Diazole là một trong hai đồng phân của các hợp chất hóa họccông thức phân tử C3H4N2, có một vòng năm cạnh gồm ba nguyên tử carbon và hai nguyên tử nitơ.

Hai đồng phân gồm:

Tham khảoSửa đổi