Drom HaSharon (hội đồng vùng)

Drom HaSharon (Tiếng Hebrew: מועצה אזורית דרום השרון) là một Hội đồng vùng trong khu vực Sharon ở miền trung Israel. Văn phòng nằm trên Quốc lộ 40 gần Neve Yarak.

Danh sách các khu định cư, moshavim, kibbutzim và làngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi