Đô thị Eksjö (Eksjö kommun) là một đô thịhạt Jönköping, phía nam Thụy Điển, với thủ phủ là thị xã Eksjö.

Eksjö kommun
Hạt hạt Jönköping
Tỉnh Småland
Seat Eksjö
Diện tích
 • Tổng diện tích
 • Diện tích đất
thứ 132 trên 290
877,45 km²
803,69 km²
Dân số
 • Total
thứ 135 trên 290
16.516 người
Mật độ
 • Tổng
171 trên 290
20,6 người/km²
Website http://www.eksjo.se/
Diện tích và dân số tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2006

Đô thị hiện nay được lập năm 1971 khi thành phố Eksjö cũ được hợp nhất với 3 đô thị xung quanh.

Các đơn vị dân cư trực thuộc sửa

Có 6 khu vực đô thị (cũng gọi là Tätort hay đơn vị địa phương) tại đô thị Eksjö.

Bảng dưới đây liệt kê các đơn vị trực thuộc của đô thị này theo quy mô dân số thời điểm 31 tháng 12 năm 2005. Thủ phủ được bôi đậm.

# Địa phương Dân số
1 Eksjö 9,676
2 Mariannelund 1.554
3 Ingatorp 501
4 Hult 473
5 Hjältevad 345
6 Bruzaholm 274

Thành phố kết nghĩa sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa