Danh sách vua Athena

bài viết danh sách Wikimedia

Trước thời kỳ của nền dân chủ, bạo chúa và những chấp chính quan Athena, thành bang Athena được cai trị bởi những vị vua. Hầu hết trong số này có thể là huyền thoại hoặc chỉ đúng một nửa lịch sử. Danh sách dưới đây dựa trên nguồn tài liệu của sử gia kiêm Giám mục Thiên Chúa giáo sống vào thế kỷ IVEusebius xứ Caesarea đưa ra.

Vua Athena sửa

Sơ khai sửa

Ba vị vua được cho là đã cai trị thành bang trước trận lũ lụt trong huyền thoại về Deucalion.

Truyền thuyết sửa

Cecrops được coi là vị vua thật sự đầu tiên của Athena, dù theo truyền thuyết ông là nửa người nửa rắn. Niên đại các đời vua sau đây được các nhà sử học của thời kỳ Hy Lạp hóa phỏng đoán mấy thế kỷ sau bằng cách tham khảo các nguồn tài liệu cổ xưa như cuốn Biên niên sử xứ Parian. Không những vậy mà hiện nay ngành niên đại học đã có thể xác minh về mặt khoa học. Truyền thống nói rằng vua Menestheus đã tham gia vào cuộc chiến thành Troy, và Codrus, vị vua cuối cùng, là một trong những người đã đẩy lùi cuộc xâm lược Attica của người Dorian.

Cuối cùng sửa

Melanthus đã bị đuổi khỏi vương quốc của mình ở Pylos sang Athena sống lưu vong, tại đây chính Thymoestes đã tự mình nhường ngôi cho ông.

Sau khi Codrus mất, hai người con của ông là Medon và Acastus đều nối ngôi vua, hoặc trở thành những chấp chính quan cha truyền con nối.[1] Vào năm 753 TCN, tước vị chấp chính quan cha truyền con nối đã được thay thế bằng một hệ thống không thừa tự (xem thêm Quan chấp chính Athena)

Chú thích sửa

Tham khảo sửa

  • Felix J., "Die Attische Königsliste," Klio 3 (1902), 406-439.