Di tích đập nước bằng gỗ thời Triệu

Di tích đập nước bằng gỗ thời Triệu nằm ở đường Tây Hồ giao với đường Huệ Phúc Đông tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.[1]

Mô hình đập nước bằng gỗ thời nhà Triệu nước Nam Việt

Hình ảnh các hiện vật sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa