Edward James Hannan (1921 – 7.1.1994)[1] là nhà khoa học thống kê người Úc, người đồng phát hiện Hannan–Quinn information criterion (Tiêu chuẩn thông tin Hannan-Quinn).

Hannan học ở Đại học Melbourne dưới sự hướng dẫn của Patrick A. P. Moran.[2] và làm việc gần như suốt đời ở Đại học Quốc gia Úc.

Giải thưởng và Vinh dự

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ “EDWARD J. HANNAN, 1921–1994”. Journal of Time Series Analysis. 15 (6): 563. 1994. doi:10.1111/j.1467-9892.1994.tb00212.x.
  2. ^ Edward James Hannan tại Dự án Phả hệ Toán học
  3. ^ Australian Journal of Statistics: Pitman Medal awarded to E.J. Hannan[liên kết hỏng].
  4. ^ Thomas Ranken Lyle Medal Lưu trữ 2010-11-28 tại Wayback Machine, Australian Academy of Science, retrieved 2010-06-06.
  5. ^ “Thomas Ranken Lyle Medal 1979: E.J. Hannan”, Historical Records of Australian Science, 4 (2): 109, 1979, doi:10.1071/HR9790420109.