Diễn đàn trực tuyến

nơi người dùng Internet trao đổi & thảo luận

Diễn đàn trực tuyến, hay được gọi là forum, là nơi để cho người dùng Internet trao đổi, thảo luận và tán gẫu với nhau.

Phương thức thường được dùng trong diễn đàn trực tuyến là người đầu tiên gửi lên một chủ đề (topic, thread) trong một đề mục (category, forum) và sau đó những người tiếp theo sẽ viết những bài góp ý, thảo luận lên để trao đổi xung quanh chủ đề đó.

Phần mềmSửa đổi

Trên Internet có nhiều phần mềm thiết kế diễn đàn trực tuyến cho phép tải về, chúng được viết bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau như PHP, Perl, Java hay ASP. Các dữ liệu và thông số được lưu lại trong Cơ sở dữ liệu (MySQL) hoặc text file. Có thể là phpBBphpBB2 được sử nhiều nhất vì đây là được dùng miễn phí. Còn các phần mềm phải trả phí thì có thể là vBulletin, phần mềm này được hỗ trợ và bảo mật rất tốt. Invision Power Board cũng là một trong những phần mềm được sử dụng nhiều.

Các thành phần của một diễn đàn trực tuyếnSửa đổi

Đề mụcSửa đổi

Đề mục (tiếng Anh category) là một nhóm các diễn đàn có nội dung gần giống nhau gộp lại.

Diễn đànSửa đổi

Diễn đàn (tiếng Anh forum) thường được gọi là box gồm một nhóm các chủ đề có liên quan với nhau. Người sử dụng có thể tạo chủ đề mới trong các diễn đàn này.

Chủ đề hoặc LuồngSửa đổi

Chủ đề (tiếng Anh topic) hay còn gọi là luồng (tiếng Anh thread) do người dùng tạo ra, quay quanh một vấn đề nào đó. Mọi người sẽ đọc những bài trong chủ đề này và viết ý kiến của mình lên (thường gọi là các bài viết, tiếng Anh post), cũng nhau thảo luận.

Tham khảoSửa đổi