Druze (tiếng Ả Rập: درزيderzī hay durzī, số nhiều دروز durūz; tiếng Hebrew: דרוזיdrūzī số nhiều דרוזים, druzim) là nhóm tôn giáo-sắc tộc nói tiếng Ả Rập,[1] bắt nguồn từ Tây Á, tự nhận là những người theo thuyết nhất thể (Al-Muwaḥḥidūn/Muwahhidun).[2] Ngoài ra, Druze còn là một tôn giáo không chính thức.

Chú thích sửa

  1. ^ Chatty, Dawn (2010). Displacement and Dispossession in the Modern Middle East. Cambridge University Press. ISBN 0-521-81792-7.
  2. ^ Doniger, Wendy (1999). Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions. Merriam-Webster, Inc. ISBN 0-87779-044-2.