Debug (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Debug hay Debugging (tiếng Việt: Gỡ lỗi) là quá trình tìm và sửa chữa các lỗi xảy ra trong phần mềm máy tính hoặc trên một hệ thống nói chung.

Khái niệm Debug cũng có thể nói đến:

  • Debug (câu lệnh), một câu lệnh trên các hệ điều hành DOS, OS/2 và Windows 16 bit hoặc 32 bit
  • Debug (tạp chí) hoặc De:Bug, một tạp chí của Đức hoạt động từ 1997 đến 2014
  • Debug (phim), phim khoa học viễn tưởng - kinh dị của Canada năm 2014