Danh sách viện sĩ của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật châu Âu

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách viện sĩ của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật châu Âu:

I – Nhân vănSửa đổi

II – Y họcSửa đổi

III – Nghệ thuậtSửa đổi

IV – Khoa học tự nhiênSửa đổi

V – Khoa học xã hội, Luật họcKinh tế họcSửa đổi

VI – Khoa học kỹ thuậtKhoa học môi trườngSửa đổi

VII – Tôn giáoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Nikolaus Lobkowicz Lưu trữ 2012-12-11 tại Archive.today → honorary president 2012 and founding member 1990
 2. ^ Helmut Reinalter Lưu trữ 2013-01-06 tại Archive.today → dean 2012 (I)
 3. ^ “Heinrich Schmidinger”. Euro-acad.eu. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2013.
 4. ^ Konrad Meßmer Lưu trữ 2013-01-06 tại Archive.today → dean 2012 (II)
 5. ^ Francisco José Rubia Lưu trữ 2013-02-13 tại Archive.today → vice-president 2012
 6. ^ Felix Unger Lưu trữ 2013-01-06 tại Archive.today → president 2012 and founding member 1990
 7. ^ Manfred Wagner Lưu trữ 2013-01-06 tại Archive.today → dean 2012 (III)
 8. ^ Hans-Jörg Fecht Lưu trữ 2016-03-04 tại Wayback Machine 2012
 9. ^ Štefan Luby Lưu trữ 2015-01-04 tại Wayback Machine → vice-president 2012
 10. ^ “Ernst Mutschler”. Euro-acad.eu. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 12 năm 2015. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2013.
 11. ^ “Gisbert W.A.W. Freiherr zu Putlitz”. Euro-acad.eu. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 2 năm 2013. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2013.
 12. ^ Branko Stanovic Lưu trữ 2013-01-07 tại Archive.today → dean 2012 (IV)
 13. ^ “Ludwig Adamovich”. Euro-acad.eu. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2013.
 14. ^ Andreas J.W. Goldschmidt Lưu trữ 2013-02-13 tại Archive.today 2012
 15. ^ Alois Hahn Lưu trữ 2013-02-13 tại Archive.today 1994
 16. ^ Erich Hödl Lưu trữ 2013-02-13 tại Archive.today → vice-president 2012
 17. ^ Peter Oberender Lưu trữ 2013-02-13 tại Archive.today 2011
 18. ^ “Dieter Sadowski”. Euro-acad.eu. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2013.
 19. ^ Johann-Matthias Graf von der Schulenburg Lưu trữ 2013-02-13 tại Archive.today 2009
 20. ^ Joseph Straus Lưu trữ 2013-01-07 tại Archive.today → vice-president 2012
 21. ^ Brigitte Tag Lưu trữ 2014-08-19 tại Wayback Machine → dean 2012 (V)
 22. ^ Jochen Taupitz Lưu trữ 2013-02-13 tại Archive.today 2007
 23. ^ Josef Bugl Lưu trữ 2013-02-13 tại Archive.today 1996
 24. ^ Momir Djurovic Lưu trữ 2013-01-06 tại Archive.today → dean 2012 (VI)
 25. ^ “Heinz Neumann”. Euro-acad.eu. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 2 năm 2013. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2013.
 26. ^ Anselm Bilgri → Orden Online → Anselm Bilgri
 27. ^ “Marko Feingold”. Euro-acad.eu. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 2 năm 2013. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2013.
 28. ^ Franz Cardinal König about the academy → history → founding member 1990
 29. ^ “Wilhelm Korff”. Euro-acad.eu. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 2 năm 2013. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2013.
 30. ^ Karl Cardinal Lehmann Lưu trữ 2013-01-06 tại Archive.today → dean 2012 (VII)
 31. ^ Joseph Cardinal Ratzinger → Abitur → Biography of Joseph Cardinal Ratzinger, the later Pope Benedict XVI → Membership (Mitgliedschaften)
 32. ^ Joseph Cardinal Ratzinger → Theology → Biography Joseph Cardinal Ratzinger, the later Pope Benedict XVI → 1991

Liên kết ngoàiSửa đổi