Deva

trang định hướng Wikimedia

Deva có thể là:

Giải tríSửa đổi

NgườiSửa đổi

Tên riêngSửa đổi

HọSửa đổi

Tôn giáoSửa đổi

SôngSửa đổi

Thị trấnSửa đổi

KhácSửa đổi