Duệ Vũ Vương (chữ Hán:睿武王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số nhân vật trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa