Edmund Frederick Robertson FRSE (sinh ngày 1 tháng 6 năm 1943 ở St Andrews, Scotland) là một giáo sư danh dự về toán học thuần túy của Đại học St. Andrews.

Edmund F. Robertson

Sinh1 tháng 6 năm 1943 (80 tuổi)
St Andrews, Scotland
Nghề nghiệpNhà toán học

Công việc sửa

Gia đình sửa

Ông sống ở nhà với vợ Helena, và con trai David.[1]

Tham khảo sửa

  1. ^ “Edmund Robertson's Personal Home Page”. turnbull.mcs.st-and.ac.uk. Bản gốc lưu trữ 9 Tháng Một năm 2002. Truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2018.

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:UK-mathematician-stub