năm 1907 Heidelberg A. Kopff
633 Zelima 1907 ZM 12 tháng 5 năm 1907 Heidelberg A. Kopff
634 Ute 1907 ZN 12 tháng 5 năm 1907 Heidelberg A. Kopff
635 Vundtia 1907 ZS 9 tháng 6 năm 1907 Heidelberg K. Lohnert
636 Erika 1907 XP 8 tháng 2 năm 1907 Taunton J. H. Metcalf
637 Chrysothemis 1907 YE 11 tháng 3 năm 1907 Taunton J. H. Metcalf
638 Moira 1907 ZQ 5 tháng 5 năm 1907 Taunton J. H. Metcalf
639 Latona 1907 ZT 19 tháng 7 năm 1907 Heidelberg K. Lohnert
640 Brambilla 1907 ZW 29 tháng 8 năm 1907 Heidelberg A. Kopff
641 Agnes 1907 ZX 8 tháng 9 năm 1907 Heidelberg M. F. Wolf
642 Clara 1907 ZY 8 tháng 9 năm 1907 Heidelberg M. F. Wolf
643 Scheherezade 1907 ZZ 8 tháng 9 năm 1907 Heidelberg A. Kopff
644 Cosima 1907 AA 7 tháng 9 năm 1907 Heidelberg A. Kopff
645 Agrippina 1907 AG 13 tháng 9 năm 1907 Taunton J. H. Metcalf
646 Kastalia 1907 AC 11 tháng 9 năm 1907 Heidelberg A. Kopff
647 Adelgunde 1907 AD 11 tháng 9 năm 1907 Heidelberg A. Kopff
648 Pippa 1907 AE 11 tháng 9 năm 1907 Heidelberg A. Kopff
649 Josefa 1907 AF 11 tháng 9 năm 1907 Heidelberg A. Kopff
650 Amalasuntha 1907 AM 4 tháng 10 năm 1907 Heidelberg A. Kopff
651 Antikleia 1907 AN 4 tháng 10 năm 1907 Heidelberg A. Kopff
652 Jubilatrix 1907 AU 4 tháng 11 năm 1907 Vienna J. Palisa
653 Berenike 1907 BK 27 tháng 11 năm 1907 Taunton J. H. Metcalf
654 Zelinda 1908 BM 4 tháng 1 năm 1908 Heidelberg A. Kopff
655 Briseïs 1907 BF 4 tháng 11 năm 1907 Taunton J. H. Metcalf
656 Beagle 1908 BU 22 tháng 1 năm 1908 Heidelberg A. Kopff
657 Gunlöd 1908 BV 23 tháng 1 năm 1908 Heidelberg A. Kopff
658 Asteria 1908 BW 23 tháng 1 năm 1908 Heidelberg A. Kopff
659 Nestor 1908 CS 23 tháng 3 năm 1908 Heidelberg M. F. Wolf
660 Crescentia 1908 CC 8 tháng 1 năm 1908 Taunton J. H. Metcalf
661 Cloelia 1908 CL 22 tháng 2 năm 1908 Taunton J. H. Metcalf
662 Newtonia 1908 CW 30 tháng 3 năm 1908 Taunton J. H. Metcalf
663 Gerlinde 1908 DG 24 tháng 6 năm 1908 Heidelberg A. Kopff
664 Judith 1908 DH 24 tháng 6 năm 1908 Heidelberg A. Kopff
665 Sabine 1908 DK 22 tháng 7 năm 1908 Heidelberg W. Lorenz
666 Desdemona 1908 DM 23 tháng 7 năm 1908 Heidelberg A. Kopff
667 Denise 1908 DN 23 tháng 7 năm 1908 Heidelberg A. Kopff
668 Dora 1908 DO 27 tháng 7 năm 1908 Heidelberg A. Kopff
669 Kypria 1908 DQ 20 tháng 8 năm 1908 Heidelberg A. Kopff
670 Ottegebe 1908 DR 20 tháng 8 năm 1908 Heidelberg A. Kopff
671 Carnegia 1908 DV 21 tháng 9 năm 1908 Vienna J. Palisa
672 Astarte 1908 DY 21 tháng 9 năm 1908 Heidelberg A. Kopff
673 Edda 1908 EA 20 tháng 9 năm 1908 Taunton J. H. Metcalf
674 Rachele 1908 EP 28 tháng 10 năm 1908 Heidelberg W. Lorenz
675 Ludmilla 1908 DU 30 tháng 8 năm 1908 Taunton J. H. Metcalf
676 Melitta 1909 FN 16 tháng 1 năm 1909 Greenwich P. Melotte
677 Aaltje 1909 FR 18 tháng 1 năm 1909 Heidelberg A. Kopff
678 Fredegundis 1909 FS 22 tháng 1 năm 1909 Heidelberg W. Lorenz
679 Pax 1909 FY 28 tháng 1 năm 1909 Heidelberg A. Kopff
680 Genoveva 1909 GW 22 tháng 4 năm 1909 Heidelberg A. Kopff
681 Gorgo 1909 GZ 13 tháng 5 năm 1909 Heidelberg A. Kopff
682 Hagar 1909 HA 17 tháng 6 năm 1909 Heidelberg A. Kopff
683 Lanzia 1909 HC 23 tháng 7 năm 1909 Heidelberg M. F. Wolf
684 Hildburg 1909 HD 8 tháng 8 năm 1909 Heidelberg A. Kopff
685 Hermia 1909 HE 12 tháng 8 năm 1909 Heidelberg W. Lorenz
686 Gersuind 1909 HF 15 tháng 8 năm 1909 Heidelberg A. Kopff
687 Tinette 1909 HG 16 tháng 8 năm 1909 Vienna J. Palisa
688 Melanie 1909 HH 25 tháng 8 năm 1909 Vienna J. Palisa
689 Zita 1909 HJ 12 tháng 9 năm 1909 Vienna J. Palisa
690 Wratislavia 1909 HZ 16 tháng 10 năm 1909 Taunton J. H. Metcalf
691 Lehigh 1909 JG 11 tháng 12 năm 1909 Taunton J. H. Metcalf
692 Hippodamia 1901 HD 5 tháng 11 năm 1901 Heidelberg M. F. Wolf, A. Kopff
693 Zerbinetta 1909 HN 21 tháng 9 năm 1909 Heidelberg A. Kopff
694 Ekard 1909 JA 7 tháng 11 năm 1909 Taunton J. H. Metcalf
695 Bella 1909 JB 7 tháng 11 năm 1909 Taunton J. H. Metcalf
696 Leonora 1910 JJ 10 tháng 1 năm 1910 Taunton J. H. Metcalf
697 Galilea 1910 JO 14 tháng 2 năm 1910 Heidelberg J. Helffrich
698 Ernestina 1910 JX 5 tháng 3 năm 1910 Heidelberg J. Helffrich
699 Hela 1910 KD 5 tháng 6 năm 1910 Heidelberg J. Helffrich
700 Auravictrix 1910 KE 5 tháng 6 năm 1910 Heidelberg J. Helffrich

Từ 701 đến 800

sửa
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
701 Oriola 1910 KN 12 tháng 7 năm 1910 Heidelberg J. Helffrich
702 Alauda 1910 KQ 16 tháng 7 năm 1910 Heidelberg J. Helffrich
703 Noëmi 1910 KT 3 tháng 10 năm 1910 Vienna J. Palisa
704 Interamnia 1910 KU 2 tháng 10 năm 1910 Teramo V. Cerulli
705 Erminia 1910 KV 6 tháng 10 năm 1910 Heidelberg E. Ernst
706 Hirundo 1910 KX 9 tháng 10 năm 1910 Heidelberg J. Helffrich
707 Steina 1910 LD 22 tháng 12 năm 1910 Heidelberg M. F. Wolf
708 Raphaela 1911 LJ 3 tháng 2 năm 1911 Heidelberg J. Helffrich
709 Fringilla 1911 LK 3 tháng 2 năm 1911 Heidelberg J. Helffrich
710 Gertrud 1911 LM 28 tháng 2 năm 1911 Vienna J. Palisa
711 Marmulla 1911 LN 1 tháng 3 năm 1911 Vienna J. Palisa
712 Boliviana 1911 LO 19 tháng 3 năm 1911 Heidelberg M. F. Wolf
713 Luscinia 1911 LS 18 tháng 4 năm 1911 Heidelberg J. Helffrich
714 Ulula 1911 LW 18 tháng 5 năm 1911 Heidelberg J. Helffrich
715 Transvaalia 1911 LX 22 tháng 4 năm 1911 Johannesburg H. E. Wood
716 Berkeley 1911 MD 30 tháng 7 năm 1911 Vienna J. Palisa
717 Wisibada 1911 MJ 26 tháng 8 năm 1911 Heidelberg F. Kaiser
718 Erida 1911 MS 29 tháng 9 năm 1911 Vienna J. Palisa
719 Albert 1911 MT 3 tháng 10 năm 1911 Vienna J. Palisa
720 Bohlinia 1911 MW 18 tháng 10 năm 1911 Heidelberg F. Kaiser
721 Tabora 1911 MZ 18 tháng 10 năm 1911 Heidelberg F. Kaiser
722 Frieda 1911 NA 18 tháng 10 năm 1911 Vienna J. Palisa
723 Hammonia 1911 NB 21 tháng 10 năm 1911 Vienna J. Palisa
724 Hapag 1911 NC 21 tháng 10 năm 1911 Vienna J. Palisa
725 Amanda 1911 ND 21 tháng 10 năm 1911 Vienna J. Palisa
726 Joëlla 1911 NM 22 tháng 11 năm 1911 Winchester J. H. Metcalf
727 Nipponia 1912 NT 11 tháng 2 năm 1912 Heidelberg A. Massinger
728 Leonisis 1912 NU 16 tháng 2 năm 1912 Vienna J. Palisa
729 Watsonia 1912 OD 9 tháng 2 năm 1912 Winchester J. H. Metcalf
730 Athanasia 1912 OK 10 tháng 4 năm 1912 Vienna J. Palisa
731 Sorga 1912 OQ 15 tháng 4 năm 1912 Heidelberg A. Massinger
732 Tjilaki 1912 OR 15 tháng 4 năm 1912 Heidelberg A. Massinger
733 Mocia 1912 PF 16 tháng 9 năm 1912 Heidelberg M. F. Wolf
734 Benda 1912 PH 11 tháng 10 năm 1912 Vienna J. Palisa
735 Marghanna 1912 PY 9 tháng 12 năm 1912 Heidelberg H. Vogt
736 Harvard 1912 PZ 16 tháng 11 năm 1912 Winchester J. H. Metcalf
737 Arequipa 1912 QB 7 tháng 12 năm 1912 Winchester J. H. Metcalf
738 Alagasta 1913 QO 7 tháng 1 năm 1913 Heidelberg F. Kaiser
739 Mandeville 1913 QR 7 tháng 2 năm 1913 Winchester J. H. Metcalf
740 Cantabia 1913 QS 10 tháng 2 năm 1913 Winchester J. H. Metcalf
741 Botolphia 1913 QT 10 tháng 2 năm 1913 Winchester J. H. Metcalf
742 Edisona 1913 QU 23 tháng 2 năm 1913 Heidelberg F. Kaiser
743 Eugenisis 1913 QV 25 tháng 2 năm 1913 Heidelberg F. Kaiser
744 Aguntina 1913 QW 26 tháng 2 năm 1913 Vienna J. Rheden
745 Mauritia 1913 QX 1 tháng 3 năm 1913 Heidelberg F. Kaiser
746 Marlu 1913 QY 1 tháng 3 năm 1913 Heidelberg F. Kaiser
747 Winchester 1913 QZ 7 tháng 3 năm 1913 Winchester J. H. Metcalf
748 Simeïsa 1913 RD 14 tháng 3 năm 1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
749 Malzovia 1913 RF 5 tháng 4 năm 1913 Crimea-Simeis S. Beljavskij
750 Oskar 1913 RG 28 tháng 4 năm 1913 Vienna J. Palisa
751 Faïna 1913 RK 28 tháng 4 năm 1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
752 Sulamitis 1913 RL 30 tháng 4 năm 1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
753 Tiflis 1913 RM 30 tháng 4 năm 1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
754 Malabar 1906 UT 22 tháng 8 năm 1906 Heidelberg A. Kopff
755 Quintilla 1908 CZ 6 tháng 4 năm 1908 Taunton J. H. Metcalf
756 Lilliana 1908 DC 26 tháng 4 năm 1908 Taunton J. H. Metcalf
757 Portlandia 1908 EJ 30 tháng 9 năm 1908 Taunton J. H. Metcalf
758 Mancunia 1912 PE 18 tháng 5 năm 1912 Johannesburg H. E. Wood
759 Vinifera 1913 SJ 26 tháng 8 năm 1913 Heidelberg F. Kaiser
760 Massinga 1913 SL 28 tháng 8 năm 1913 Heidelberg F. Kaiser
761 Brendelia 1913 SO 8 tháng 9 năm 1913 Heidelberg F. Kaiser
762 Pulcova 1913 SQ 3 tháng 9 năm 1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
763 Cupido 1913 ST 25 tháng 9 năm 1913 Heidelberg F. Kaiser
764 Gedania 1913 SU 16 tháng 9 năm 1913 Heidelberg F. Kaiser
765 Mattiaca 1913 SV 16 tháng 9 năm 1913 Heidelberg F. Kaiser
766 Moguntia 1913 SW 29 tháng 9 năm 1913 Heidelberg F. Kaiser
767 Bondia 1913 SX 23 tháng 9 năm 1913 Winchester J. H. Metcalf
768 Struveana 1913 SZ 4 tháng 10 năm 1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
769 Tatjana 1913 TA 6 tháng 10 năm 1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
770 Bali 1913 TE 31 tháng 10 năm 1913 Heidelberg A. Massinger
771 Libera 1913 TO 21 tháng 11 năm 1913 Vienna J. Rheden
772 Tanete 1913 TR 19 tháng 12 năm 1913 Heidelberg A. Massinger
773 Irmintraud 1913 TV 22 tháng 12 năm 1913 Heidelberg F. Kaiser
774 Armor 1913 TW 19 tháng 12 năm 1913 Paris C. le Morvan
775 Lumière 1914 TX 6 tháng 1 năm 1914 Nice J. Lagrula
776 Berbericia 1914 TY 24 tháng 1 năm 1914 Heidelberg A. Massinger
777 Gutemberga 1914 TZ 24 tháng 1 năm 1914 Heidelberg F. Kaiser
778 Theobalda 1914 UA 25 tháng 1 năm 1914 Heidelberg F. Kaiser
779 Nina 1914 UB 25 tháng 1 năm 1914 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
780 Armenia 1914 UC 25 tháng 1 năm 1914 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
781 Kartvelia 1914 UF 25 tháng 1 năm 1914 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
782 Montefiore 1914 UK 18 tháng 3 năm 1914 Vienna J. Palisa
783 Nora 1914 UL 18 tháng 3 năm 1914 Vienna J. Palisa
784 Pickeringia 1914 UM 20 tháng 3 năm 1914 Winchester J. H. Metcalf
785 Zwetana 1914 UN 30 tháng 3 năm 1914 Heidelberg A. Massinger
786 Bredichina 1914 UO 20 tháng 4 năm 1914 Heidelberg F. Kaiser
787 Moskva 1914 UQ 20 tháng 4 năm 1914 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
788 Hohensteina 1914 UR 28 tháng 4 năm 1914 Heidelberg F. Kaiser
789 Lena 1914 UU 24 tháng 6 năm 1914 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
790 Pretoria 1912 NW 16 tháng 1 năm 1912 Johannesburg H. E. Wood
791 Ani 1914 UV 29 tháng 6 năm 1914 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
792 Metcalfia 1907 ZC 20 tháng 3 năm 1907 Taunton J. H. Metcalf
793 Arizona 1907 ZD 9 tháng 4 năm 1907 Flagstaff P. Lowell
794 Irenaea 1914 VB 27 tháng 8 năm 1914 Vienna J. Palisa
795 Fini 1914 VE 16 tháng 9 năm 1914 Vienna J. Palisa
796 Sarita 1914 VH 15 tháng 10 năm 1914 Heidelberg K. Reinmuth
797 Montana 1914 VR 17 tháng 11 năm 1914 Hamburg-Bergedorf H. Thiele
798 Ruth 1914 VT 21 tháng 11 năm 1914 Heidelberg M. F. Wolf
799 Gudula 1915 WO 9 tháng 3 năm 1915 Heidelberg K. Reinmuth
800 Kressmannia 1915 WP 20 tháng 3 năm 1915 Heidelberg M. F. Wolf

Từ 801 đến 900

sửa
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
801 Helwerthia 1915 WQ 20 tháng 3 năm 1915 Heidelberg M. F. Wolf
802 Epyaxa 1915 WR 20 tháng 3 năm 1915 Heidelberg M. F. Wolf
803 Picka 1915 WS 21 tháng 3 năm 1915 Vienna J. Palisa
804 Hispania 1915 WT 20 tháng 3 năm 1915 Barcelona J. Comas Solá
805 Hormuthia 1915 WW 17 tháng 4 năm 1915 Heidelberg M. F. Wolf
806 Gyldenia 1915 WX 18 tháng 4 năm 1915 Heidelberg M. F. Wolf
807 Ceraskia 1915 WY 18 tháng 4 năm 1915 Heidelberg M. F. Wolf
808 Merxia 1901 GY 11 tháng 10 năm 1901 Heidelberg L. Carnera
809 Lundia 1915 XP 11 tháng 8 năm 1915 Heidelberg M. F. Wolf
810 Atossa 1915 XQ 8 tháng 9 năm 1915 Heidelberg M. F. Wolf
811 Nauheima 1915 XR 8 tháng 9 năm 1915 Heidelberg M. F. Wolf
812 Adele 1915 XV 8 tháng 9 năm 1915 Crimea-Simeis S. Beljavskij
813 Baumeia 1915 YR 28 tháng 11 năm 1915 Heidelberg M. F. Wolf
814 Tauris 1916 YT 2 tháng 1 năm 1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
815 Coppelia 1916 YU 2 tháng 2 năm 1916 Heidelberg M. F. Wolf
816 Juliana 1916 YV 8 tháng 2 năm 1916 Heidelberg M. F. Wolf
817 Annika 1916 YW 6 tháng 2 năm 1916 Heidelberg M. F. Wolf
818 Kapteynia 1916 YZ 21 tháng 2 năm 1916 Heidelberg M. F. Wolf
819 Barnardiana 1916 ZA 3 tháng 3 năm 1916 Heidelberg M. F. Wolf
820 Adriana 1916 ZB 30 tháng 3 năm 1916 Heidelberg M. F. Wolf
821 Fanny 1916 ZC 31 tháng 3 năm 1916 Heidelberg M. F. Wolf
822 Lalage 1916 ZD 31 tháng 3 năm 1916 Heidelberg M. F. Wolf
823 Sisigambis 1916 ZG 31 tháng 3 năm 1916 Heidelberg M. F. Wolf
824 Anastasia 1916 ZH 25 tháng 3 năm 1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
825 Tanina 1916 ZL 27 tháng 3 năm 1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
826 Henrika 1916 ZO 28 tháng 4 năm 1916 Heidelberg M. F. Wolf
827 Wolfiana 1916 ZW 29 tháng 8 năm 1916 Vienna J. Palisa
828 Lindemannia 1916 ZX 29 tháng 8 năm 1916 Vienna J. Palisa
829 Academia 1916 ZY 25 tháng 8 năm 1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
830 Petropolitana 1916 ZZ 25 tháng 8 năm 1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
831 Stateira 1916 AA 20 tháng 9 năm 1916 Heidelberg M. F. Wolf
832 Karin 1916 AB 20 tháng 9 năm 1916 Heidelberg M. F. Wolf
833 Monica 1916 AC 20 tháng 9 năm 1916 Heidelberg M. F. Wolf
834 Burnhamia 1916 AD 20 tháng 9 năm 1916 Heidelberg M. F. Wolf
835 Olivia 1916 AE 23 tháng 9 năm 1916 Heidelberg M. F. Wolf
836 Jole 1916 AF 23 tháng 9 năm 1916 Heidelberg M. F. Wolf
837 Schwarzschilda 1916 AG 23 tháng 9 năm 1916 Heidelberg M. F. Wolf
838 Seraphina 1916 AH 24 tháng 9 năm 1916 Heidelberg M. F. Wolf
839 Valborg 1916 AJ 24 tháng 9 năm 1916 Heidelberg M. F. Wolf
840 Zenobia 1916 AK 25 tháng 9 năm 1916 Heidelberg M. F. Wolf
841 Arabella 1916 AL 1 tháng 10 năm 1916 Heidelberg M. F. Wolf
842 Kerstin 1916 AM 1 tháng 10 năm 1916 Heidelberg M. F. Wolf
843 Nicolaia 1916 AN 30 tháng 9 năm 1916 Hamburg-Bergedorf H. Thiele
844 Leontina 1916 AP 1 tháng 10 năm 1916 Vienna J. Rheden
845 Naëma 1916 AS 16 tháng 11 năm 1916 Heidelberg M. F. Wolf
846 Lipperta 1916 AT 16 tháng 11 năm 1916 Hamburg-Bergedorf K. Gyllenberg
847 Agnia 1915 XX 2 tháng 9 năm 1915 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
848 Inna 1915 XS 5 tháng 9 năm 1915 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
849 Ara 1912 NY 9 tháng 2 năm 1912 Crimea-Simeis S. Beljavskij
850 Altona 1916 S24 27 tháng 3 năm 1916 Crimea-Simeis S. Beljavskij
851 Zeissia 1916 S26 2 tháng 4 năm 1916 Crimea-Simeis S. Beljavskij
852 Wladilena 1916 S27 2 tháng 4 năm 1916 Crimea-Simeis S. Beljavskij
853 Nansenia 1916 S28 2 tháng 4 năm 1916 Crimea-Simeis S. Beljavskij
854 Frostia 1916 S29 3 tháng 4 năm 1916 Crimea-Simeis S. Beljavskij
855 Newcombia 1916 ZP 3 tháng 4 năm 1916 Crimea-Simeis S. Beljavskij
856 Backlunda 1916 S30 3 tháng 4 năm 1916 Crimea-Simeis S. Beljavskij
857 Glasenappia 1916 S33 6 tháng 4 năm 1916 Crimea-Simeis S. Beljavskij
858 El Djezaïr 1916 a 26 tháng 5 năm 1916 Algiers F. Sy
859 Bouzaréah 1916 c 2 tháng 10 năm 1916 Algiers F. Sy
860 Ursina 1917 BD 22 tháng 1 năm 1917 Heidelberg M. F. Wolf
861 Aïda 1917 BE 22 tháng 1 năm 1917 Heidelberg M. F. Wolf
862 Franzia 1917 BF 28 tháng 1 năm 1917 Heidelberg M. F. Wolf
863 Benkoela 1917 BH 9 tháng 2 năm 1917 Heidelberg M. F. Wolf
864 Aase A921 SB 30 tháng 9 năm 1921 Heidelberg K. Reinmuth
865 Zubaida 1917 BO 15 tháng 2 năm 1917 Heidelberg M. F. Wolf
866 Fatme 1917 BQ 25 tháng 2 năm 1917 Heidelberg M. F. Wolf
867 Kovacia 1917 BS 25 tháng 2 năm 1917 Vienna J. Palisa
868 Lova 1917 BU 26 tháng 4 năm 1917 Heidelberg M. F. Wolf
869 Mellena 1917 BV 9 tháng 5 năm 1917 Hamburg-Bergedorf R. Schorr
870 Manto 1917 BX 12 tháng 5 năm 1917 Heidelberg M. F. Wolf
871 Amneris 1917 BY 14 tháng 5 năm 1917 Heidelberg M. F. Wolf
872 Holda 1917 BZ 21 tháng 5 năm 1917 Heidelberg M. F. Wolf
873 Mechthild 1917 CA 21 tháng 5 năm 1917 Heidelberg M. F. Wolf
874 Rotraut 1917 CC 25 tháng 5 năm 1917 Heidelberg M. F. Wolf
875 Nymphe 1917 CF 19 tháng 5 năm 1917 Heidelberg M. F. Wolf
876 Scott 1917 CH 20 tháng 6 năm 1917 Vienna J. Palisa
877 Walküre 1915 S7 13 tháng 9 năm 1915 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
878 Mildred 1916 f 6 tháng 9 năm 1916 Mount Wilson S. B. Nicholson
879 Ricarda 1917 CJ 22 tháng 7 năm 1917 Heidelberg M. F. Wolf
880 Herba 1917 CK 22 tháng 7 năm 1917 Heidelberg M. F. Wolf
881 Athene 1917 CL 22 tháng 7 năm 1917 Heidelberg M. F. Wolf
882 Swetlana 1917 CM 15 tháng 8 năm 1917 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
883 Matterania 1917 CP 14 tháng 9 năm 1917 Heidelberg M. F. Wolf
884 Priamus 1917 CQ 22 tháng 9 năm 1917 Heidelberg M. F. Wolf
885 Ulrike 1917 CX 23 tháng 9 năm 1917 Crimea-Simeis S. Beljavskij
886 Washingtonia 1917 b 16 tháng 11 năm 1917 Washington G. H. Peters
887 Alinda 1918 DB 3 tháng 1 năm 1918 Heidelberg M. F. Wolf
888 Parysatis 1918 DC 2 tháng 2 năm 1918 Heidelberg M. F. Wolf
889 Erynia 1918 DG 5 tháng 3 năm 1918 Heidelberg M. F. Wolf
890 Waltraut 1918 DK 11 tháng 3 năm 1918 Heidelberg M. F. Wolf
891 Gunhild 1918 DQ 17 tháng 5 năm 1918 Heidelberg M. F. Wolf
892 Seeligeria 1918 DR 31 tháng 5 năm 1918 Heidelberg M. F. Wolf
893 Leopoldina 1918 DS 31 tháng 5 năm 1918 Heidelberg M. F. Wolf
894 Erda 1918 DT 4 tháng 6 năm 1918 Heidelberg M. F. Wolf
895 Helio 1918 DU 11 tháng 7 năm 1918 Heidelberg M. F. Wolf
896 Sphinx 1918 DV 1 tháng 8 năm 1918 Heidelberg M. F. Wolf
897 Lysistrata 1918 DZ 3 tháng 8 năm 1918 Heidelberg M. F. Wolf
898 Hildegard 1918 EA 3 tháng 8 năm 1918 Heidelberg M. F. Wolf
899 Jokaste 1918 EB 3 tháng 8 năm 1918 Heidelberg M. F. Wolf
900 Rosalinde 1918 EC 10 tháng 8 năm 1918 Heidelberg M. F. Wolf

Từ 901 đến 1000

sửa
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
901 Brunsia 19 EE 30 tháng 8 năm 1918 Heidelberg M. F. Wolf
902 Probitas 1918 EJ 3 tháng 9 năm 1918 Vienna J. Palisa
903 Nealley 1918 EM 13 tháng 9 năm 1918 Vienna J. Palisa
904 Rockefellia 1918 EO 29 tháng 10 năm 1918 Heidelberg M. F. Wolf
905 Universitas 1918 ES 30 tháng 10 năm 1918 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann
906 Repsolda 1918 ET 30 tháng 10 năm 1918 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann
907 Rhoda 1918 EU 12 tháng 11 năm 1918 Heidelberg M. F. Wolf
908 Buda 1918 EX 30 tháng 11 năm 1918 Heidelberg M. F. Wolf
909 Ulla 1919 FA 7 tháng 2 năm 1919 Heidelberg K. Reinmuth
910 Anneliese 1919 FB 1 tháng 3 năm 1919 Heidelberg K. Reinmuth
911 Agamemnon 1919 FD 19 tháng 3 năm 1919 Heidelberg K. Reinmuth
912 Maritima 1919 FJ 27 tháng 4 năm 1919 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann
913 Otila 1919 FL 19 tháng 5 năm 1919 Heidelberg K. Reinmuth
914 Palisana 1919 FN 4 tháng 7 năm 1919 Heidelberg M. F. Wolf
915 Cosette 1918 b 14 tháng 12 năm 1918 Algiers F. Gonnessiat
916 America 1915 S1 7 tháng 8 năm 1915 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
917 Lyka 1915 S4 5 tháng 9 năm 1915 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
918 Itha 1919 FR 22 tháng 8 năm 1919 Heidelberg K. Reinmuth
919 Ilsebill 1918 EQ 30 tháng 10 năm 1918 Heidelberg M. F. Wolf
920 Rogeria 1919 FT 1 tháng 9 năm 1919 Heidelberg K. Reinmuth
921 Jovita 1919 FV 4 tháng 9 năm 1919 Heidelberg K. Reinmuth
922 Schlutia 1919 FW 18 tháng 9 năm 1919 Heidelberg K. Reinmuth
923 Herluga 1919 GB 30 tháng 9 năm 1919 Heidelberg K. Reinmuth
924 Toni 1919 GC 20 tháng 10 năm 1919 Heidelberg K. Reinmuth
925 Alphonsina 1920 GM 13 tháng 1 năm 1920 Barcelona J. Comas Solá
926 Imhilde 1920 GN 15 tháng 2 năm 1920 Heidelberg K. Reinmuth
927 Ratisbona 1920 GO 16 tháng 2 năm 1920 Heidelberg M. F. Wolf
928 Hildrun 1920 GP 23 tháng 2 năm 1920 Heidelberg K. Reinmuth
929 Algunde 1920 GR 10 tháng 3 năm 1920 Heidelberg K. Reinmuth
930 Westphalia 1920 GS 10 tháng 3 năm 1920 Hamburg-Bergedorf W. Baade
931 Whittemora 1920 GU 19 tháng 3 năm 1920 Algiers F. Gonnessiat
932 Hooveria 1920 GV 23 tháng 3 năm 1920 Vienna J. Palisa
933 Susi 1927 CH 10 tháng 2 năm 1927 Heidelberg K. Reinmuth
934 Thüringia 1920 HK 15 tháng 8 năm 1920 Hamburg-Bergedorf W. Baade
935 Clivia 1920 HM 7 tháng 9 năm 1920 Heidelberg K. Reinmuth
936 Kunigunde 1920 HN 8 tháng 9 năm 1920 Heidelberg K. Reinmuth
937 Bethgea 1920 HO 12 tháng 9 năm 1920 Heidelberg K. Reinmuth
938 Chlosinde 1920 HQ 9 tháng 9 năm 1920 Heidelberg K. Reinmuth
939 Isberga 1920 HR 4 tháng 10 năm 1920 Heidelberg K. Reinmuth
940 Kordula 1920 HT 10 tháng 10 năm 1920 Heidelberg K. Reinmuth
941 Murray 1920 HV 10 tháng 10 năm 1920 Vienna J. Palisa
942 Romilda 1920 HW 11 tháng 10 năm 1920 Heidelberg K. Reinmuth
943 Begonia 1920 HX 20 tháng 10 năm 1920 Heidelberg K. Reinmuth
944 Hidalgo 1920 HZ 31 tháng 10 năm 1920 Hamburg-Bergedorf W. Baade
945 Barcelona 1921 JB 3 tháng 2 năm 1921 Barcelona J. Comas Solá
946 Poësia 1921 JC 11 tháng 2 năm 1921 Heidelberg M. F. Wolf
947 Monterosa 1921 JD 8 tháng 2 năm 1921 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann
948 Jucunda 1921 JE 3 tháng 3 năm 1921 Heidelberg K. Reinmuth
949 Hel 1921 JK 11 tháng 3 năm 1921 Heidelberg M. F. Wolf
950 Ahrensa 1921 JP 1 tháng 4 năm 1921 Heidelberg K. Reinmuth
951 Gaspra 1916 S45 30 tháng 7 năm 1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
952 Caia 1916 S61 27 tháng 10 năm 1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
953 Painleva 1921 JT 29 tháng 4 năm 1921 Algiers B. Jekhovsky
954 Li 1921 JU 4 tháng 8 năm 1921 Heidelberg K. Reinmuth
955 Alstede 1921 JV 5 tháng 8 năm 1921 Heidelberg K. Reinmuth
956 Elisa 1921 JW 8 tháng 8 năm 1921 Heidelberg K. Reinmuth
957 Camelia 1921 JX 7 tháng 9 năm 1921 Heidelberg K. Reinmuth
958 Asplinda 1921 KC 28 tháng 9 năm 1921 Heidelberg K. Reinmuth
959 Arne 1921 KF 30 tháng 9 năm 1921 Heidelberg K. Reinmuth
960 Birgit 1921 KH 1 tháng 10 năm 1921 Heidelberg K. Reinmuth
961 Gunnie 1921 KM 10 tháng 10 năm 1921 Heidelberg K. Reinmuth
962 Aslög 1921 KP 25 tháng 10 năm 1921 Heidelberg K. Reinmuth
963 Iduberga 1921 KR 16 tháng 10 năm 1921 Heidelberg K. Reinmuth
964 Subamara 1921 KS 27 tháng 10 năm 1921 Vienna J. Palisa
965 Angelica 1921 KT 4 tháng 11 năm 1921 La Plata Observatory J. Hartmann
966 Muschi 1921 KU 9 tháng 11 năm 1921 Hamburg-Bergedorf W. Baade
967 Helionape 1921 KV 9 tháng 11 năm 1921 Hamburg-Bergedorf W. Baade
968 Petunia 1921 KW 24 tháng 11 năm 1921 Heidelberg K. Reinmuth
969 Leocadia 1921 KZ 5 tháng 11 năm 1921 Crimea-Simeis S. Beljavskij
970 Primula 1921 LB 29 tháng 11 năm 1921 Heidelberg K. Reinmuth
971 Alsatia 1921 LF 23 tháng 11 năm 1921 Nice A. Schaumasse
972 Cohnia 1922 LK 18 tháng 1 năm 1922 Heidelberg M. F. Wolf
973 Aralia 1922 LR 18 tháng 3 năm 1922 Heidelberg K. Reinmuth
974 Lioba 1922 LS 18 tháng 3 năm 1922 Heidelberg K. Reinmuth
975 Perseverantia 1922 LT 27 tháng 3 năm 1922 Vienna J. Palisa
976 Benjamina 1922 LU 27 tháng 3 năm 1922 Algiers B. Jekhovsky
977 Philippa 1922 LV 6 tháng 4 năm 1922 Algiers B. Jekhovsky
978 Aidamina 1922 LY 18 tháng 5 năm 1922 Crimea-Simeis S. Beljavskij
979 Ilsewa 1922 MC 29 tháng 6 năm 1922 Heidelberg K. Reinmuth
980 Anacostia 1921 W19 21 tháng 11 năm 1921 Washington G. H. Peters
981 Martina 1917 S92 23 tháng 9 năm 1917 Crimea-Simeis S. Beljavskij
982 Franklina 1922 MD 21 tháng 5 năm 1922 Johannesburg H. E. Wood
983 Gunila 1922 ME 30 tháng 7 năm 1922 Heidelberg K. Reinmuth
984 Gretia 1922 MH 27 tháng 8 năm 1922 Heidelberg K. Reinmuth
985 Rosina 1922 MO 14 tháng 10 năm 1922 Heidelberg K. Reinmuth
986 Amelia 1922 MQ 19 tháng 10 năm 1922 Barcelona J. Comas Solá
987 Wallia 1922 MR 23 tháng 10 năm 1922 Heidelberg K. Reinmuth
988 Appella 1922 MT 10 tháng 11 năm 1922 Algiers B. Jekhovsky
989 Schwassmannia 1922 MW 18 tháng 11 năm 1922 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann
990 Yerkes 1922 MZ 23 tháng 11 năm 1922 Williams Bay G. Van Biesbroeck
991 McDonalda 1922 NB 24 tháng 10 năm 1922 Williams Bay O. Struve
992 Swasey 1922 ND 14 tháng 11 năm 1922 Williams Bay O. Struve
993 Moultona 1923 NJ 12 tháng 1 năm 1923 Williams Bay G. Van Biesbroeck
994 Otthild 1923 NL 18 tháng 3 năm 1923 Heidelberg K. Reinmuth
995 Sternberga 1923 NP 8 tháng 6 năm 1923 Crimea-Simeis S. Beljavskij
996 Hilaritas 1923 NM 21 tháng 3 năm 1923 Vienna J. Palisa
997 Priska 1923 NR 12 tháng 7 năm 1923 Heidelberg K. Reinmuth
998 Bodea 1923 NU 6 tháng 8 năm 1923 Heidelberg K. Reinmuth
999 Zachia 1923 NW 9 tháng 8 năm 1923 Heidelberg K. Reinmuth
1000 Piazzia 1923 NZ 12 tháng 8 năm 1923 Heidelberg K. Reinmuth

Xem thêm

sửa

Liên kết ngoài

sửa