Dassault Group (Tập đoàn Dassault), (GIMD, Groupe Dassault, hay Groupe Industriel Marcel Dassault S.A.) là một tập đoàn gồm nhiều công ty của Pháp do Serge Dassault thành lập.

Giám đốc điều hành là Claude Dassault và Olivier Costa De Beauregard.

Công ty conSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi