Edmund Frederick Robertson FRSE (sinh ngày 1 tháng 6 năm 1943 ở St Andrews, Scotland) là một giáo sư danh dự về toán học thuần túy của Đại học St. Andrews.

Edmund F. Robertson

Sinh1 tháng 6, 1943 (80 tuổi)
St Andrews, Scotland
Nghề nghiệpNhà toán học

Công việc sửa

Gia đình sửa

Ông sống ở nhà với vợ Helena, và con trai David.[1]

Tham khảo sửa

  1. ^ “Edmund Robertson's Personal Home Page”. turnbull.mcs.st-and.ac.uk. Bản gốc lưu trữ 9 Tháng Một năm 2002. Truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2018.

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:UK-mathematician-stub