Dharanindravarman II (Paramanishkalapada), anh em họ của vua Suryavarman II,[1]:120 là vua của Đế quốc Khmer từ 1150 đế 1160. Con trai ông là Jayavarman VII sau này là một trong người xây dựng đế đô Angkor tham vọng nhất, là một trong những vị vua có thành tựu lớn về kiến trúc, quân sự.

Dharanindravarman II
Vua
Tại vịĐế quốc Khmer: 1150 - 1160
Tiền nhiệmSuryavarman II
Jayavarman VII
Thông tin chung

Xem thêm

sửa

Liên ké ngoài

sửa
Tiền nhiệm:
Suryavarman II
Vua Khmer
1150–1160
Kế nhiệm:
Jayavarman VII

Tham khảo

sửa
  1. ^ Higham, C., 2001, The Civilization of Angkor, London: Weidenfeld & Nicolson, ISBN 9781842125847