Duy tân tam kiệt

Nhật Bản, Duy Tân tam kiệt là những người đóng vai trò quan trọng trong cuộc Minh Trị Duy Tân. Họ được gọi là Ishin no Sanketsu (維新の三傑?) trong tiếng Nhật.

Duy Tân Tam Kiệt bao gồm:

Cả ba người này đều lần lượt qua đời trong khoảng từ năm 1877 (năm Minh Trị thứ 10) đến năm 1878 (năm Minh Trị thứ 11).

Tiền nhiệm:
Tướng quân Tokugawa Yoshinobu
Minh Trị Duy Tân
1868-1885
Kế nhiệm:
Ito Hirobumi làm Thủ tướng

Tham khảoSửa đổi