Danh sách vô địch đôi nam nữ Wimbledon

bài viết danh sách Wikimedia

Nội dung đôi nam nữ bắt đầu thi đấu từ năm 1913, cùng năm với nội dung đôi nữ.

Các năm 1915-1918 và 1940-1945 giải không được tổ chức vì hai cuộc chiến tranh thế giới.

Năm Vô địch Hạng nhì Tỉ số
1913 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Hope Crisp / Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Agnes Tuckey Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland James Cecil Parke / Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Ethel Thomson Larcombe 3-6, 5-3 bỏ cuộc
1914 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland James Cecil Parke / Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Ethel Thomson Larcombe Úc Tony Wilding / Pháp Marguerite Broquedis 4-6, 6-4, 6-2
1915 không tổ chức (Chiến tranh thế giới thứ nhất)
1916 không tổ chức (Chiến tranh thế giới thứ nhất)
1917 không tổ chức (Chiến tranh thế giới thứ nhất)
1918 không tổ chức (Chiến tranh thế giới thứ nhất)
1919 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Randolph Lycett / Hoa Kỳ Elizabeth Ryan Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Albertem Prebble / Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothea Chambers 6-0, 6-0
1920 Úc Gerald Patterson / Pháp Suzanne Lenglen Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Randolph Lycett / Hoa Kỳ Elizabeth Ryan 7-5, 6-3
1921 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Randolph Lycett / Hoa Kỳ Elizabeth Ryan Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Max Woosnam / Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Phillis Howkins 6-3, 6-1
1922 Úc Pat O'Hara Wood / Pháp Suzanne Lenglen Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Randolph Lycett / Hoa Kỳ Elizabeth Ryan 6-4, 6-3
1923 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Randolph Lycett / Hoa Kỳ Elizabeth Ryan Ấn Độ Lewis Deane / Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothy Shepherd Barron 6-4, 7-5
1924 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland John Gilbert / Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Kathleen McKane Godfree Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Leslie Godfree / Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothy Shepherd Barron 6-3, 3-6, 6-3
1925 Pháp Jean Borotra / Pháp Suzanne Lenglen Ý Uberto de Morpurgo / Hoa Kỳ Elizabeth Ryan 6-3, 6-3
1926 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Leslie Godfree / Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Kathleen McKane Godfree Hoa Kỳ Howard Kinsey / Hoa Kỳ Mary Browne 6-3, 6-4
1927 Hoa Kỳ Frank Hunter / Hoa Kỳ Elizabeth Ryan Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Leslie Godfree / Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Kathleen McKane Godfree 8-6, 6-0
1928 Cộng hòa Nam Phi Patrick Spence / Hoa Kỳ Elizabeth Ryan Úc Jack Crawford / Úc Daphne Akhurst Cozens 7-5, 6-4
1929 Hoa Kỳ Frank Hunter / Hoa Kỳ Helen Wills Moody Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Ian Collins / Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Joan Fry 6-1, 6-4
1930 Úc Jack Crawford / Hoa Kỳ Elizabeth Ryan Đức Daniel Prenn / Đức Hilde Krahwinkel Sperling 6-1, 6-3
1931 Hoa Kỳ George Lott / Hoa Kỳ Anna McCune Harper Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Ian Collins / Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Joan Ridley 6-3, 1-6, 6-1
1932 Tây Ban Nha Enrique Maier / Hoa Kỳ Elizabeth Ryan Úc Harry Hopman / Bỉ Josane Sigart 7-5, 6-2
1933 Đế quốc Đức Gottfried von Cramm / Đế quốc Đức Hilde Krahwinkel Sperling Cộng hòa Nam Phi Norman Farquharson / Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Mary Heeley 7-5, 8-6
1934 Nhật Bản Ryuki Miki / Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothy Round Little Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Henry Austin / Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothy Shepherd Barron 3-6, 6-4, 6-0
1935 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Fred Perry / Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothy Round Little Úc Harry Hopman / Úc Nell Hall Hopman 7-5, 4-6, 6-2
1936 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Fred Perry / Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothy Round Little Hoa Kỳ Don Budge / Hoa Kỳ Sarah Palfrey Cooke 7-9, 7-5, 6-4
1937 Hoa Kỳ Don Budge / Hoa Kỳ Alice Marble Pháp Yvon Petra / Pháp Simone Mathieu 6-4, 6-1
1938 Hoa Kỳ Don Budge / Hoa Kỳ Alice Marble Đức Henner Henkel / Hoa Kỳ Sarah Palfrey Cooke 6-1, 6-4
1939 Hoa Kỳ Bobby Riggs / Hoa Kỳ Alice Marble Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Frank Wilde / Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Nancy Brown 9-7, 6-1
1940 không tổ chức (Chiến tranh thế giới thứ hai)
1941 không tổ chức (Chiến tranh thế giới thứ hai)
1942 không tổ chức (Chiến tranh thế giới thứ hai)
1943 không tổ chức (Chiến tranh thế giới thứ hai)
1944 không tổ chức (Chiến tranh thế giới thứ hai)
1945 không tổ chức (Chiến tranh thế giới thứ hai)
1946 Hoa Kỳ Tom Brown / Hoa Kỳ Louise Brough Clapp Úc Geoff Brown / Hoa Kỳ Dorothy Cheney 6-4, 6-4
1947 Úc John Bromwich / Hoa Kỳ Louise Brough Clapp Úc Colin Long / Úc Nancye Wynne Bolton 1-6, 6-4, 6-2
1948 Úc John Bromwich / Hoa Kỳ Louise Brough Clapp Úc Frank Sedgman / Hoa Kỳ Doris Hart 6-2, 3-6, 6-3
1949 Cộng hòa Nam Phi Eric Sturgess / Cộng hòa Nam Phi Sheila Summers Úc John Bromwich / Hoa Kỳ Louise Brough Clapp 9-7, 9-11, 7-5
1950 Cộng hòa Nam Phi Eric Sturgess / Hoa Kỳ Louise Brough Clapp Úc Geoff Brown / Hoa Kỳ Pat Canning Todd 11-9, 1-6, 6-4
1951 Úc Frank Sedgman / Hoa Kỳ Doris Hart Úc Mervyn Rose / Úc Nancye Wynne Bolton 7-5, 6-2
1952 Úc Frank Sedgman / Hoa Kỳ Doris Hart Argentina Enrique Morea / Úc Thelma Coyne Long 4-6, 6-3, 6-4
1953 Hoa Kỳ Vic Seixas / Hoa Kỳ Doris Hart Argentina Enrique Morea / Hoa Kỳ Shirley Fry Irvin 9-7, 7-5
1954 Hoa Kỳ Vic Seixas / Hoa Kỳ Doris Hart Úc Ken Rosewall / Hoa Kỳ Margaret Osborne duPont 5-7, 6-4, 6-3
1955 Hoa Kỳ Vic Seixas / Hoa Kỳ Doris Hart Argentina Enrique Morea / Hoa Kỳ Louise Brough Clapp 8-6, 2-6, 6-3
1956 Hoa Kỳ Vic Seixas / Hoa Kỳ Shirley Fry Irvin Hoa Kỳ Gardnar Mulloy / Hoa Kỳ Althea Gibson 2-6, 6-2, 7-5
1957 Úc Mervyn Rose / Hoa Kỳ Darlene Hard Úc Neale Fraser / Úc Althea Gibson 6-4, 7-5
1958 Úc Robert Howe / Úc Lorraine Coghlan Robinson Đan Mạch Kurt Nielsen / Hoa Kỳ Althea Gibson 6-3, 13-11
1959 Úc Rod Laver / Hoa Kỳ Darlene Hard Úc Neale Fraser / Brasil Maria Bueno 6-4, 6-3
1960 Úc Rod Laver / Hoa Kỳ Darlene Hard Úc Robert Howe / Brasil Maria Bueno 13-11, 3-6, 8-6
1961 Úc Fred Stolle / Úc Lesley Turner Bowrey Úc Robert Howe / Đức Edda Buding 11-9, 6-2
1962 Úc Neale Fraser / Hoa Kỳ Margaret Osborne duPont Hoa Kỳ Dennis Ralston / Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Ann Haydon-Jones 2-6, 6-3, 13-11
1963 Úc Ken Fletcher / Úc Margaret Smith Cộng hòa Nam Phi Bob Hewitt / Hoa Kỳ Darlene Hard 11-9, 6-4
1964 Úc Fred Stolle / Úc Lesley Turner Bowrey Úc Ken Fletcher / Úc Margaret Smith 6-4, 6-4
1965 Úc Ken Fletcher / Úc Margaret Smith Úc Tony Roche / Úc Judy Tegart Dalton 12-10, 6-3
1966 Úc Ken Fletcher / Úc Margaret Smith Hoa Kỳ Dennis Ralston / Hoa Kỳ Billie Jean King 4-6, 6-3, 6-3
1967 Úc Owen Davidson / Hoa Kỳ Billie Jean King Úc Ken Fletcher / Brasil Maria Bueno 7-5, 6-2
1968 Úc Ken Fletcher / Úc Margaret Smith Court Liên Xô Alex Metreveli / Liên Xô Olga Morozova 6-1, 14-12
1969 Úc Fred Stolle / Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Ann Haydon-Jones Úc Tony Roche / Úc Judy Tegart Dalton 6-2, 6-3
1970 România Ilie Năstase / Hoa Kỳ Rosemary Casals Liên Xô Alex Metreveli / Liên Xô Olga Morozova 6-3, 4-6, 9-7
1971 Úc Owen Davidson / Hoa Kỳ Billie Jean King Hoa Kỳ Marty Riessen / Úc Margaret Smith Court 3-6, 6-2, 15-13
1972 România Ilie Năstase / Hoa Kỳ Rosemary Casals Úc Kim Warwick / Úc Evonne Goolagong Cawley 6-4, 6-4
1973 Úc Owen Davidson / Hoa Kỳ Billie Jean King México Raúl Ramírez / Hoa Kỳ Janet Newberry 6-3, 6-2
1974 Úc Owen Davidson / Hoa Kỳ Billie Jean King Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Mark Farrell / Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Lesley Charles 6-3, 9-7
1975 Hoa Kỳ Marty Riessen / Úc Margaret Smith Court Úc Alan Stone / Hà Lan Betty Stöve 6-4, 7-5
1976 Úc Tony Roche / Pháp Françoise Durr Hoa Kỳ Bob Stockton / Hoa Kỳ Rosemary Casals 6-3, 2-6, 7-5
1977 Úc Bob Hewitt / Cộng hòa Nam Phi Greer Stevens Cộng hòa Nam Phi Frew McMillan / Hà Lan Betty Stöve 3-6, 7-5, 6-4
1978 Cộng hòa Nam Phi Frew McMillan / Hà Lan Betty Stöve Úc Ray Ruffels / Hoa Kỳ Billie Jean King 6-2, 6-2
1979 Úc Bob Hewitt / Cộng hòa Nam Phi Greer Stevens Cộng hòa Nam Phi Frew McMillan / Hà Lan Betty Stöve 7-5, 7-6(7)
1980 Hoa Kỳ John Austin / Hoa Kỳ Tracy Austin Úc Mike Antonoplis / Úc Dianne Fromholtz Balestrat 4-6, 7-6(6), 6-3
1981 Cộng hòa Nam Phi Frew McMillan / Hà Lan Betty Stöve Hoa Kỳ John Austin / Hoa Kỳ Tracy Austin 4-6, 7-6(2), 6-3
1982 Cộng hòa Nam Phi Kevin Curren / Hoa Kỳ Anne Smith Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland John Lloyd / Úc Wendy Turnbull 2-6, 6-3, 7-5
1983 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland John Lloyd / Úc Wendy Turnbull Hoa Kỳ Steve Denton / Hoa Kỳ Billie Jean King 6-7(5), 7-6(5), 7-5
1984 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland John Lloyd / Úc Wendy Turnbull Hoa Kỳ Steve Denton / Hoa Kỳ Kathy Jordan 6-3, 6-3
1985 Úc Paul McNamee / Hoa Kỳ Martina Navrátilová Úc John Fitzgerald / Úc Elizabeth Smylie 7-5, 4-6, 6-2
1986 Hoa Kỳ Ken Flach / Hoa Kỳ Kathy Jordan Thụy Sĩ Heinz Günthardt / Hoa Kỳ Martina Navrátilová 6-3, 7-6(7)
1987 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Jeremy Bates / Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Jo Durie Úc Darren Cahill / Hoa Kỳ Nicole Provis 7-6(10), 6-3
1988 Hoa Kỳ Sherwood Stewart / Hoa Kỳ Zina Garrison Jackson Hoa Kỳ Kelly Jones / Hoa Kỳ Gretchen Magers 6-1, 7-6(3)
1989 Hoa Kỳ Jim Pugh / Tiệp Khắc Jana Novotná Úc Mark Kratzmann / Úc Jenny Byrne 6-4, 5-7, 6-4
1990 Hoa Kỳ Rick Leach / Hoa Kỳ Zina Garrison Jackson Úc John Fitzgerald / Úc Elizabeth Smylie 7-5, 6-2
1991 Úc John Fitzgerald / Úc Elizabeth Smylie Hoa Kỳ Jim Pugh / Liên Xô Natasha Zvereva 7-6(4), 6-2
1992 Tiệp Khắc Cyril Suk / Latvia Larisa Savchenko Neiland Hà Lan Jacco Eltingh / Hà Lan Miriam Oremans 7-6(2), 6-2
1993 Úc Mark Woodforde / Hoa Kỳ Martina Navrátilová Hà Lan Tom Nijssen / Hà Lan Manon Bollegraf 6-3, 6-4
1994 Úc Todd Woodbridge / Cộng hòa Séc Helena Suková Hoa Kỳ T.J. Middleton / Hoa Kỳ Lori McNeil 3-6, 7-5, 6-3
1995 Hoa Kỳ Jonathan Stark / Hoa Kỳ Martina Navrátilová Cộng hòa Séc Cyril Suk / Hoa Kỳ Gigi Fernández 6-4, 6-4
1996 Cộng hòa Séc Cyril Suk / Cộng hòa Séc Helena Suková Úc Mark Woodforde / Latvia Larisa Savchenko Neiland 1-6, 6-3, 6-2
1997 Cộng hòa Séc Cyril Suk / Cộng hòa Séc Helena Suková Nga Andrei Olhovskiy / Latvia Larisa Savchenko Neiland 4-6, 6-3, 6-4
1998 Belarus Max Mirnyi / Hoa Kỳ Serena Williams Ấn Độ Mahesh Bhupathi / Croatia Mirjana Lučić 6-4, 6-4
1999 Ấn Độ Leander Paes / Hoa Kỳ Lisa Raymond Thụy Điển Jonas Björkman / Nga Anna Kournikova 6-4, 3-6, 6-3
2000 Hoa Kỳ Donald Johnson / Hoa Kỳ Kimberly Po Úc Lleyton Hewitt / Bỉ Kim Clijsters 6-4, 7-6(3)
2001 Cộng hòa Séc Leos Friedl / Slovakia Daniela Hantuchová Hoa Kỳ M.C. Bryant / Đức Anke Huber 4-6, 6-3, 6-2
2002 Ấn Độ Mahesh Bhupathi / Nga Elena Likhovtseva Zimbabwe Kevin Ullyett / Slovakia Daniela Hantuchová 6-2, 1-6, 6-1
2003 Ấn Độ Leander Paes / Hoa Kỳ Martina Navrátilová Israel Andy Ram / Nga Anastassia Rodionova 6-3, 6-3
2004 Zimbabwe Wayne Black / Zimbabwe Cara Black Úc Todd Woodbridge / Úc Alicia Molik 3-6, 7-6(8), 6-4
2005 Ấn Độ Mahesh Bhupathi / Pháp Mary Pierce Úc Paul Hanley / Ukraina Tatiana Perebiynis 6-4, 6-2
2006 Israel Andy Ram / Nga Vera Zvonareva Hoa Kỳ Bob Bryan / Hoa Kỳ Venus Williams 6-3, 6-2
2007 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Jamie Murray / Serbia Jelena Janković Thụy Điển Jonas Bjorkman / Úc Alicia Molik 6-4, 3-6, 6-1
2008 Hoa Kỳ Bob Bryan / Úc Samantha Stosur Hoa Kỳ Mike Bryan / Slovenia Katarina Srebotnik 7–5, 6–4
2009 Bahamas Mark Knowles / Đức Anna-Lena Grönefeld Ấn Độ Leander Paes / Zimbabwe Cara Black 7–5, 6–3
2010 Ấn Độ Leander Paes / Zimbabwe Cara Black Cộng hòa Nam Phi Wesley Moodie / Hoa Kỳ Lisa Raymond 6–4, 7–6(7–5)
2011 Áo Jürgen Melzer / Cộng hòa Séc Iveta Benešová Ấn Độ Mahesh Bhupathi / Nga Elena Vesnina 6–3, 6–2
2012 Hoa Kỳ Mike Bryan / Hoa Kỳ Lisa Raymond Ấn Độ Leander Paes / Nga Elena Vesnina 6–3, 5–7, 6–4
2013 Canada Daniel Nestor / Pháp Kristina Mladenovic Brasil Bruno Soares / Hoa Kỳ Lisa Raymond 5–7, 6–2, 8–6
2014 Serbia Nenad Zimonjić / Úc Samantha Stosur Belarus Max Mirnyi / Đài Bắc Trung Hoa Chiêm Hạo Tình 6–4, 6–2
2015 Ấn Độ Leander Paes / Thụy Sĩ Martina Hingis Áo Alexander Peya / Hungary Tímea Babos 6–1, 6–1
2016 Phần Lan Henri Kontinen / Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Heather Watson Colombia Robert Farah / Đức Anna-Lena Grönefeld }
2017 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Jamie Murray / Thụy Sĩ Martina Hingis Phần Lan Henri Kontinen / Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Heather Watson 6–4, 6–4
2018 Áo Alexander Peya
Cộng hòa Séc Nicole Melichar
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Jamie Murray
Belarus Victoria Azarenka
7–6(7–1), 6–3
2019 Đài Bắc Trung Hoa Latisha Chan

Croatia Ivan Dodig

Latvia Jeļena Ostapenko

Thụy Điển Robert Lindstedt

6–2, 6–3Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi