Di chỉ khảo cổ

Di chỉ khảo cổ hay địa điểm khảo cổ học, đôi khi nói rút gọn là di chỉ, là địa điểm (hoặc một nhóm các địa điểm vật lý), trong đó các bằng chứng về hoạt động trong quá khứ được bảo tồn (tiền sử hoặc có lịch sử hoặc hiện đại), và đã và đang được hoặc có thể được điều tra bằng cách sử dụng phương pháp khảo cổ học và đại diện cho một phần hồ sơ khảo cổ [1][2]. Các di chỉ có phạm vi từ khu vực có ít hoặc không có di vật có thể nhìn thấy trên mặt đất, tới các tòa nhà và các công trình khác vẫn đang được sử dụng.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ JB. “How do archaeologists find sites?”. Bone Broke. Truy cập ngày 12 tháng 12 năm 2017.
  2. ^ “Learning Archaeology: Pre-Ex: Geophysics: Magnetometry”. www.pastperfect.org.uk. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 12 năm 2017. Truy cập ngày 12 tháng 12 năm 2017.

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi