Danh sách võ sư aikido

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là một danh sách các võ sư aikido (aikidōka) nổi tiếng và được biết đến rộng rãi, được xếp theo khu vực cư trú chính.

Các học trò trực tiếp của Ueshiba Morihei được đánh dấu sao*

Nhật Bản

sửa

Gia đình Ueshiba

sửa

Các võ sư aikido Nhật Bản khác

sửa

Võ sư ở Nhật Bản không phải người Nhật

sửa

Australia

sửa

Châu Âu

sửa

Bắc Mỹ

sửa

Đông Nam Á

sửa

Nam Mỹ

sửa

Văn học

sửa
  • Pranin, Stanley A, ed. Aikido masters: prewar students of Morihei Ueshiba. Tokyo: Aiki News. 1993. ISBN 4-900586-14-5 Tập này bao gồm 14 cuộc phỏng vấn cụ thể với những người tham gia trực tiếp trong những ngày đầu của aikido publisher
  • Stone, John và Meyer, Ron (eds.) Aikido in America North Atlantic Books 1995. ISBN 1883319277 Các cuộc phỏng vấn chỉ giới hạn cho 13 võ sư aikido tại Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 1994; không có ý nghĩa toàn diện, không bao gồm các huấn luyện viên Nhật Bản. Ban biên tập chủ yếu quan tâm đến việc người Mỹ đã phản hồi, thay đổi và mở rộng aikido ở Hoa Kỳ như thế nào.

Tham khảo

sửa