Dao động neutrino là một hiện tượng cơ học lượng tử, theo đó một neutrino được tạo ra với một hương lepton cụ thể (electron, muon hay tau) sau đó có thể được đo để có một hương khác nhau. Xác suất đo đạc một hương đặc biệt cho một neutrino thay đổi định kỳ khi nó truyền qua không gian.[1]

Được dự đoán lần đầu tiên bởi Bruno Pontecorvo vào năm 1957,[2] dao động neutrino từ đó đã được quan sát bởi vô số các thí nghiệm trong các bối cảnh khác nhau. Ngoài ra, nó nêu bật ra được các giải pháp cho các vấn đề neutrino năng lượng mặt trời từ lâu. Dao động neutrino được quan tâm nhiều trên lý thuyết và thực nghiệm, do việc quan sát hiện tượng này ngụ ý rằng các neutrino có khối lượng khác không, mà đã không được bao gồm như là một phần của mô hình chuẩn ban đầu của vật lý hạt.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Barger, Vernon; Marfatia, Danny; Whisnant, Kerry Lewis (2012). The Physics of Neutrinos. Princeton University Press. ISBN 0-691-12853-7. 
  2. ^ B. Pontecorvo (1957). “Mesonium and anti-mesonium”. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 33: 549–551.  reproduced and translated in Sov. Phys. JETP 6: 429. 1957.  |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp) and B. Pontecorvo (1967). “Neutrino Experiments and the Problem of Conservation of Leptonic Charge”. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 53: 1717.  reproduced and translated in Pontecorvo, B. (1968). “Neutrino Experiments and the Problem of Conservation of Leptonic Charge”. Sov. Phys. JETP 26: 984. Bibcode:1968JETP...26..984P. 

Đọc thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi