Duyên Than (chữ Hán giản thể: 沿滩区, Hán Việt: Duyên Than khu) là một quận thuộc địa cấp thị Tự Cống, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận Duyên Than có diện tích 462 km2, dân số năm 2002 là 380.000 người. Mã số bưu chính của quận Duyên Than là 543000.

Quận Duyên Than được chia ra các đơn vị hành chính gồm 11 trấn và 2 hương.

Tham khảoSửa đổi