Danh sách trường Đại học và Cao đẳng tại Vương quốc Liên hiệp Anh

bài viết danh sách Wikimedia

Trang này liệt kê tất cả các trường đại học và cao đẳng tại Anh Quốc theo thứ tự bản chữ cái

Các trường Đại học Tổng hợpSửa đổi

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y

ASửa đổi

BSửa đổi

CSửa đổi

DSửa đổi

ESửa đổi

GSửa đổi

HSửa đổi

KSửa đổi

LSửa đổi

MSửa đổi

NSửa đổi

OSửa đổi

PSửa đổi

QSửa đổi

RSửa đổi

SSửa đổi

TSửa đổi

USửa đổi

WSửa đổi

YSửa đổi

Các "University Colleges"Sửa đổi

Các trường Cao đẳngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi