Diêm (họ)

họ

Diêm là một họ của người Trung Quốc (chữ Hán: 阎, Bính âm: Yan). Trong danh sách Bách gia tính họ này đứng thứ 247, về mức độ phổ biến họ Diêm xếp thứ 75 ở Trung Quốc theo thống kê năm 2006.

Người Trung Quốc họ Diêm nổi tiếngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi