Echternach (tổng)

Echternach là một tổng về phía đông của Luxembourg, ở huyện Grevenmacher. Thủ phủ là Echternach.

Echternach
Iechternach

Vị trí tổng Echternach

Hành chính
Quốc gia Luxembourg
Huyện Grevenmacher
Thủ phủ Echternach
Đơn vị bầu cử lập pháp Est
LAU 1 LU00006
Địa lý
Diện tích
  - Hạng
185,54 km²
thứ 10 trên 12
Điểm cao nhất
  - Hạng
414 m
thứ 9 of 12
Điểm thấp nhất
  - Hạng
141 m
thứ 3 of 12
Dân số
Dân số (2005)
  - Hạng
14.588
thứ 8 trên 12
Mật độ (2005)
  - Hạng
78,62/km²
thứ 8 trên 12
Các thị trấn (Thành phố in đậm)
Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Mompach, Rosport, Waldbillig

Tổng này bao gồm tám thị trấn:

==Tham khảo==