Diêm vương

Minh Vương Tinh
(đổi hướng từ Diêm Ma La Già)
Tranh tường miêu tả diêm vương vào thời kỳ Azuchi-Momoyama, được tìm thấy ở Nara, Nhật Bản.

Diêm Ma La Già (chữ Hán: 閻魔羅闍, dịch âm từ tiếng Phạn "यमराज" Yamarāja-Quả ma nhật hạ), gọi tắt là Diêm La vương (閻羅王) hoặc Diêm vương (閻王) là chúa tể của địa ngục. Mô tả về Diêm vương thay đổi tùy theo nền văn hóa.

Trong Đạo giáoSửa đổi

Cõi U Minh do Địa Mẫu cai quản. Ngài ngự ở cung Thúy Vân, dưới ngài là Phong Đô đại đế cai quản Thập điện Diêm vương:

  • Nhất điện Tần Quãng vương
  • Nhị điện Sở Giang vương
  • Tam điện Tống Đế vương
  • Tứ điện Ngô Quang vương
  • Ngũ điện Diêm La vương hay Diêm La thiên tử
  • Lục điện Biện Thành vương
  • Thất điện Thái Sơn vương
  • Bát điện Đô thị vương
  • Cửu điện Bình Đẳng vương
  • Thập điện Chuyển Luân vương

Trong Phật giáoSửa đổi

 
Tượng Diêm-la vương chế tác theo quan điểm của Phật giáo Tây Tạng.

Trong huyền thoại Phật giáo, Diêm-la vương nguyên là vua của xứ Vệ-xá-li (Vaiśālī). Trong một trận chiến tranh đẫm máu, ông ước nguyện làm vua địa ngục và quả nhiên được tái sinh làm Diêm-la vương. Diêm vương có 8 tướng quân và 80.000 binh sĩ. Mỗi ngày ba lần Diêm-la vương và các tướng sĩ phải chịu hình phạt bị đổ đồng sôi vào miệng cho đến khi tội ác của họ được tha thứ. Diêm vương là người phái cái già, cái chết đến cho con người, nhắc nhở họ đừng làm gì trái với đạo lý. Diêm-la vương có người em gái là Yami, nữ chúa cai trị nữ nhân ở địa ngục.

Diêm-la vương tuy cai trị Địa ngục nhưng vẫn sống có đạo lý, có quy y Phật, khác với Ma vương là kẻ phỉ báng thánh thần, gieo rắc tội ác.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi