Duệ Minh đế

trang định hướng Wikimedia

Duệ Minh Đế (chữ Hán: 睿明帝) là thụy hiệu của nhân vật không làm vua nhưng con cháu họ ở ngôi quân chủ đã truy tôn tổ tiên.

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi