Danh sách vua Asturias

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách vua của vương quốc Asturias, vương quốc duy nhất không phải của người Hồi trên bán đảo Iberia còn tồn tại sau khi người Hồi giáo xâm lược vùng đất vào nửa đầu thế kỷ thứ 8 SCN. Fruela II, vị vua cuối cùng của vương quốc, kế thừa ngai vàng của vương quốc León láng giềng từ năm 824 và do đó vương quốc bị sát nhập vào vùng đất của xứ León, chấm dứt sự tồn tại của vương quốc này.

Thánh giá của vua Asturias.

Chế độ nối ngôiSửa đổi

Xứ Asturias ban đầu duy trì chế độ quân chủ tuyển cử do các quý tộc bầu lên. Nhưng từ khi vua Ordoñu I kế thừa ngai vàng vương quốc ngay sau Ramiro I chết ngày 1 tháng 2 năm 850 mà bỏ qua việc chọn lựa của các quý tộc thì về thực chất vương quốc đã trở thành chế độ quân chủ cha truyền con nối.

Danh sách vuaSửa đổi

Vua Chân dung Sinh - mất Thời gian cai trị Vợ
Don Pelayu   c. 685 – 737 714 – 737  
Gaudiosa
Favila   ?–739 737–739  
Froiluba
Alfonsu I
Công giáo
  c. 693 – 757 739 – 757  
Ermesinda
Fruela I
Tàn ác
  722 – 14 tháng 1 năm 768 757 – 14 tháng 1 năm 768  
Munia xứ Álava
Aureliu   c. 740 – 774 768 – 774 Không có
Silu   ? – 783 774 – 783  
Adosinda xứ Asturias
Alfonsu II
Trong sạch
  c. 760 – 842 783 Không rõ
Mauregatu   719 (?) – 788/789 783 – 788/189 Creusa xứ Asturias
Bermudu I
Thầy tu/ Phó tế
  c. 750 – 797 788/789 – 791 Ozenda
Alfonsu II
Trong sạch
  c. 760 – 842 791– 842 Không rõ
Ramiro I   c. 790 – 1 tháng 2 năm 850 842 – 1 tháng 2 năm 850 Urraca
Paterna
Ordoñu I   c. 821 – 27 tháng 5 năm 866 1 tháng 2 năm 850 – 27 tháng 5 năm 866  
Nuña xứ Asturias
Alfonsu III
Đại đế
  c. 848 – 20 tháng 12 năm 910 27 tháng 5 năm 866 – 20 tháng 12 năm 910  
Jimena xứ Asturias
Fruela II
Vua hủi
  c. 875– tháng 7 năm 925 20 tháng 12 năm 910 – 924 Nunilo Jimena
Urraca

Dòng thời gianSửa đổi

Fruela II xứ AsturiasAlfonsu III xứ AsturiasOrdoñu I xứ AsturiasRamiro I xứ AsturiasAlfonsu II xứ AsturiasBermudu I xứ AsturiasMauregatu xứ AsturiasSilu xứ AsturiasAurelioFruela I xứ AsturiasAlfonsu I xứ AsturiasFavila xứ AsturiasPelayu xứ Asturias

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi