Danh sách vô địch đơn nam Wimbledon

bài viết danh sách Wikimedia
Năm Vô địch Á quân Tỷ số
1877 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Spencer Gore Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland William Marshall 6–1 6–2 6–4
1878 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Frank Hadow Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Spencer Gore 7–5 6–1 9–7
1879 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland John Hartley Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Vere St. Leger Goold 6–2 6–4 6–2
1880 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland John Hartley Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Herbert Lawford 6–3 6–2 2–6 6–3
1881 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland William Renshaw Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland John Hartley 6–0 6–1 6–1
1882 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland William Renshaw Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Ernest Renshaw 6–1 2–6 4–6 6–2 6–2
1883 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland William Renshaw Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Ernest Renshaw 2–6 6–3 6–3 4–6 6–3
1884 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland William Renshaw Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Herbert Lawford 6–0 6–4 9–7
1885 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland William Renshaw Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Herbert Lawford 7–5 6–2 4–6 7–5
1886 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland William Renshaw Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Herbert Lawford 6–0 5–7 6–3 6–4
1887 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Herbert Lawford Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Ernest Renshaw 1–6 6–3 3–6 6–4 6–4
1888 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Ernest Renshaw Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Herbert Lawford 6–3 7–5 6–0
1889 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland William Renshaw Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Ernest Renshaw 6–4 6–1 3–6 6–0
1890 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Willoughby Hamilton Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland William Renshaw 6–8 6–2 3–6 6–1 6–1
1891 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Wilfred Baddeley Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Joshua Pim 6–4 1–6 7–5 6–0
1892 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Wilfred Baddeley Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Joshua Pim 4–6 6–3 6–3 6–2
1893 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Joshua Pim Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Wilfred Baddeley 3–6 6–1 6–3 6–2
1894 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Joshua Pim Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Wilfred Baddeley 10–8 6–2 8–6
1895 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Wilfred Baddeley Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Wilberforce Eaves 4–6 2–6 8–6 6–2 6–3
1896 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Harold Mahoney Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Wilfred Baddeley 6–2 6–8 5–7 8–6 6–3
1897 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Reginald Doherty Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Harold Mahoney 6–4 6–4 6–3
1898 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Reginald Doherty Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Lawrence Doherty 6–3 6–3 2–6 5–7 6–1
1899 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Reginald Doherty Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Arthur Gore 1–6 4–6 6–3 6–3 6–3
1900 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Reginald Doherty Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Sidney Smith 6–8 6–3 6–1 6–2
1901 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Arthur Gore Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Reginald Doherty 4–6 7–5 6–4 6–4
1902 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Lawrence Doherty Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Arthur Gore 6–4 6–3 3–6 6–0
1903 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Lawrence Doherty Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Frank Riseley 7–5 6–3 6–0
1904 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Lawrence Doherty Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Frank Riseley 6–1 7–5 8–6
1905 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Lawrence Doherty Úc Norman Brookes 8–6 6–2 6–4
1906 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Lawrence Doherty Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Frank Riseley 6–4 4–6 6–2 6–3
1907 Úc Norman Brookes Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Arthur Gore 6–4 6–2 6–2
1908 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Arthur Gore Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland H. Roper Barrett 6–3 6–2 4–6 3–6 6–4
1909 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Arthur Gore Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Josiah Ritchie 6–8 1–6 6–2 6–2 6–2
1910 New Zealand Anthony Wilding Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Arthur Gore 6–4 7–5 4–6 6–2
1911 New Zealand Anthony Wilding Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland H. Roper Barrett 6–4 4–6 2–6 6–2 RET
1912 New Zealand Anthony Wilding Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Arthur Gore 6–4 6–4 4–6 6–4
1913 New Zealand Anthony Wilding Hoa Kỳ Maurice McLoughlin 8–6 6–3 10–8
1914 Úc Norman Brookes New Zealand Anthony Wilding 6–4 6–4 7–5
1915 không được tổ chức
1916 không được tổ chức
1917 không được tổ chức
1918 không được tổ chức
1919 Úc Gerald Patterson Úc Norman Brookes 6–3 7–5 6–2
1920 Hoa Kỳ Bill Tilden Úc Gerald Patterson 2–6 6–2 6–3 6–4
1921 Hoa Kỳ Bill Tilden Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Brian Norton 4–6 2–6 6–1 6–0 7–5
1922 Úc Gerald Patterson Úc Randolph Lycett 6–3 6–4 6–2
1923 Hoa Kỳ Bill Johnston Hoa Kỳ Frank Hunter 6–0 6–3 6–1
1924 Pháp Jean Borotra Pháp René Lacoste 6–1 3–6 6–1 3–6 6–4
1925 Pháp René Lacoste Pháp Jean Borotra 6–3 6–3 4–6 8–6
1926 Pháp Jean Borotra Hoa Kỳ Howard Kinsey 8–6 6–1 6–3
1927 Pháp Henri Cochet Pháp Jean Borotra 4–6 4–6 6–3 6–4 7–5
1928 Pháp René Lacoste Pháp Henri Cochet 6–1 4–6 6–4 6–2
1929 Pháp Henri Cochet Pháp Jean Borotra 6–4 6–3 6–4
1930 Hoa Kỳ Bill Tilden Hoa Kỳ Wilmer Allison, Jr. 6–3 9–7 6–4
1931 Hoa Kỳ Sidney Wood Hoa Kỳ Frank Shields w/o
1932 Hoa Kỳ Ellsworth Vines Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Bunny Austin 6–4 6–2 6–0
1933 Úc Jack Crawford Hoa Kỳ Ellsworth Vines 4–6 11–9 6–2 2–6 6–4
1934 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Fred Perry Úc Jack Crawford 6–3 6–0 7–5
1935 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Fred Perry Đức Gottfried von Cramm 6–2 6–4 6–4
1936 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Fred Perry Đức Gottfried von Cramm 6–1 6–1 6–0
1937 Hoa Kỳ Don Budge Đức Gottfried von Cramm 6–3 6–4 6–2
1938 Hoa Kỳ Don Budge Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Bunny Austin 6–1 6–0 6–3
1939 Hoa Kỳ Bobby Riggs Hoa Kỳ Elwood Cooke 2–6 8–6 3–6 6–3 6–2
1940 không được tổ chức
1941 không được tổ chức
1942 không được tổ chức
1943 không được tổ chức
1944 không được tổ chức
1945 không được tổ chức
1946 Pháp Yvon Petra Úc Geoff Brown 6–2 6–4 7–9 5–7 6–4
1947 Hoa Kỳ Jack Kramer Hoa Kỳ Tom Brown 6–1 6–3 6–2
1948 Hoa Kỳ Bob Falkenburg Úc John Bromwich 7–5 0–6 6–2 3–6 7–5
1949 Hoa Kỳ Ted Schroeder Ai Cập Jaroslav Drobný 3–6 6–0 6–3 4–6 6–4
1950 Hoa Kỳ Budge Patty Úc Frank Sedgman 6–1 8–10 6–2 6–3
1951 Hoa Kỳ Dick Savitt Úc Ken McGregor 6–4 6–4 6–4
1952 Úc Frank Sedgman Ai Cập Jaroslav Drobný 4–6 6–2 6–3 6–2
1953 Hoa Kỳ Vic Seixas Đan Mạch Kurt Nielsen 9–7 6–3 6–4
1954 Ai Cập Jaroslav Drobný Úc Ken Rosewall 13–11 4–6 6–2 9–7
1955 Hoa Kỳ Tony Trabert Đan Mạch Kurt Nielsen 6–3 7–5 6–1
1956 Úc Lew Hoad Úc Ken Rosewall 6–2 4–6 7–5 6–4
1957 Úc Lew Hoad Úc Ashley Cooper 6–2 6–1 6–2
1958 Úc Ashley Cooper Úc Neale Fraser 3–6 6–3 6–4 13–11
1959 Hoa Kỳ Alex Olmedo Úc Rod Laver 6–4 6–3 6–4
1960 Úc Neale Fraser Úc Rod Laver 6–4 3–6 9–7 7–5
1961 Úc Rod Laver Hoa Kỳ Chuck McKinley 6–3 6–1 6–4
1962 Úc Rod Laver Úc Marty Mulligan 6–2 6–2 6–1
1963 Hoa Kỳ Chuck McKinley Úc Fred Stolle 9–7 6–1 6–4
1964 Úc Roy Emerson Úc Fred Stolle 6–1 12–10 4–6 6–3
1965 Úc Roy Emerson Úc Fred Stolle 6–2 6–4 6–4
1966 Tây Ban Nha Manolo Santana Hoa Kỳ Dennis Ralston 6–4 11–9 6–4
1967 Úc John Newcombe Đức Wilhelm P. Bungert 6–3 6–1 6–1
1968 Úc Rod Laver Úc Tony Roche 6–3 6–4 6–2
1969 Úc Rod Laver Úc John Newcombe 6–4 5–7 6–4 6–4
1970 Úc John Newcombe Úc Ken Rosewall 5–7 6–3 6–2 3–6 6–1
1971 Úc John Newcombe Hoa Kỳ Stan Smith 6–3 5–7 2–6 6–4 6–4
1972 Hoa Kỳ Stan Smith România Ilie Năstase 4–6 6–3 6–3 4–6 7–5
1973 Tiệp Khắc Jan Kodeš Liên Xô Alex Metreveli 6–1 9–8 6–3
1974 Hoa Kỳ Jimmy Connors Úc Ken Rosewall 6–1 6–1 6–4
1975 Hoa Kỳ Arthur Ashe Hoa Kỳ Jimmy Connors 6–1 6–1 5–7 6–4
1976 Thụy Điển Bjorn Borg România Ilie Năstase 6–4 6–2 9–7
1977 Thụy Điển Bjorn Borg Hoa Kỳ Jimmy Connors 3–6 6–2 6–1 5–7 6–4
1978 Thụy Điển Bjorn Borg Hoa Kỳ Jimmy Connors 6–2 6–2 6–3
1979 Thụy Điển Bjorn Borg Hoa Kỳ Roscoe Tanner 6–7(4) 6–1 3–6 6–3 6–4
1980 Thụy Điển Bjorn Borg Hoa Kỳ John McEnroe 1–6 7–5 6–3 6–7(16) 8–6
1981 Hoa Kỳ John McEnroe Thụy Điển Bjorn Borg 4–6 7–6(1) 7–6(4) 6–4
1982 Hoa Kỳ Jimmy Connors Hoa Kỳ John McEnroe 3–6 6–3 6–7(2) 7–6(5) 6–4
1983 Hoa Kỳ John McEnroe New Zealand Chris Lewis 6–2 6–2 6–2
1984 Hoa Kỳ John McEnroe Hoa Kỳ Jimmy Connors 6–1 6–1 6–2
1985 Đức Boris Becker Cộng hòa Nam Phi Kevin Curren 6–3 6–7(4) 7–6(3) 6–4
1986 Đức Boris Becker Tiệp Khắc Ivan Lendl 6–4 6–3 7–5
1987 Úc Pat Cash Tiệp Khắc Ivan Lendl 7–6(5) 6–2 7–5
1988 Thụy Điển Stefan Edberg Đức Boris Becker 4–6 7–6(2) 6–4 6–2
1989 Đức Boris Becker Thụy Điển Stefan Edberg 6–0 7–6(1) 6–4
1990 Thụy Điển Stefan Edberg Đức Boris Becker 6–2 6–2 3–6 3–6 6–4
1991 Đức Michael Stich Đức Boris Becker 6–4 7–6(4) 6–4
1992 Hoa Kỳ Andre Agassi Croatia Goran Ivanišević 6–7(8) 6–4 6–4 1–6 6–4
1993 Hoa Kỳ Pete Sampras Hoa Kỳ Jim Courier 7–6(3) 7–6(6) 3–6 6–3
1994 Hoa Kỳ Pete Sampras Croatia Goran Ivanišević 7–6(2) 7–6(5) 6–0
1995 Hoa Kỳ Pete Sampras Đức Boris Becker 6–7 6–2 6–4 6–2
1996 Hà Lan Richard Krajicek Hoa Kỳ MaliVai Washington 6–3 6–4 6–3
1997 Hoa Kỳ Pete Sampras Pháp Cédric Pioline 6–4 6–2 6–4
1998 Hoa Kỳ Pete Sampras Croatia Goran Ivanišević 6–7(2) 7–6(9) 6–4 3–6 6–2
1999 Hoa Kỳ Pete Sampras Hoa Kỳ Andre Agassi 6–3 6–4 7–5
2000 Hoa Kỳ Pete Sampras Úc Patrick Rafter 6–7(10) 7–6(5) 6–4 6–2
2001 Croatia Goran Ivanišević Úc Patrick Rafter 6–3 3–6 6–3 2–6 9–7
2002 Úc Lleyton Hewitt Argentina David Nalbandian 6–1 6–3 6–2
2003 Thụy Sĩ Roger Federer Úc Mark Philippoussis 7–6(5) 6–2 7–6(3)
2004 Thụy Sĩ Roger Federer Hoa Kỳ Andy Roddick 4–6 7–5 7–6(3) 6–4
2005 Thụy Sĩ Roger Federer Hoa Kỳ Andy Roddick 6–2 7–6(2) 6–4
2006 Thụy Sĩ Roger Federer Tây Ban Nha Rafael Nadal 6–0 7–65 6–72 6–3
2007 Thụy Sĩ Roger Federer Tây Ban Nha Rafael Nadal 7–67 4–6 7–63 2–6 6–2
2008 Tây Ban Nha Rafael Nadal Thụy Sĩ Roger Federer 6–4 6–4 6–75 6–78 9–7
2009 Thụy Sĩ Roger Federer Hoa Kỳ Andy Roddick 5–7 7–66 7–65 3–6 16–14
2010 Tây Ban Nha Rafael Nadal Cộng hòa Séc Tomas Berdych 6–3 7–5 6–4
2011 Serbia Novak Djokovic Tây Ban Nha Rafael Nadal 6–4 6–1 1–6 6–3
2012 Thụy Sĩ Roger Federer Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Andy Murray 4–6 7–5 6–3 6–4
2013 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Andy Murray Serbia Novak Djokovic 6–4 7–5 6–4
2014 Serbia Novak Djokovic Thụy Sĩ Roger Federer 6–7, 6–4, 7–6, 5–7, 6–4
2015 Serbia Novak Djokovic Thụy Sĩ Roger Federer 7–61, 6–710, 6–4, 6–3
2016 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Andy Murray Canada Milos Raonic 6–4, 7–63, 7–62
2017 Thụy Sĩ Roger Federer  Croatia Marin Čilić 6–3, 6–1, 6–4
2018 Serbia Djokovic, NovakNovak Djokovic Cộng hòa Nam Phi Anderson, KevinKevin Anderson 6–2, 6–2, 7–63
2019 Serbia Djokovic, NovakNovak Djokovic Thụy Sĩ Roger Federer 7–65, 1–6, 7–64, 4–6, 13–123
2020 Bị hủy do Đại dịch COVID-19[1]
2021 Serbia Novak Djokovic  Ý Matteo Berrettini 6–7, 6–4, 6–4, 6-3
2022 Serbia Novak Djokovic Úc Nick Kyrgios 4-6, 6-3, 6-4, 7-67-3

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ baotintuc.vn (2 tháng 4 năm 2020). “Wimbledon 2020 bị hủy, mùa giải trên mặt sân cỏ 'biến mất'. baotintuc.vn. Truy cập ngày 25 tháng 9 năm 2022.