Di truyền học cổ điển

Di truyền học cổ điển là giai đoạn đầu tiên và cũng là một nhánh phát triển hiện còn của di truyền học, có đặc điểm chính là: chỉ dựa vào các kết quả quan sát được (kiểu hình) để xây dựng nên các lí thuyết sinh học về hiện tượng di truyền và biến dị của sinh vật, thông qua kết quả của các hoạt động sinh sản ở sinh vật.[1][2][3]

Một mô hình tế bào học phổ biến thường gặp trong di truyền học cổ điển, với các hình que tượng trưng cho nhiễm sắc thể mang gen.

Nội hàm

sửa

Di truyền học cổ điển hàm chứa những kỹ thuật và phương pháp luận của di truyền học mà được sử dụng từ trước ra đời của sinh học phân tử. Một phát hiện chìa khóa của di truyền học cổ điển ở sinh vật nhân thực chính là gien liên kết. Việc quan sát thấy rằng một số gien không tách ra một cách độc lập trong quá trình giảm phân đã phá vỡ các quy luật của di truyền Mendel, và cung cấp cho khoa học một cách để đặt các tính trạng vào một vị trí trên nhiễm sắc thể. Các bản đồ liên kết vẫn được sử dụng ngày nay, đặc biệt là trong nuôi trồng để cải thiện giống cây trồng.

Di truyền học cổ điển, vẫn là nền tảng cho tất cả các lĩnh vực khác trong di truyền học, chủ yếu liên quan đến phương pháp mà các đặc điểm di truyền được phân loại là trội (luôn biểu hiện), lặn (phụ thuộc vào một tính trạng trội), trung gian (biểu hiện một phần) hoặc đa gen (do nhiều gen) virut được truyền trong thực vật và động vật. Những đặc điểm này có thể liên kết giới tính (kết quả từ hoạt động của gen đối với giới tính, hoặc nhiễm sắc thể X, nhiễm sắc thể) hoặc tự phát (kết quả từ hoạt động của gen trên nhiễm sắc thể khác với nhiễm sắc thể giới tính). Di truyền học cổ điển bắt đầu với nghiên cứu về di truyền Mendel từ đậu Hà Lan và tiếp tục với các nghiên cứu về di truyền ở nhiều loài thực vật và động vật khác nhau. Ngày nay, một lý do chính để thực hiện di truyền cổ điển là để khám phá gen. Việc tìm kiếm và tập hợp một bộ gen ảnh hưởng đến một đặc tính sinh học đáng quan tâmKhái niệm cơ bản

Cơ sở của di truyền học cổ điển chính là khái niệm gien, một nhân tố di truyền liên kết với một đặc điểm (hay tính trạng) đơn giản cụ thể.

Tham khảo

sửa

[6] Classical and Molecular Genetics

[7] Genetics

[8] Mendelian Genetics

[9] Experiments in Plant Hybridization (1865) by Gregor Mendel

[10] CENTENARY OF MENDEL'S PAPER

[11] The Full Breadth of Mendel's Genetics

[12] Mendel and his peas

[13] Genetics: From Genes to Genomes

[14] Dihybrid Cross

[15] From Mendel's discovery on peas to today's plant genetics and breeding

Nguồn trích dẫn

sửa
 1. ^ “Classical genetics”.
 2. ^ Phạm Thành Hổ: "Di truyền học" - Nhà xuất bản Giáo dục, 1998.
 3. ^ “Classical Genetics” (PDF). Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 6 tháng 12 năm 2019.
 4. ^ "Sinh học 9" - Nhà xuất bản Giáo dục, 2018.
 5. ^ "Sinh học 12" - Nhà xuất bản Giáo dục, 2019.
 6. ^ Classical and Molecular Genetics. ISBN 9781631817762.
 7. ^ Genetics. ISBN 9780787650155.
 8. ^ “Mendelian Genetics - Genetics Generation”. Genetics Generation (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2017.
 9. ^ “Mendel's Paper (English - Annotated)”. www.mendelweb.org. Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2017.
 10. ^ “CENTENARY OF MENDEL'S PAPER”. British Medical Journal. 1 (5431): 368–374. ngày 6 tháng 2 năm 1965. ISSN 0007-1447. PMC 2165333. PMID 14237908.
 11. ^ “E-Resource Login”. www.genetics.org.libdata.lib.ua.edu (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2017.
 12. ^ “Khan Academy”. Khan Academy (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2017.
 13. ^ Leland., Hartwell. Genetics: from genes to genomes. Goldberg, Michael L., Fischer, Janice A. New York, NY. ISBN 0073525316. OCLC 854285781.
 14. ^ “dihybrid cross / dihybrid | Learn Science at Scitable”. www.nature.com (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2017.
 15. ^ Smýkal, Petr; Varshney, Rajeev K.; Singh, Vikas K.; Coyne, Clarice J.; Domoney, Claire; Kejnovský, Eduard; Warkentin, Thomas (ngày 1 tháng 12 năm 2016). “From Mendel's discovery on pea to today's plant genetics and breeding”. Theoretical and Applied Genetics (bằng tiếng Anh). 129 (12): 2267–2280. doi:10.1007/s00122-016-2803-2. ISSN 0040-5752.