Delbert Ray Fulkerson (14.8.1924 – 10.1.1976) là nhà toán học người Mỹ, đồng tác giả của thuật toán Ford-Fulkerson, một trong các thuật toán được sử dụng nhiều nhất để minh họa bài toán luồng cực đại (maximum flow problem) trong luồng trên mạng.

Cuộc đời và Sự nghiệp sửa

Fulkerson lớn lên trong một thành phố nhỏ ở miền nam Illinois và học ở Đại học Nam Illinois. Sự nghiệp đại học của ông bị gián đoạn vì ông phải thi hành nghĩa vụ quân sự trong thế chiến thứ hai. Sau chiến tranh, ông trở lại học và sau khi tốt nghiệp, ông học tiếp để lấy bằng tiến sĩ toán họcĐại học Wisconsin-Madison năm 1951. Sau đó ông làm việc ở phân ban toán học của Rand Corporation[1] tới năm 1971, rồi chuyển tới Đại học Cornell làm giáo sư khoa Công trình (Engineering), cho tới khi qua đời năm 1976.

Năm 1956, ông xuất bản bài khảo cứu nổi tiếng về thuật toán Ford-Fulkerson[2] chung với Lester Randolph Ford. Năm 1979, hai Hội lập chương trình Toán họcHội Toán học Hoa Kỳ chung nhau lập ra Giải Fulkerson nổi tiếng, thưởng cho các bài khảo cứu xuất sắc trong lãnh vực Toán học rời rạc mỗi 3 năm một lần.

Phả hệ Toán học sửa

E. H. Moore hướng dẫn L. E. Dickson hướng dẫn Cyrus MacDuffee hướng dẫn Fulkerson.

Tác phẩm sửa

  • L.R. Ford và D.R. Fulkerson: Flows in Networks. Princeton, NJ, Princeton University Press, 1962.

Tham khảo và Chú thích sửa

  1. ^ một Viện Nghiên cứu Chính sách trong chính sách toàn cầu về Nghiên cứu và Phát triển, được thành lập năm 1948
  2. ^ L. R. Ford (1962). Flows in Networks. D. R. Fulkerson. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Xem thêm sửa

Giải Fulkerson

Liên kết ngoài sửa