Dinosauromorpha là một nhóm các Archosauria bao gồm các loài khủng long (Dinosauria), và các động vật có liên quan khác.[3][4][5][6][7][8][9][10]

Dinosauromorphs
Khoảng thời gian tồn tại: Trias giữanay, 245–0 triệu năm trước đây (có thể đã xuất hiện từ Trias sớm)
Từ trên xuống dưới và từ trái sang phải, các loại khủng long khác nhau: Asilisaurus, Borealopelta, TriceratopsGiganotosaurus.
Phân loại khoa học e
Vực: Eukaryota
Giới: Animalia
Ngành: Chordata
Lớp: Reptilia
nhánh: Ornithodira
nhánh: Dinosauromorpha
Benton, 1985[1]
Subgroups

Cây phát sinh

sửa

Cây phát sinh loài đơn giản hóa theo Nesbitt (2011):

 Dinosauromorpha 

Lagerpetonidae

 Dinosauriformes 

Marasuchus 

Silesauridae 

 Dinosauria 

Ornithischia 

 Saurischia 

Theropoda 

Sauropodomorpha 

Tham khảo

sửa
  1. ^ Benton, Michael J. (1 tháng 6 năm 1985). “Classification and phylogeny of the diapsid reptiles”. Zoological Journal of the Linnean Society (bằng tiếng Anh). 84 (2): 97–164. doi:10.1111/j.1096-3642.1985.tb01796.x. ISSN 0024-4082.
  2. ^ Matthew G. Baron; Megan E. Williams (2018). "A re-evaluation of the enigmatic dinosauriform Caseosaurus crosbyensis from the Late Triassic of Texas, USA and its implications for early dinosaur evolution". Acta Palaeontologica Polonica. 63. doi:10.4202/app.00372.2017.
  3. ^ Langer, M. C.; Nesbitt, S. J.; Bittencourt, J. S.; Irmis, R. B. (2013). “Non-dinosaurian Dinosauromorpha”. Geological Society, London, Special Publications. doi:10.1144/SP379.9.
  4. ^ Brusatte, S.L.; Niedźwiedzki, G.; Butler, R.J. (2010). “Footprints pull origin and diversification of dinosaur stem lineage deep into Early Triassic”. Proceedings of the Royal Society B. 278 (1708): 1107–1113. doi:10.1098/rspb.2010.1746. PMC 3049033. PMID 20926435.
  5. ^ Saltopus, a dinosauriform from the Upper Triassic of Scotland. Michael J. Benton and Alick D. Walker. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh / Volume 101 / Special Issue 3-4, pp 285 - 299 Royal Society of Edinburgh 2011 Published online: ngày 17 tháng 5 năm 2011 doi:10.1017/S1755691011020081
  6. ^ Baron, M.G., Norman, D.B., and Barrett, P.M. (2017). A new hypothesis of dinosaur relationships and early dinosaur evolution. Nature, 543: 501–506. doi:10.1038/nature21700
  7. ^ Irmis, Randall B.; Nesbitt, Sterling J.; Padian, Kevin; Smith, Nathan D.; Turner, Alan H.; Woody, Daniel; Downs, Alex (2007). “A Late Triassic dinosauromorph assemblage from New Mexico and the rise of dinosaurs”. Science. 317 (5836): 358–361. doi:10.1126/science.1143325. PMID 17641198.
  8. ^ Nesbitt, Sterling J.; Irmis, Randall B.; Parker, William G.; Smith, Nathan D.; Turner, Alan H.; Rowe, Timothy (2009). “Hindlimb osteology and distribution of basal dinosauromorphs from the Late Triassic of North America”. Journal of Vertebrate Paleontology. 29 (2): 498–516. doi:10.1671/039.029.0218.
  9. ^ Ferigolo, J.; Langer, M.C. (2006). “A Late Triassic dinosauriform from south Brazil and the origin of the ornithischian predentary bone”. Historical Biology. 19 (1): 1–11. doi:10.1080/08912960600845767. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 9 năm 2019. Truy cập ngày 30 tháng 7 năm 2017.
  10. ^ Nesbitt, Sterling J.; Irmis, Randall B.; Parker, William G. (2007). “A critical re-evaluation of the Late Triassic dinosaur taxa of North America”. Journal of Systematic Palaeontology. 5 (2): 209–243. doi:10.1017/S1477201907002040.

Liên kết ngoài

sửa